Thông báo thu học phí GDQP, GDTC (đợt học T5/2018)

09/05/2018 08:35
Thu học phí môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất khóa 2017
Tags: học phí, GDQP, GDTC,
 • Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm học 2017-2018;
 • Căn cứ vào quyết định số 1369/QĐ-ĐHM ngày 24/12/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành chương trình đào tạo Giáo dục quốc phòng an ninh
 • Căn cứ thông báo số: 04/TB-GDTCQPAN của Trung tâm GDTC&QPAN ký ngày 7/5/2018 về chương trình đào tạo và kinh phí đi học GDTC&QPAN năm học 2017-2018;
 • Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 của Khoa Công nghệ Thông tin;
 • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin;

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất như sau:

 1. Đối tượng:
  • SV hệ Đại học Chính quy nhập học năm 2017
  • Các sinh viên các khóa trước có nhu cầu học.
 2. Các khoản thu:
 3. Địa điểm thu: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
 4. Lịch thu

 

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

1

1710A1, 1710A2, 1710A3

16/5/2018

8g30-10g30

2

1710A4, 1710A5, 1710A6
& SV các khoá trước có nhu cầu học

17/5/2018

8g30-10g30

 

  Ghi chú:

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

                                                                                

(31745 lần xem)