Thông báo số 3 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2018-2019

23/08/2018 00:20
Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết ngày 21/08/2018, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Tags: tín chỉ, CTMS,
 1. Huỷ 01 lớp mới mở do không số đăng ký quá ít
  Môn Số tín chỉ Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  Giải tích 2 3 AAB2092018.4,
  AAB2092018.443
  Nguyễn Văn Hộ 0
 2. Những sinh viên đang xếp hạng học lực Yếu đã tự động bị huỷ bớt số lớp đăng ký để đảm bảo quy chế (như đã nêu trong Thông báo số 2)
 3. Lưu ý: SV khoá 1410A trở về trước đủ điều kiện, khẩn trương đăng ký lớp Chuyên đề thực tập Chuyên ngành (như đã nêu trong Thông báo số 2) trước ngày 25/08/2018.
(24085 lần xem)