Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ II năm học 2018 -2019

25/03/2019 15:05
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Viện ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin,

Bộ phận văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

  • Đối tượng: Những sinh viên chưa hoàn thành khảo sát trong đợt 1. (Danh sách kèm theo)
  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://dbcl.hou.edu.vnbằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinhviên phải có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian/ đối tượng thực hiện:
STT Lớp CVHT Thời gian khảo sát Ngày khảo sát Phòng làm khảo sát Ghi chú
... ... ... 8h00 - 8h30 06/11/2018 P32  
1 1510A01 Trịnh Thị Xuân 10h-1030 25/3/2019 P32  
2 1510A02 Nguyễn Thùy Linh 9g-9g15 29/3/19 P31  
3 1510A03 Mai Thị Thúy Hà 11h00-11h30 27/3/2019 P32  
4 1510A04 Mai Thị Thúy Hà 11h00-11h30 27/3/2019 P32  
5 1510A05 Nguyễn Thị Tâm 10h30-11h 28/3/2019 P31  
6 1510A06 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10h30-11h00 27/3/2019 P32  
7 1610A01 Trần Tiến Dũng 11h-11h15 29/3/2019 P32  
8 1610A02 Trần Tiến Dũng 11h-11h15 29/3/2019 P32  
9 1610A03 Dương Chí Bằng 14h00-14h30 27/3/2019 P32  
10 1610A04 Nguyễn Thị Thúy Lan 10h30-11h00 28/3/19 p32  
11 1610A05 Nguyễn Thùy Linh 9g-9g15 29/3/19 P31  
12 1610A06 Nguyễn Đức Tuấn  13h45-14h 27/3/2019 p32  
13 1710A01 Nguyễn Thành Huy 9h30-10h00 25/3/2019 P32  
14 1710A02 Dương Chí Bằng 14h00-14h30 27/3/2019 P32  
15 1710A03 Nguyễn Đức Tuấn 14h45-15h 27/3/2019 p32  
16 1710A04 Lê Thị Thanh Thùy 9h-9h15 29/03/2019 p31  
17 1710A05 Trịnh Thị Xuân 10h-1030 25/3/2019 P32  
18 1710A06 Trần Duy Hùng 10g30-11g 26/3/2019 p32  
19 1810A01 Trương Công Đoàn 10h-10h30 28/3/2019 p32  
20 1810A02 Mai Thị Thúy Hà 11h00-11h30 27/3/2019 P32  
21 1810A03 Nguyễn Thị Thúy Lan 10h30-11h00 28/3/19 p32  
22 1810A04 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10h30-11h00 27/3/19 P32  
23 1810A05 Nguyễn Thị Tâm 10h30-11h 28/3/2019 p31  

Danh sách SV chưa hoàn thành khảo sát

 

STT Mã SV Lớp Họ và tên ngày sinh Giới tính Chưa hoàn thành khảo sát
1 15A10010173 1510A01 Cao Đình An 12/08/1997 Nam 0|4
2 15A10010300 1510A01 Nguyễn Tuấn Anh 25/11/1997 Nam 0|4
3 15A10010128 1510A01 Đỗ Thị Minh Châm 25/05/1997 Nữ 0|3
4 15A10010334 1510A01 Nguyễn Thị Thu Hà 27/03/1997 Nữ 0|3
5 15A10010174 1510A01 Nguyễn Thị Minh Hảo 06/07/1997 Nữ 0|5
6 15A10010076 1510A01 Nguyễn Hoàng Hiệp 25/01/1997 Nam 0|5
7 15A10010321 1510A01 Vũ Đức Hoàn 31/10/1997 Nam 0|3
8 15A10010124 1510A01 Lại Minh Hoàng 22/01/1997 Nam 0|3
9 15A10010162 1510A01 Bùi Thị Khánh Huyền 17/11/1996 Nữ 0|1
10 15A10010195 1510A01 Vũ Đức Khánh 04/09/1997 Nam 0|4
11 15A10010326 1510A01 Lưu Trung Kiên 12/06/1997 Nam 0|4
12 15A10010281 1510A01 Nhân Nhật Linh 30/04/1997 Nam 0|6
13 15A10010140 1510A01 Nguyễn Thị Phương Nga 06/11/1997 Nữ 0|5
14 15A10010133 1510A01 Nguyễn Tiến Thành 10/04/1997 Nam 0|4
15 15A10010329 1510A01 Phạm Đức Thành 18/01/1997 Nam 0|6
16 15A10010215 1510A01 Nguyễn Trí Trung 10/07/1997 Nam 0|4
17 15A10010169 1510A01 Đinh Văn Vương 04/07/1997 Nam 0|4
18 15A10010278 1510A02 Đặng Duy Anh 13/09/1997 Nam 0|4
19 15A10010193 1510A02 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/07/1997 Nữ 0|4
20 15A10010118 1510A02 Bùi Tiến Anh 12/05/1997 Nam 0|2
21 15A10010015 1510A02 Lê Văn Chiến 10/12/1996 Nam 0|3
22 15A10010263 1510A02 Đỗ Công Đại 26/07/1997 Nam 0|4
23 15A10010079 1510A02 Hoàng Tiến Đạt 06/10/1997 Nam 0|5
24 15A10010134 1510A02 Trần Nam Định 11/12/1995 Nam 0|5
25 15A10010299 1510A02 Vũ Mạnh Đức 03/03/1997 Nam 0|3
26 15A10010213 1510A02 Lưu Đình Hải 01/02/1997 Nam 0|3
27 15A10010176 1510A02 Nguyễn Hữu Hậu 22/01/1997 Nam 0|3
28 15A10010104 1510A02 Nguyễn Hoàng Hiệp 26/06/1996 Nam 0|3
29 15A10010284 1510A02 Trần Đức Hoà 03/12/1997 Nam 0|2
30 15A10010319 1510A02 Phan Minh Hoàng 11/05/1997 Nam 0|5
31 15A10010229 1510A02 Trần Thị Diệu Linh 06/07/1997 Nữ 0|4
32 15A10010282 1510A02 Phùng Khánh Ly 01/02/1997 Nữ 0|5
33 15A10010060 1510A02 Lê Hồng Nam 02/02/1997 Nam 0|3
34 15A10010014 1510A02 Đinh Thị Nga 15/04/1997 Nữ 0|2
35 15A10010078 1510A02 Vũ Thị Như Trâm 22/07/1997 Nữ 0|3
36 15A10010047 1510A02 Đỗ Minh Trường 26/06/1997 Nam 0|5
37 15A10010254 1510A02 Lê Thanh Tuấn 28/06/1997 Nam 3|4
38 15A10010307 1510A03 Đoàn Quang Chính 02/09/1997 Nam 0|5
39 15A10010291 1510A03 Lưu Xuân Đạt 03/05/1997 Nam 0|3
40 15A10010059 1510A03 Nguyễn Trung Hiếu 15/03/1996 Nam 0|4
41 15A10010250 1510A03 Nguyễn Thành Hoàn 20/12/1996 Nam 0|5
42 15A10010249 1510A03 Phan Ngọc Linh 06/02/1997 Nữ 0|3
43 15A10010230 1510A03 Vũ Thanh Mai 19/08/1997 Nữ 0|2
44 15A10010099 1510A03 Hoàng Thị Ngân 12/12/1997 Nữ 0|2
45 15A10010318 1510A03 Lại Thu Nguyệt 26/07/1997 Nữ 0|5
46 15A10010089 1510A04 Đỗ Kiều Anh 12/11/1997 Nữ 0|3
47 15A10010131 1510A04 Đinh Thị Dinh 30/01/1997 Nữ 0|2
48 15A10010289 1510A04 Nguyễn Tiến Dũng 25/10/1997 Nam 0|4
49 15A10010259 1510A04 Bùi Tùng Dương 19/10/1997 Nam 0|4
50 15A10010217 1510A04 Đỗ Quang Đạo 19/10/1997 Nam 0|4
51 15A10010106 1510A04 Nguyễn Phú Hải 27/09/1997 Nam 0|4
52 15A10010046 1510A04 Phùng Đức Hoàng 29/11/1997 Nam 0|2
53 15A10010216 1510A04 Phạm Tuấn Hưng 03/07/1997 Nam 0|4
54 15A10010108 1510A04 Phạm Gia Huy 09/10/1997 Nam 0|3
55 15A10010080 1510A04 Dương Đắc Khanh 28/05/1997 Nam 0|1
56 15A10010275 1510A04 Nguyễn Đình Khánh 13/12/1996 Nam 0|4
57 15A10010235 1510A04 Đặng Thị Phương Lan 28/04/1997 Nữ 0|2
58 15A10010009 1510A04 Lê Đức Mạnh 08/02/1997 Nam 0|6
59 15A10010116 1510A04 Lương Thị Trà My 20/03/1997 Nữ 0|4
60 15A10010324 1510A04 Nguyễn Xuân Phương 11/12/1997 Nam 0|1
61 15A10010190 1510A04 Trương Văn Quý 07/01/1997 Nam 0|6
62 15A10010295 1510A04 Lê Quang Sơn 20/02/1997 Nam 0|5
63 15A10010007 1510A04 Bùi Hữu Thắng 27/12/1997 Nam 0|4
64 15A10010159 1510A04 Phan Văn Thảo 01/10/1997 Nam 0|7
65 15A10010129 1510A04 Nguyễn Thị Huyền Thương 14/12/1998 Nữ 0|4
66 15A10010020 1510A04 Phạm Anh Tuấn 09/04/1996 Nam 0|0
67 15A10010257 1510A04 Ngô Hải Yến 21/10/1997 Nữ 0|4
68 15A10010208 1510A05 Nguyễn Tuấn Anh 21/05/1997 Nam 0|3
69 15A10010196 1510A05 Vũ Triều Dương 01/12/1997 Nam 0|5
70 15A10010270 1510A05 Nguyễn Thị Đông 11/06/1989 Nữ 0|3
71 15A10010211 1510A05 Đỗ Hà 21/04/1997 Nam 0|3
72 15A10010125 1510A05 Nguyễn Như Hiển 23/08/1997 Nam 0|3
73 15A10010297 1510A05 Đỗ Văn Hiếu 09/04/1997 Nam 0|3
74 15A10010110 1510A05 Nguyễn Việt Hoàng 28/11/1997 Nam 0|1
75 15A10010096 1510A05 Lê Thanh Hương 28/05/1997 Nữ 0|3
76 15A10010224 1510A05 Lưu Hải Nam 10/01/1997 Nam 0|2
77 15A10010301 1510A05 Nguyễn Đình Phúc 17/07/1997 Nam 0|4
78 15A10010206 1510A05 Nguyễn Duy Phương 25/11/1997 Nam 0|1
79 15A10010277 1510A05 Trần Duy Phương 12/01/1996 Nam 0|3
80 15A10010227 1510A05 Nguyễn Tự Thành 22/08/1997 Nam 0|5
81 15A10010269 1510A05 Bùi Văn Thảo 28/04/1996 Nam 0|2
82 15A10010152 1510A05 Ninh Đình Trung 30/05/1994 Nam 0|3
83 15A10010187 1510A05 Phan Tường 14/12/1997 Nam 0|4
84 15A10010266 1510A05 Nguyễn Phương Vi 25/10/1997 Nữ 0|3
85 15A10010119 1510A06 Nguyễn Đình Việt Anh 24/02/1997 Nam 0|4
86 15A10010166 1510A06 Trịnh Quang Anh 01/02/1997 Nam 0|3
87 15A10010132 1510A06 Nguyễn Văn Cảnh 08/05/1997 Nam 0|4
88 15A10010029 1510A06 Nguyễn Tiến Dũng 23/02/1997 Nam 0|3
89 15A10010063 1510A06 Vũ Hải Dương 24/08/1996 Nam 0|3
90 15A10010041 1510A06 Lê Minh Đức 09/03/1997 Nam 0|3
91 15A10010045 1510A06 La Thế Đức 03/09/1997 Nam 0|4
92 15A10010223 1510A06 Phạm Kiên Giang 01/02/1997 Nam 0|3
93 15A10010010 1510A06 Hoàng Thị Hồng Hạnh 19/10/1997 Nữ 0|4
94 15A10010155 1510A06 Đàm Thị Hoa 29/01/1997 Nữ 0|4
95 15A10010253 1510A06 Phạm Công Hoàng 25/07/1997 Nam 0|6
96 15A10010305 1510A06 Hoàng Duy Hưng 07/01/1997 Nam 0|4
97 15A10010205 1510A06 Lê Thị Hương 29/04/1997 Nữ 0|3
98 15A10010181 1510A06 Phạm Đức Liêm 19/10/1997 Nam 0|4
99 15A10010237 1510A06 Nguyễn Khánh Linh 25/11/1997 Nữ 0|2
100 15A10010025 1510A06 Nguyễn Vương Tài Mẫn 12/06/1997 Nam 0|3
101 15A10010184 1510A06 Phan Giang Nam 25/08/1997 Nam 0|3
102 15A10010021 1510A06 Lê Hồng Ngọc 22/04/1997 Nam 0|4
103 15A10010311 1510A06 Nguyễn Quang Ninh 30/05/1997 Nam 0|4
104 15A10010017 1510A06 Nhâm Thị Nương 05/09/1997 Nữ 0|3
105 15A10010072 1510A06 Lê Quỳnh Phương 09/10/1997 Nữ 0|4
106 15A10010260 1510A06 Nguyễn Bảo Quỳnh 01/11/1996 Nam 0|3
107 15A10010107 1510A06 Dương Hùng Sơn 19/08/1997 Nam 0|4
108 15A10010050 1510A06 Đinh Văn Sửu 05/10/1997 Nam 0|2
109 15A10010219 1510A06 Ngô Tuấn Thành 14/09/1997 Nam 0|3
110 15A10010207 1510A06 Nguyễn Ngọc Thành 18/09/1997 Nam 0|6
111 15A10010092 1510A06 Phan Thị Thúy 27/07/1997 Nữ 0|3
112 15A10010308 1510A06 Nguyễn Thành Trung 26/07/1997 Nam 0|4
113 15A10010157 1510A06 Nguyễn Anh Tú 06/07/1996 Nam 0|4
114 15A10010261 1510A06 Bùi Thanh Tùng 20/05/1997 Nam 0|1
115 15A10010114 1510A06 Cao Thế Vinh 25/05/1997 Nam 0|4
116 15A10010285 1510A06 Phạm Thị Thúy Vui 19/11/1996 Nữ 0|5
117 16A10010199 1610A01 Mai Quốc An 20/10/1998 Nam 0|5
118 16A10010347 1610A01 Vũ Việt Anh 18/03/1998 Nam 0|5
119 16A10010386 1610A01 Vũ Đức Anh 11/07/1998 Nam 0|3
120 16A10010040 1610A01 Đinh Hồng Anh 18/10/1998 Nam 0|2
121 16A10010136 1610A01 Đào Ngọc Chung 18/09/1998 Nam 0|5
122 16A10010124 1610A01 Trần Thị Dung 28/06/1998 Nữ 0|4
123 16A10010140 1610A01 Nguyễn Văn Dũng 22/05/1998 Nam 0|5
124 16A10010076 1610A01 Bùi Ánh Dương 25/06/1998 Nam 0|4
125 16A10010108 1610A01 Ngô Đình Đạt 14/01/1998 Nam 0|5
126 16A10010083 1610A01 Lưu Thành Đạt 14/11/1998 Nam 0|5
127 16A10010288 1610A01 Lê Thanh Hà 06/01/1998 Nam 0|6
128 16A10010003 1610A01 Đỗ Thị Hậu 19/05/1998 Nữ 0|5
129 16A10010146 1610A01 Nguyễn Thị Thanh Hoa 04/03/1998 Nữ 0|3
130 16A10010338 1610A01 Nguyễn Văn Huỳnh 18/06/1998 Nam 0|3
131 16A10010161 1610A01 Ngô Đăng Khoa 17/08/1998 Nam 0|5
132 16A10010289 1610A01 Bùi Ngọc Lâm 08/03/1998 Nam 0|4
133 16A10010085 1610A01 Trần Thị Li 09/05/1998 Nữ 0|6
134 16A10010281 1610A01 Nguyễn Thùy Linh 02/06/1998 Nữ 0|6
135 16A10010232 1610A01 Mai Ngọc Linh 21/11/1998 Nữ 0|5
136 16A10010304 1610A01 Phạm Văn Mạnh 01/09/1998 Nam 0|6
137 16A10010273 1610A01 Vũ Hữu Nghĩa 01/07/1998 Nam 0|6
138 16A10010176 1610A01 Trần Thị Oanh 16/03/1998 Nữ 0|6
139 16A10010049 1610A01 Phạm Minh Phú 20/07/1998 Nam 0|5
140 16A10010039 1610A01 Vũ Hồng Sơn 27/08/1998 Nam 0|2
141 16A10010234 1610A01 Ngô Bảo Sơn 14/03/1998 Nam 0|4
142 16A10010193 1610A01 Ngô Duy Thiện 18/09/1998 Nam 0|5
143 16A10010219 1610A01 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/10/1998 Nữ 0|3
144 16A10010233 1610A01 Đỗ Văn Tú 10/09/1998 Nam 0|5
145 16A10010271 1610A01 Dương Đình Tuấn 06/08/1998 Nam 0|4
146 16A10010184 1610A01 Nguyễn Thế Vinh 13/01/1998 Nam 0|3
147 16A10010223 1610A01 Hoàng Thị Xuyên 20/02/1998 Nữ 0|4
148 16A10010048 1610A02 Phùng Văn Điệp 08/10/1997 Nam 0|6
149 16A10010081 1610A02 Bùi Thúy Hà 27/07/1998 Nữ 0|6
150 16A10010104 1610A02 Nguyễn Văn Hải 15/05/1998 Nam 0|3
151 16A10010361 1610A02 Nguyễn Thị Hồng Huệ 03/11/1998 Nữ 0|3
152 16A10010045 1610A02 Phan Đình Khánh 31/10/1998 Nam 0|3
153 16A10010353 1610A02 Bùi Đăng Khoa 24/12/1998 Nam 0|5
154 16A10010302 1610A02 Bùi Tùng Lâm 06/07/1998 Nam 0|4
155 16A10010285 1610A02 Trần Thị Nhung 07/07/1998 Nữ 0|5
156 16A10010214 1610A02 Vũ Kiều Oanh 11/10/1998 Nữ 0|5
157 16A10010209 1610A02 Nguyễn Thanh Quang 28/06/1998 Nam 0|4
158 16A10010256 1610A02 Lê Anh Quang 15/05/1998 Nam 0|4
159 16A10010187 1610A02 Nguyễn Ngọc Sơn 22/04/1998 Nam 0|6
160 16A10010072 1610A02 Vũ Hải Thanh 16/04/1998 Nam 0|5
161 16A10010129 1610A02 Lê Doãn Thiệp 08/09/1998 Nam 0|3
162 16A10010174 1610A02 Vương Thị Cẩm Tú 11/09/1998 Nữ 0|3
163 16A10010200 1610A02 Đoàn Tuấn 13/11/1998 Nam 0|4
164 16A10010126 1610A02 Nguyễn Anh Tùng 31/03/1998 Nam 0|5
165 16A10010055 1610A02 Đỗ Hoàng Vũ 04/08/1998 Nam 0|5
166 16A10010078 1610A03 Nguyễn Bá Minh An 24/06/1997 Nam 0|5
167 16A10010280 1610A03 Vũ Đức Anh 07/03/1998 Nam 0|2
168 16A10010082 1610A03 Trần Thị Lan Anh 15/06/1998 Nữ 0|3
169 16A10010172 1610A03 Nguyễn Quốc Bảo 12/07/1995 Nam 0|5
170 16A10010051 1610A03 Trần Minh Chiến 15/03/1998 Nam 0|4
171 16A10010377 1610A03 Phạm Hùng Cường 19/11/1998 Nam 0|5
172 16A10010283 1610A03 Nguyễn Mạnh Dũng 08/11/1997 Nam 0|4
173 16A10010005 1610A03 Nguyễn Thị Thùy Dương 26/09/1998 Nữ 0|3
174 16A10010235 1610A03 Trịnh Đức Duy 24/10/1998 Nam 0|4
175 16A10010218 1610A03 Nguyễn Tiến Đạt 08/06/1998 Nam 0|4
176 16A10010020 1610A03 Nguyễn Thành Đạt 21/08/1998 Nam 0|4
177 16A10010074 1610A03 Đinh Huy Định 22/10/1998 Nam 0|2
178 16A10010021 1610A03 Phạm Văn Hào 19/06/1998 Nam 0|2
179 16A10010284 1610A03 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/07/1998 Nữ 0|4
180 16A10010103 1610A03 Phạm Duy Hiếu 10/05/1998 Nam 0|4
181 16A10010307 1610A03 Nông Đức Hiếu 15/05/1998 Nam 0|5
182 16A10010272 1610A03 Nguyễn Thị Bích Hòa 27/04/1998 Nữ 0|3
183 16A10010287 1610A03 Vũ Huy Hoàng 22/03/1997 Nam 0|2
184 16A10010264 1610A03 Vũ Quang Huy 24/08/1998 Nam 0|4
185 16A10010357 1610A03 Trần Đức Huy 28/04/1997 Nam 0|6
186 16A12010117 1610A03 Trần Nguyên Khải 18/01/1998   0|4
187 16A10010086 1610A03 Trình Đức Khanh 02/03/1998 Nam 0|4
188 16A10010142 1610A03 Nguyễn Văn Khanh 15/08/1998 Nam 0|1
189 16A10010355 1610A03 Nguyễn Văn Lãm 26/03/1998 Nam 0|5
190 16A10010135 1610A03 Trần Thị Thùy Linh 02/07/1998 Nữ 0|4
191 16A10010080 1610A03 Ngô Thị Mai Linh 01/09/1998 Nữ 0|5
192 16A10010332 1610A03 Phùng Tuấn Minh 20/10/1998 Nam 0|4
193 16A10010019 1610A03 Đặng Văn Ngọc 13/03/1998 Nam 0|5
194 16A10010291 1610A03 Nguyễn Thị Nhường 31/07/1998 Nữ 0|5
195 16A10010093 1610A03 Trần Hoàng Quy 22/10/1998 Nam 0|5
196 16A10010267 1610A03 Trần Văn Sơn 28/02/1998 Nam 0|6
197 16A10010073 1610A03 Trần Huy Sơn 11/04/1998 Nam 0|6
198 16A10010037 1610A03 Nguyễn Văn Sơn 24/04/1997 Nam 0|7
199 16A10010112 1610A03 Đỗ Thị Minh Tâm 16/09/1998 Nữ 0|5
200 16A10010131 1610A03 Đào Xuân Thắng 05/01/1998 Nam 0|1
201 16A10010365 1610A03 Đặng Thị Thanh 06/05/1998 Nữ 0|2
202 16A10010182 1610A03 Tạ Thu Trang 16/03/1998 Nữ 0|4
203 16A10010189 1610A03 Trần Quốc Trung 23/09/1998 Nam 0|5
204 16A10010170 1610A03 Nguyễn Văn Trung 08/02/1998 Nam 0|7
205 16A10010320 1610A03 Nguyễn Thị Cẩm Tú 12/01/1998 Nữ 0|4
206 16A10010168 1610A03 Nguyễn Anh Tuấn 07/11/1998 Nam 0|4
207 16A10010298 1610A03 Đặng Văn Tùng 12/02/1998 Nam 0|6
208 16A10010208 1610A03 Vũ Hoàng Việt 14/07/1998 Nam 0|4
209 16A10010206 1610A04 Vũ Thị Hoa 27/05/1998 Nữ 0|6
210 16A10010242 1610A04 Hoàng Duy Hưng 26/03/1998 Nam 0|7
211 16A10010109 1610A04 Nguyễn Ngọc Sơn 05/03/1998 Nam 4|5
212 16A10010226 1610A04 Nguyễn Như Anh Tuấn 02/06/1998 Nam 0|5
213 16A10010027 1610A05 Phạm Tuấn Anh 11/12/1998 Nam 0|4
214 16A10010018 1610A05 Hoàng Tuấn Anh 24/07/1998 Nam 0|4
215 16A10010066 1610A05 Phạm Trọng Bảo 29/12/1998 Nam 0|5
216 16A10010107 1610A05 Nguyễn Thị Phương Dung 23/10/1998 Nữ 0|3
217 16A10010237 1610A05 Nguyễn Khắc Dương 18/01/1998 Nam 0|7
218 16A10010290 1610A05 Lưu Khánh Duy 16/11/1998 Nam 0|6
219 16A10010154 1610A05 Nguyễn Trí Đạt 28/10/1998 Nam 0|6
220 16A10010160 1610A05 Nguyễn Đăng Hải 16/01/1998 Nam 0|6
221 16A10010173 1610A05 Vũ Thị Hằng 27/03/1998 Nữ 0|5
222 16A10010266 1610A05 Nguyễn Hải Hiệu 09/12/1998 Nam 0|5
223 16A10010046 1610A05 Nguyễn Hữu Hóa 10/08/1997 Nam 0|5
224 16A10010333 1610A05 Trần Văn Hoàng 20/02/1997 Nam 0|5
225 16A10010207 1610A05 Nguyễn Văn Hùng 08/02/1998 Nam 0|6
226 16A10010117 1610A05 Nguyễn Thị Mai Hương 10/05/1998 Nữ 0|4
227 16A10010118 1610A05 Trần Quang Huy 15/12/1998 Nam 0|3
228 16A10010002 1610A05 Vũ Thu Huyền 11/07/1998 Nữ 0|5
229 16A10010324 1610A05 Mai Gia Khánh 09/12/1998 Nam 0|4
230 16A10010163 1610A05 Vũ Thế Kiên 03/04/1998 Nam 0|3
231 16A10010259 1610A05 Nguyễn Khánh Linh 18/04/1998 Nữ 0|3
232 16A10010254 1610A05 Đỗ Viết Mạnh 15/02/1998 Nam 0|3
233 16A10010110 1610A05 Vũ Hồng Minh 10/09/1998 Nam 0|3
234 16A10010326 1610A05 Đào Ngọc Nam 26/01/1998 Nam 0|7
235 16A10010058 1610A05 Vũ Thị Bích Phương 03/05/1998 Nữ 0|4
236 16A10010278 1610A05 Nguyễn Hồng Quân 11/02/1998 Nam 0|4
237 16A10010211 1610A05 Vũ Duy Quang 01/12/1998 Nam 0|4
238 16A10010372 1610A05 Vương Xuân Sơn 19/03/1998 Nam 0|4
239 16A10010056 1610A05 Nguyễn Trường Sơn 17/04/1998 Nam 0|5
240 16A10010024 1610A05 Nguyễn Viết Thái 05/01/1997 Nam 0|4
241 16A10010148 1610A05 Nguyễn Văn Thắng 20/11/1998 Nam 0|5
242 16A10010186 1610A05 Triệu Thị Thảo 13/02/1998 Nữ 0|4
243 16A10010321 1610A05 Nguyễn Anh Thư 31/12/1998 Nữ 0|4
244 16A10010137 1610A05 Phạm Thị Thủy 22/06/1998 Nữ 0|6
245 16A10010257 1610A05 Trần Văn Tiến 02/12/1998 Nam 0|5
246 16A10010119 1610A05 Đỗ Mạnh Tùng 18/12/1998 Nam 0|4
247 16A10010138 1610A05 Lê Quang Vinh 29/10/1998 Nam 0|5
248 16A10010155 1610A06 Hà Thị Vân Anh 05/06/1998 Nữ 0|5
249 16A10010156 1610A06 Vũ Văn Chung 12/12/1998 Nam 0|5
250 16A10010262 1610A06 Chu Mạnh Giỏi 14/08/1998 Nam 0|5
251 16A10010033 1610A06 Từ Minh Hiếu 22/01/1998 Nam 0|4
252 16A10010308 1610A06 Nguyễn Văn Hiếu 28/01/1998 Nam 0|4
253 16A10010250 1610A06 Hồ Minh Hoàng 26/10/1997 Nam 0|4
254 16A10010269 1610A06 Trần Mạnh Hùng 18/02/1998 Nam 0|4
255 16A10010301 1610A06 Phạm Chí Linh 20/07/1998 Nam 0|6
256 16A10010087 1610A06 Nông Thị Hoài Linh 16/11/1998 Nữ 0|5
257 16A10010356 1610A06 Nguyễn Văn Long 26/02/1998 Nam 0|4
258 16A10010054 1610A06 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10/08/1998 Nữ 0|3
259 16A10010011 1610A06 Nguyễn Trần Tân Quang 23/07/1998 Nam 0|3
260 16A10010025 1610A06 Vũ Văn Sự 29/08/1998 Nam 0|4
261 16A10010050 1610A06 Hà Minh Toại 28/03/1997 Nam 0|4
262 17A10010334 1710A01 Nguyễn Tiến Anh 16/01/1999 Nam 0|4
263 17A10010111 1710A01 Trần Lan Anh 08/03/1999 Nữ 0|4
264 17A10010246 1710A01 Phạm Thảo Chi 22/05/1999 Nữ 6|7
265 17A10010155 1710A01 Lê Ngọc Điệp 11/10/1999 Nam 0|7
266 17A10010039 1710A01 Nguyễn Trường Giang 08/12/1999 Nam 0|4
267 17A10010332 1710A01 Phạm Văn Hải 01/06/1999 Nam 0|7
268 17A10010207 1710A01 Nguyễn Trung Kiên 09/09/1999 Nam 0|6
269 17A10010171 1710A01 Lã Thị Thúy Lành 18/09/1999 Nữ 0|8
270 17A10010173 1710A01 Hoàng Thế Lực 05/02/1999 Nam 0|6
271 17A10010056 1710A01 Đinh Thị Phương Nam 04/10/1999 Nữ 0|7
272 17A10010013 1710A01 Nguyễn Thị Ngọc 19/05/1999 Nữ 0|5
273 17A10010034 1710A01 Lê Văn Nguyên 23/11/1999 Nam 0|3
274 17A10010139 1710A01 Hoàng Mai Nhi 11/08/1999 Nữ 0|7
275 17A10010151 1710A01 Phạm Hà Phương 23/03/1999 Nữ 4|5
276 17A10010287 1710A01 Phạm Xuân Sơn 11/09/1999 Nam 0|5
277 17A10010032 1710A01 Vũ Thị Hoài Thương 13/08/1999 Nữ 6|7
278 17A10010054 1710A01 Lưu Anh Tuấn 26/02/1999 Nam 0|4
279 17A10010252 1710A02 Vũ Tuấn Anh 09/06/1999 Nam 0|3
280 17A10010067 1710A02 Phan Văn Cương 05/12/1999 Nam 0|6
281 17A10010144 1710A02 Nguyễn Ngọc Đạt 09/07/1999 Nam 0|5
282 17A10010305 1710A02 Lê Ngọc Đức 14/04/1999 Nam 0|5
283 17A10010059 1710A02 Đoàn Ngô Hiếu 16/03/1999 Nam 0|5
284 17A10010129 1710A02 Nguyễn Thị Hương 30/04/1999 Nữ 1|7
285 17A10010127 1710A02 Nguyễn Thị Thùy Hương 22/07/1999 Nữ 0|7
286 17A10010106 1710A02 Vi Thị Khánh Huyền 20/12/1999 Nữ 3|6
287 17A10010160 1710A02 Đặng Thị Hương Lan 17/02/1999 Nữ 7|8
288 17A10010070 1710A02 Phan Hoài Nam 06/06/1999 Nam 4|5
289 17A10010304 1710A02 Mai Đức Phong 15/08/1999 Nam 0|5
290 17A10010121 1710A02 Nguyễn Đức Tâm 31/05/1999 Nam 4|5
291 17A10010084 1710A02 Nguyễn Chí Tạo 07/05/1999 Nam 4|5
292 17A10010276 1710A02 Nguyễn Toàn Thắng 22/06/1999 Nam 0|4
293 17A10010183 1710A02 Nguyễn Mạnh Tiến 09/03/1999 Nam 0|4
294 17A10010262 1710A02 Bùi Văn Tuấn 11/01/1999 Nam 6|7
295 17A10010215 1710A03 Doãn Quang Anh 26/12/1999 Nam 4|5
296 17A10010300 1710A03 Lại Thế Hoàng 21/04/1999 Nam 4|5
297 17A10010135 1710A03 Nguyễn Duy Hưng 03/09/1999 Nam 5|6
298 17A10010089 1710A03 Hoàng Quốc Huy 14/04/1999 Nam 0|4
299 17A10010298 1710A03 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/05/1999 Nữ 0|6
300 17A10010113 1710A03 Nguyễn Hoàng Long 22/05/1999 Nam 7|8
301 17A10010073 1710A03 Vũ Văn Mạnh 18/08/1999 Nam 0|4
302 17A10010168 1710A03 Nguyễn Công Minh 20/12/1999 Nam 0|5
303 17A10010066 1710A03 Trần Văn Phong 23/09/1999 Nam 4|5
304 17A10010132 1710A03 Hoàng Xuân Phong 06/05/1999 Nam 0|4
305 17A10010297 1710A03 Đỗ Thị Minh Phước 25/12/1998 Nữ 6|7
306 17A10010086 1710A03 Nguyễn Văn Tấn 13/04/1999 Nam 6|7
307 17A10010250 1710A03 Nguyễn Đình Thi 05/08/1999 Nam 0|5
308 17A10010044 1710A03 Lại Phi Trang 09/04/1999 Nữ 0|5
309 17A10010007 1710A04 Chử Ngọc Ánh 25/05/1999 Nữ 0|6
310 17A10010027 1710A04 Đỗ Quang Anh 16/04/1999 Nam 0|7
311 17A10010227 1710A04 Văn Đình Bình 01/12/1999 Nam 0|4
312 17A10010307 1710A04 Bùi Đức Cường 17/11/1999 Nam 0|6
313 17A10010187 1710A04 Trần Minh Đức 26/07/1999 Nam 0|6
314 17A10010321 1710A04 Nguyễn Văn Hiền 10/12/1999 Nam 0|4
315 17A10010065 1710A04 Lê Minh Hiếu 11/01/1999 Nam 0|6
316 17A10010058 1710A04 Trần Thị Kim Hoa 16/05/1999 Nữ 0|7
317 17A10010292 1710A04 Phạm Mạnh Hùng 26/10/1999 Nam 0|6
318 17A10010303 1710A04 Lưu Văn Hùng 28/01/1999 Nam 4|5
319 17A10010076 1710A04 Phạm Thị Lan Hương 20/11/1999 Nữ 0|6
320 17A10010181 1710A04 Dương Quốc Huy 30/09/1999 Nam 0|4
321 17A10010028 1710A04 Lê Lý Huỳnh 14/06/1999 Nam 0|3
322 17A10010190 1710A04 Phạm Văn Kỷ 21/01/1999 Nam 3|4
323 17A10010004 1710A04 Hà Đức Mạnh 24/07/1999 Nam 0|6
324 17A10010097 1710A04 Bùi Quang Minh 08/04/1999 Nam 0|6
325 17A10010251 1710A04 Nguyễn Trọng Phương 22/09/1999 Nam 0|7
326 17A10010178 1710A04 Hoàng Minh Quân 21/02/1999 Nam 0|4
327 17A10010220 1710A04 Nguyễn Lý Quang 12/12/1999 Nam 0|4
328 17A10010255 1710A04 Nguyễn Đức Thắng 15/09/1999 Nam 0|4
329 17A10010259 1710A04 Lý Thị Hoài Tú 30/12/1999 Nữ 0|4
330 17A10010339 1710A05 Lưu Thị Ánh 03/12/1999 Nữ 0|4
331 17A10010023 1710A05 Trịnh Thị Hà Anh 11/11/1999 Nữ 3|7
332 17A10010296 1710A05 Nguyễn Duy Anh 22/08/1999 Nam 2|3
333 17A10010185 1710A05 Bế Thị Lâm Anh 22/04/1999 Nữ 0|4
334 17A10010309 1710A05 Nguyễn Như Bảo 02/05/1999 Nam 0|4
335 17A10010069 1710A05 Lều Xuân Bảo 08/09/1999 Nam 0|5
336 17A10010320 1710A05 Nguyễn Văn Đạt 30/07/1999 Nam 0|6
337 17A10010189 1710A05 Nguyễn Thị Hà 02/04/1999 Nữ 0|3
338 17A10010208 1710A05 Trịnh Văn Hải 22/08/1999 Nam 0|2
339 17A10010188 1710A05 Nguyễn Văn Hải 24/06/1998 Nam 0|2
340 17A10010317 1710A05 Vũ Trọng Hạnh 09/08/1999 Nam 0|5
341 17A10010338 1710A05 Đỗ Thế Anh Hào 24/03/1999 Nam 0|4
342 17A10010108 1710A05 Hoàng Văn Hiệp 26/02/1999 Nam 0|6
343 17A10010019 1710A05 Ngô Trọng Hiếu 22/10/1999 Nam 0|6
344 17A10010098 1710A05 Ngô Thành Lâm 28/01/1999 Nam 3|5
345 17A10010274 1710A05 Nguyễn Hải Long 22/10/1999 Nam 0|4
346 17A10010283 1710A05 Hoàng Đình Lượng 26/02/1999 Nam 0|3
347 17A10010234 1710A05 Phạm Văn Đức Mạnh 31/01/1999 Nam 0|6
348 17A10010285 1710A05 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/03/1999 Nữ 0|4
349 17A10010072 1710A05 Nguyễn Thị Minh Phương 19/05/1999 Nữ 0|6
350 17A10010136 1710A05 Nguyễn Anh Quân 19/02/1999 Nam 0|4
351 17A10010068 1710A05 Trần Minh Quang 23/02/1999 Nam 0|3
352 17A10010134 1710A05 Nguyễn Thị Thảo 02/08/1999 Nữ 4|5
353 17A10010159 1710A05 Tạ Thị Thu Trang 14/02/1999 Nữ 0|4
354 17A10010301 1710A05 Mai Văn Trưởng 03/08/1999 Nam 0|4
355 17A10010282 1710A05 Nguyễn Văn Vinh 02/10/1999 Nam 2|3
356 17A10010109 1710A06 Nguyễn Thị Mai Anh 24/08/1999 Nữ 1|4
357 17A10010249 1710A06 Lê Huy Bính 12/02/1998 Nam 5|6
358 17A10010005 1710A06 Đỗ Thành Chính 12/05/1999 Nam 0|5
359 17A10010324 1710A06 Đặng Thế Dân 02/09/1999 Nam 4|5
360 17A10010226 1710A06 Nguyễn Thị Minh Đoàn 07/12/1999 Nữ 5|6
361 17A10010011 1710A06 Nguyễn Hương Giang 04/07/1999 Nữ 2|5
362 17A10010045 1710A06 Hồ Xuân Hiệp 06/09/1999 Nam 0|4
363 17A10010258 1710A06 Nguyễn Xuân Hiếu 05/07/1999 Nam 0|6
364 17A10010238 1710A06 Nguyễn Văn Hoàn 19/03/1999 Nam 6|7
365 17A10010141 1710A06 Phạm Quang Linh 10/11/1999 Nam 5|6
366 17A10010293 1710A06 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/09/1999 Nữ 3|4
367 17A10010194 1710A06 Dương Phương Nga 12/04/1999 Nữ 5|6
368 17A10010112 1710A06 Bùi Văn Nghĩa 20/06/1999 Nam 0|5
369 17A10010217 1710A06 Nguyễn Tài Ngọc 03/10/1999 Nam 0|6
370 17A10010242 1710A06 Nguyễn Thị Oanh 21/03/1999 Nữ 0|6
371 17A10010318 1710A06 Nguyễn Thanh Phong 01/11/1999 Nam 0|4
372 17A10010105 1710A06 Vũ Văn Quân 09/01/1999 Nam 0|4
373 17A10010327 1710A06 Phạm Thanh Thảo 13/07/1999 Nữ 6|7
374 17A10010101 1710A06 Mã Anh Tuấn 22/12/1999 Nam 0|4
375 18A10010093 1810A01 Đinh Tuấn Anh 05/01/2000 Nam 0|7
376 18A10010327 1810A01 Đoàn Mạnh Cường 04/05/2000 Nam 0|6
377 18A10010065 1810A01 Nguyễn Thị Duyên 09/07/2000 Nữ 4|5
378 18A10010114 1810A01 Phùng Hữu Đạt 02/09/2000 Nam 0|6
379 18A10010291 1810A01 Nguyễn Trung Hiếu 03/05/2000 Nam 0|5
380 18A10010075 1810A01 Phan Mai Hoa 13/08/2000 Nữ 0|5
381 18A10010022 1810A01 Đỗ Thị Hương 25/10/2000 Nữ 0|5
382 18A10010066 1810A01 Vũ Duy Khánh 01/01/2000 Nam 0|6
383 18A10010258 1810A01 Trần Ngọc Kiên 29/09/2000 Nam 0|4
384 18A10010161 1810A01 Bùi Văn Lợi 20/12/2000 Nam 6|7
385 18A10010183 1810A01 Khúc Tuấn Nghĩa 06/02/2000 Nam 5|6
386 18A10010043 1810A01 Phạm Ngọc Quỳnh 25/02/2000 Nữ 5|6
387 18A10010063 1810A01 Đặng Đức Tài 20/01/2000 Nam 0|4
388 18A10010312 1810A01 Đinh Thị Tâm 15/05/2000 Nữ 0|6
389 18A10010285 1810A01 Nguyễn Hữu Trường 02/01/2000 Nam 0|6
390 18A10010281 1810A01 Phạm Khánh Tùng 04/01/2000 Nam 0|5
391 18A10010349 1810A01 Đoàn Thị Tuyết 19/04/2000 Nữ 0|6
392 18A10010226 1810A02 Đoàn Thị Ngọc Anh 20/03/2000 Nữ 6|7
393 18A10010280 1810A02 Bùi Ngọc Ánh 11/08/2000 Nữ 0|7
394 18A10010193 1810A02 Nguyễn Thanh Biển 27/09/2000 Nam 0|6
395 18A10010220 1810A02 Phạm Công Chiến 19/08/2000 Nam 0|7
396 18A10010294 1810A02 Cấn Hiếu Chung 12/12/2000 Nam 0|5
397 18A10010200 1810A02 Nguyễn Mạnh Cường 14/10/2000 Nam 0|6
398 18A10010328 1810A02 Lâm Thị Huyền Diệp 18/10/2000 Nữ 1|6
399 18A10010334 1810A02 Bùi Trung Dũng 10/10/2000 Nam 0|6
400 18A10010154 1810A02 Lê Anh Duy 15/10/2000 Nam 0|1
401 18A10010145 1810A02 Phạm Hải Đăng 11/03/2000 Nam 0|7
402 18A10010112 1810A02 Hồ Văn Đạt 23/02/2000 Nam 0|5
403 18A10010209 1810A02 Trần Mạnh Đạt 12/07/2000 Nam 5|6
404 18A10010164 1810A02 Nguyễn Thành Đạt 11/08/2000 Nam 0|4
405 18A10010353 1810A02 Phạm Thị Hà 27/05/2000 Nữ 0|4
406 18A10010244 1810A02 Ngô Thị Hằng 16/09/2000 Nữ 0|6
407 18A10010180 1810A02 Nguyễn Thành Hiếu 25/08/2000 Nam 6|7
408 18A10010319 1810A02 Nguyễn Huệ 23/07/2000 Nam 0|5
409 18A10010163 1810A02 Nguyễn Ngọc Hùng 02/03/2000 Nam 0|7
410 18A10010265 1810A02 Phạm Thị Khánh Huyền 09/11/2000 Nữ 0|7
411 18A10010095 1810A02 Đặng Đình Kha 26/06/2000 Nam 0|5
412 18A10010026 1810A02 Phạm Thị Thùy Linh 30/11/2000 Nữ 0|5
413 18A10010228 1810A02 Trần Ngọc Long 03/07/2000 Nam 5|6
414 18A10010149 1810A02 Lê Quang Long 11/10/2000 Nam 0|6
415 18A10010171 1810A02 Trần Thị Mai 23/03/2000 Nữ 1|7
416 18A10010372 1810A02 Nguyễn Ngọc Tuấn Minh 16/02/2000 Nam 0|6
417 18A10010073 1810A02 Nguyễn Hồng Nam 26/02/2000 Nam 0|5
418 18A10010045 1810A02 Lê Văn Nghĩa 21/05/2000 Nam 0|6
419 18A10010256 1810A02 Nguyễn Thị Ngọc 11/07/2000 Nữ 0|6
420 18A10010346 1810A02 Bùi Đại Phát 22/11/2000 Nam 0|4
421 18A10010110 1810A02 Trần Đồng Phong 11/05/2000 Nam 0|6
422 18A10010260 1810A02 Bùi Quang Sáng 15/09/2000 Nam 0|4
423 18A10010001 1810A02 Nghiêm Tiến Thành 14/04/2000 Nam 0|4
424 18A10010141 1810A02 Đặng Hữu Thanh 31/05/2000 Nam 6|7
425 18A10010203 1810A02 Nguyễn Hoàng Thông 10/01/2000 Nam 0|7
426 18A10010326 1810A02 Bùi Thị Thương 02/08/2000 Nữ 0|6
427 18A10010316 1810A02 Khuất Quang Tiến 16/01/2000 Nam 0|8
428 18A10010269 1810A02 Kiều Việt Trinh 11/08/2000 Nữ 6|7
429 18A10010275 1810A02 Vũ Công Trường 26/03/2000 Nam 0|7
430 18A10010287 1810A02 Tạ Văn Tuấn 15/12/2000 Nam 0|6
431 18A10010284 1810A02 Cấn Xuân Tuyên 22/04/2000 Nam 0|7
432 18A10010267 1810A02 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 14/12/2000 Nữ 0|6
433 18A10010097 1810A02 Vũ Thị Vân 09/07/2000 Nữ 0|6
434 18A10010053 1810A03 Phạm Ngọc Anh 31/01/2000 Nam 6|7
435 18A10010014 1810A03 Nguyễn Thị Lan Anh 29/10/2000 Nữ 5|6
436 18A10010079 1810A03 Nguyễn Tiến Dũng 07/07/2000 Nam 6|7
437 18A10010150 1810A03 Nguyễn Trung Hiếu 27/07/2000 Nam 6|7
438 18A10010106 1810A03 Đặng Đức Huy 14/08/2000 Nam 5|6
439 18A10010017 1810A03 Đinh Trung Phong 14/11/2000 Nam 6|7
440 18A10010318 1810A03 Vũ Thị Hồng Quyên 02/10/2000 Nữ 6|7
441 18A10010132 1810A03 Lê Tuấn Sơn 21/08/2000 Nam 5|6
442 18A10010283 1810A03 Bùi Diệu Thu 24/12/2000 Nữ 5|6
443 18A10010068 1810A03 Hà Thị Thủy 29/03/2000 Nữ 0|6
444 18A10010303 1810A03 Trần Đình Tuấn 10/06/2000 Nam 5|6
445 18A10010025 1810A03 Phạm Hà Tuyên 10/08/2000 Nam 5|6
446 18A10010047 1810A03 Nguyễn Sỹ Vũ 10/05/2000 Nam 3|4
447 18A10010217 1810A04 Vũ Đức Anh 10/06/2000 Nam 0|8
448 18A10010264 1810A04 Phạm Quang Anh 01/12/2000 Nam 0|7
449 18A10010279 1810A04 Hà Thị Vân Anh 09/05/2000 Nữ 0|7
450 18A10010125 1810A04 Lê Văn Bằng 12/04/2000 Nam 0|6
451 18A10010008 1810A04 Phùng Bách Chiến 27/11/2000 Nam 0|6
452 18A10010242 1810A04 Nguyễn Văn Chương 31/03/2000 Nam 0|5
453 18A10010248 1810A04 Nguyễn Thị Ngọc Duệ 08/03/2000 Nữ 0|5
454 18A10010060 1810A04 Nguyễn Tuấn Dũng 20/01/2000 Nam 0|4
455 18A10010348 1810A04 Nguyễn Khương Duy 19/08/2000 Nam 0|6
456 18A10010347 1810A04 Trịnh Thị Duyên 11/10/2000 Nữ 0|7
457 18A10010336 1810A04 Phạm Quang Đạt 26/09/2000 Nam 0|5
458 18A10010089 1810A04 Nguyễn Tất Đạt 23/12/2000 Nam 0|5
459 18A10010058 1810A04 Vũ Xuân Đạt 24/01/2000 Nam 0|6
460 18A10010362 1810A04 Dương Minh Đức 25/10/2000 Nam 0|6
461 18A10010313 1810A04 Lê Quang Hà 13/12/2000 Nam 0|6
462 18A10010151 1810A04 Đặng Ngọc Hải 07/09/2000 Nam 0|5
463 18A10010187 1810A04 Nguyễn Thị Minh Hằng 09/11/2000 Nữ 0|7
464 18A10010254 1810A04 Hoàng Phương Hạnh 26/03/2000 Nữ 0|6
465 18A10010038 1810A04 Vũ Minh Hiếu 19/02/2000 Nam 0|6
466 18A10010178 1810A04 Nguyễn Trung Hiếu 13/07/2000 Nam 0|5
467 18A10010124 1810A04 Lê Văn Hiếu 20/11/2000 Nam 0|6
468 18A10010350 1810A04 Ngô Văn Hưng 26/07/2000 Nam 0|5
469 18A10010118 1810A04 Đào Văn Hùng 02/05/2000 Nam 0|4
470 18A10010119 1810A04 Phạm Lan Hương 13/11/2000 Nữ 0|6
471 18A10010040 1810A04 Nguyễn Quang Huy 26/03/2000 Nam 0|6
472 18A10010117 1810A04 Đỗ Quang Huy 24/11/2000 Nam 0|6
473 18A10010082 1810A04 Nguyễn Khánh Huyền 29/11/2000 Nữ 0|6
474 18A10010168 1810A04 Nguyễn Thái Văn Khang 21/09/2000 Nam 4|5
475 18A10010034 1810A04 Khổng Trung Kiên 22/03/2000 Nam 0|4
476 18A10010186 1810A04 Đỗ Thị Liên 19/02/2000 Nữ 0|7
477 18A10010241 1810A04 Vũ Thị Linh 14/01/2000 Nữ 0|7
478 18A10010080 1810A04 Đoàn Cao Linh 03/09/2000 Nam 0|8
479 18A10010085 1810A04 Đào Xuân Lộc 16/05/2000 Nam 0|6
480 18A10010298 1810A04 Nguyễn Chí Long 15/05/2000 Nam 0|6
481 18A10010207 1810A04 Dương Tú Long 05/02/2000 Nam 0|8
482 18A10010325 1810A04 Trần Đức Lương 11/07/2000 Nam 0|7
483 18A10010195 1810A04 Trần Xuân Mạnh 19/09/2000 Nam 0|7
484 18A10010268 1810A04 Trần Thanh Minh 12/01/2000 Nam 5|6
485 18A10010064 1810A04 Phạm Hoài Nam 26/08/2000 Nam 0|4
486 18A10010188 1810A04 Nguyễn Thị Ngân 31/10/2000 Nữ 0|6
487 18A10010024 1810A04 Bùi Thị Bích Ngọc 27/03/2000 Nữ 0|5
488 18A10010131 1810A04 Nguyễn Lâm Nguyên 06/06/2000 Nam 0|6
489 18A10010205 1810A04 Nguyễn Long Nhật 14/08/2000 Nam 0|8
490 18A10010076 1810A04 Lê Hoàng Phong 24/01/2000 Nam 0|5
491 18A10010004 1810A04 Đỗ Việt Phúc 20/05/2000 Nam 0|7
492 18A10010246 1810A04 Phan Văn Quang 04/04/2000 Nam 0|2
493 18A10010197 1810A04 Công Xuân Quyết 20/12/2000 Nam 0|4
494 18A10010056 1810A04 Nguyễn Đức Sơn 19/12/1998 Nam 0|4
495 18A10010271 1810A04 Trần Đức Tài 23/07/2000 Nam 0|5
496 18A10010259 1810A04 Vũ Đức Thành 09/03/2000 Nam 0|6
497 18A10010104 1810A04 Bùi Mạnh Thể 15/08/2000 Nam 0|5
498 18A10010339 1810A04 Khương Văn Toàn 22/03/2000 Nam 0|6
499 18A10010354 1810A04 Nguyễn Thu Trang 17/12/2000 Nữ 0|8
500 18A10010029 1810A04 Nông Thái Bảo Trung 30/06/2000 Nam 0|5
501 18A10010270 1810A04 Ngô Anh Tú 19/10/2000 Nam 4|5
502 18A10010194 1810A04 Đào Công Tuấn 20/10/2000 Nam 0|7
503 18A10010277 1810A04 Lý Hoàng Tùng 28/07/2000 Nam 0|5
504 18A10010162 1810A04 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/2000 Nữ 0|7
505 18A10010136 1810A04 Nguyễn Hoàng Việt 13/02/2000 Nam 0|8
506 18A10010369 1810A05 Vũ Minh Anh 26/11/2000 Nam 0|5
507 18A10010109 1810A05 Vũ Chí Biển 31/03/2000 Nam 0|4
508 18A10010059 1810A05 Vũ Đình Chiến 01/11/2000 Nam 0|6
509 18A10010229 1810A05 Nguyễn Minh Chiến 10/12/2000 Nam 0|6
510 18A10010198 1810A05 Trương Di Daan 19/06/1999 Nam 0|6
511 18A10010072 1810A05 Hà Ngọc Hải 08/07/2000 Nam 0|5
512 18A10010359 1810A05 Nguyễn Đức Hưng 18/01/2000 Nam 0|6
513 18A10010234 1810A05 Nguyễn Thị Hiền Liên 16/02/2000 Nữ 7|8
514 18A10010144 1810A05 Nguyễn Thị Lĩnh 04/09/2000 Nữ 6|7
515 18A10010103 1810A05 Nguyễn Viết Hoàng Long 18/07/2000 Nam 7|7
516 18A10010371 1810A05 Đào Vũ Long 23/07/2000 Nam 4|5
517 18A10010310 1810A05 Lê Nguyễn Quang Minh 20/02/2000 Nam 0|5
518 18A10010305 1810A05 Lê Hoài Nam 27/01/2000 Nam 0|5
519 18A10010324 1810A05 Đoàn Văn Nghĩa 25/01/2000 Nam 0|6
520 18A10010224 1810A05 Lê Văn Ngọc 11/11/2000 Nam 6|7
521 18A10010057 1810A05 Nguyễn Đình Phong 26/06/2000 Nam 5|6
522 18A10010343 1810A05 Đỗ Minh Phương 02/01/2000 Nam 0|6
523 18A10010352 1810A05 Trần Minh Quang 04/10/2000 Nam 0|4
524 18A10010159 1810A05 Đỗ Minh Quyết 07/11/2000 Nam 0|7
525 18A10010156 1810A05 Đỗ Thành Thái 18/02/2000 Nam 0|7
526 18A10010202 1810A05 Phạm Văn Thanh 13/09/2000 Nam 5|6
527 18A10010167 1810A05 Chu Thị Thảo 03/12/2000 Nữ 5|6
528 18A10010152 1810A05 Phan Kiều Thu 20/08/2000 Nữ 0|4
529 18A10010243 1810A05 Lê Thị Thúy 26/07/2000 Nữ 0|7
530 18A10010165 1810A05 Lê Quang Trường 09/08/2000 Nam 0|7
531 18A10010177 1810A05 Nguyễn Anh Tùng 28/01/2000 Nam 0|4
532 18A10010199 1810A05 Nguyễn Hồng Vân 04/10/2000 Nữ 6|7
(19040 lần xem)