Triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên NCKH cấp Viện năm 2018

17/05/2018 08:01
Căn cứ kế hoạch số 1345/KH-ĐHM ngày 3/5/2018 của Viện ĐH Mở HN.
Tags: NCKH,

Triệu tập sinh viên tham dự buổi tổ chức NCKH SV cấp Viện

Thời gian: 13h30 - ngày 19/05/2018

Địa điểm: Nhà văn hóa Học sinh - Sinh viên, 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Đối tượng sinh viên triệu tập: Sinh viên được giải NCKH, Sinh viên tham gia NCKH SV năm học 2018-2019, Sinh viên có thành tích học tập từ khá trở lên thuộc Khóa 16

*Danh sách sinh viên được giải:

STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN LỚP KHOA GIẢI THƯỞNG  CƠ QUAN CẤP GIẢI THƯỞNG
1 Nguyễn Bá Thái 1510A02 CNTT Giải Khuyến Khích cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc Hội tin học Việt Nam

*Danh sách sinh viên tham gia NCKH SV năm 2018-2019

TT HỌ VÀ TÊN Lớp Giáo viên hướng dẫn
1 Vũ Thị Bích Phương 16A05 Trần Tiến Dũng
2 Nguyễn Đình Thi 17A03 Trần Tiến Dũng
3 Nguyễn Văn Trung 16A01 Trần Tiến Dũng
4 Trần Mạnh Hùng 17A05 Trần Tiến Dũng
5 Nguyễn Văn Bảo 17A05 Trần Tiến Dũng
6 Nguyễn Văn Huấn 16A01 Mai Thị Thuý Hà
7 Nguyễn Thị Khánh Linh 16A04 Mai Thị Thuý Hà
8 Nguyễn Duy Thành 16A01 Mai Thị Thuý Hà
9 Vũ Duy Anh 1410A1 Nguyễn Đức Tuấn
10 Nguyễn Tính 15A04 Nguyễn Đức Tuấn
11 Bùi Tiến Anh 15A02 Nguyễn Đức Tuấn
12 Nguyễn Tiến Dũng 17A6 Trịnh Thị Xuân
13 Nguyễn Văn Lâm 17A05 Trịnh Thị Xuân
14 Đỗ Thị Minh Châm 15A01 Trịnh Thị Xuân
15 Đỗ Thị Tuyên 16A01 Trịnh Thị Xuân
16 Nguyễn Thiên Sơn 16A6 Nguyễn Đức Tuấn
17 Vũ Văn Sự 16A6 Nguyễn Đức Tuấn
18 Phạm Quốc Khánh 16A6 Nguyễn Đức Tuấn
19 Phạm Tiến Hùng 15A06 Nguyễn Thành Huy
20 Nguyễn Bá Thái 15A02 Nguyễn Thành Huy
21 Nguyễn Ngọc Long 15A06 Nguyễn Thành Huy
22 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 15A02 Trương Công Đoàn
23 Lê Thị Yên 16A02 Trương Công Đoàn
24 Đỗ Minh Trường 15A02 Lê Hữu Dũng
25 Nguyễn Thị Hiếu 15A5 Nguyễn Thị Tâm
26 Nguyễn Duy Phương 15A5 Nguyễn Thị Tâm
27 Lê Thanh Hương 15A5 Nguyễn Thị Quỳnh Như

*Danh sách sinh viên học lực khá trở lên - Khóa 16A:

TT HỌ VÀ TÊN Lớp Cố vấn học tập
28 Dương Thanh Bình 16A06 Nguyễn Đức Tuấn
29 Vũ Thị Thúy 16A06 Nguyễn Đức Tuấn
30 Nguyễn Thị Khánh 16A05 Nguyễn Thùy Linh
31 Vũ Thị Hằng 16A05 Nguyễn Thùy Linh
32 Phạm Thị Thu 16A04 Nguyễn Thị Thúy Lan
33 Nguyễn Đức Minh 16A04 Nguyễn Thị Thúy Lan
34 Nguyễn Quốc Thành 16A01 Trần Tiến Dũng
35 Nguyễn Thị Thanh Hằng 16A01 Trần Tiến Dũng
36 Lê Thị Dung 16A02 Trần Tiến Dũng
37 Phùng Tiến Sơn 16A02 Trần Tiến Dũng
38 Trần Thị Lan Anh 16A03 Dương Chí Bằng
39 Bùi Công Quang 16A03 Dương Chí Bằng

*Sơ đồ chỗ ngồi

Sơ đồ chỗ ngồi

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách tham dự đầy đủ và đúng giờ

(27521 lần xem)