Thông báo Họp phổ biến về hoạt động thực tập hk2 năm học 2018 – 2019 sinh viên chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện

02/03/2019 17:31
Để triển khai lớp chuyên đề thực tập chuyên ngành (theo hình thức thực tập có giám sát tại doanh nghiệp).

Tổ hướng nghiệp, Bộ môn Công nghệ Đa phương tiện triệu tập các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện tới dự cuộc họp trao đổi, phổ biến về hoạt động thực tập.

  • Đối tượng: sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện đang theo học một trong các lớp môn Thiết kế đồ họa nâng cao, Thiết kế giao diện người dùng
  • Thời gian: 10h30 thứ 4 ngày 06/03/2019 tại Phòng 21 - Khu giảng đường
  • Thành phần: Bộ môn CNĐPT, sinh viên thuộc đối tượng nêu trên

Yêu cầu sinh viên thuộc đối tượng có nguyện vọng đi thực tập điền thông tin theo link sau trước khi dự họp: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcwQArF_J9p0rk-rVHbAs-xeoQBW1hBjScAszyelB_4tHDg/viewform

(21152 lần xem)