Thông báo Kế hoạch Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2018-2019 (Giữa kỳ)

08/01/2019 09:30
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2018 – 2019
Tags: NCKH, thông báo,

Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kế hoạch báo cáo đánh giá tiến độ triển khai thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018 (giữa kỳ)

Thời gian: 13h – Thứ 6 – 25/01/2019

Địa điểm: P44 – Khu giảng đường - Khoa CNTT – Viện ĐH Mở Hà Nội

Danh sách đề tài thực hiện: 

TT

Họ và tên thành viên nhóm NC

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

1

Phạm Tiến Hùng, Nguyễn Bá Thái, Nguyễn Ngọc Long

Nghiên cứu một số giải thuật trong bài toán dự đoán tương tác thuốc.

Nguyễn Thành Huy

2

Nguyễn Thị Thuỳ Dương; Lê Thị Yên

Tìm hiểu phần mềm R, ứng dụng vào bài toán phân tích dữ liệu

Trương Công Đoàn

3

Nguyễn Thị Hiếu

Nghiên cứu về ionic frameword và ứng dụng

Nguyễn Thị Tâm

4

Nguyễn Thiên Sơn, Vũ Văn Sự, Phạm Quốc Khánh

Nghiên cứu về tấn công từ chối dịch vụ và giải pháp phát hiện, giảm thiểu thiệt hại cho các hệ thống thông tin

Nguyễn Đức Tuấn

5

Vũ Thị Bích Phương; Nguyễn Đình Thi

Tìm hiểu Mean Stack - xây dựng hệ thống quản lý công việc

Trần Tiến Dũng

6

Nguyễn Văn Trung; Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Bảo

Tìm hiểu framework Laravel. Xây dựng website tuyển dụng dành cho Sinh Viên

Trần Tiến Dũng

7

Đỗ Minh Trường

Tìm hiểu phát triển ứng dụng dựa trên dịch vụ được cung cấp bởi một số mạng xã hội

Lê Hữu Dũng

8

Nguyễn Tiến Dũng;
 Nguyễn Văn Lâm

Xây dựng hệ thống Quản lý đề tài NCKH tại Khoa Công nghệ thông tin - Viện đại học Mở Hà Nội

Trịnh Thị Xuân

9

Đỗ Thị Minh Châm; Đỗ Thị Tuyên

Tìm hiểu framework laravel và github, ứng dụng xây dựng Hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo phi chính quy
 tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Trịnh Thị Xuân

10

Vũ Duy Anh; Nguyễn Tính; 
Bùi Tiến Anh

Nghiên cứu thuật toán giấu tin theo khối và ứng dụng vào bài toán kiểm tra tính toàn vẹn của ảnh số

Nguyễn Đức Tuấn

11

Lê Thanh Hương

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hình và màu, ứng dụng vào việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Lưu ý: Các nhóm in báo cáo đầy đủ có chữ ký xác nhận của GVHD để nộp hội đồng

(24287 lần xem)