Thông báo họp triển khai thực tập tại doanh nghiệp T2/2019

20/02/2019 09:23
Để triển khai lớp chuyên đề thực tập chuyên ngành (theo hình thức thực tập có giám sát tại doanh nghiệp),

Tổ hướng nghiệp, Bộ môn Công nghệ phần mềm triệu tập các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ phần mềm tới dự cuộc họp trao đổi, phổ biến về hoạt động thực tập.

  • Đối tượng: sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ phần mềm chưa đi thực tập, đang theo học một trong các lớp môn Lập trình di động nâng cao, Lập trình Web nâng cao, Công nghệ phần mềm.
  • Thời gian: 10h30 thứ 5 ngày 21/02/2019 tại Phòng 23 - Khu giảng đường.
  • Thành phần: Bộ môn CNPM, sinh viên thuộc đối tượng nêu trên.
  • Yêu cầu: sinh viên thuộc đối tượng có nguyện vọng đi thực tập điền thông tin vào biểu mẫu
(21083 lần xem)