Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

16/09/2018 12:16

 

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Đối tượng:         + Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ Chính quy, Hệ Từ xa                
  2. Mức thu: Theo Quyết định số 1971/QĐ-ĐHM
  3. Thời gian thu:

STT

KHÓA

Trình tự thực hiện

Sinh viên

Ngân hàng

Bộ phận KT

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 1710A

Trước 21/09/2018, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.

Thu học phí trong tài khoản của SV từ ngày 24/09/2018 đến ngày 26/09/2018 (theo nghiệp vụ uỷ nhiệm thu)

Gạch nợ học phí từ ngày 01/10/2018   đến ngày 03/10/2018

2

Từ xa

Nộp trực tiếp: 8g30-10g00 ngày 27/9/2018,  
P17 – khu giảng đường khoa CNTT

3

0011B, 1210A

Nộp trực tiếp: 8g30-10g00 ngày 27/9/2018,  
P17 – khu giảng đường khoa CNTT

 

Lưu ý:

1.     Sinh viên cần in sao biên lai học phí đăng ký với VP Khoa (CS2) từ ngày 16-17/10/2018 (khi đến mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư)

2.     Mọi trường hợp không theo đúng thời hạn thông báo này phải tuân thủ Quy trình xử lý nộp học phí muộn đã công bố tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1357&cid=12

(27341 lần xem)