Thông báo Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

08/04/2019 10:13
Thông báo Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2018-2019 Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2018 – 2019, Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kế hoạch đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2018-2019
Tags: NCKH,
 1. 15:00-16:00 ngày 26/04/2019, SV nộp bản cứng, bản mềm (theo qui ước) Báo cáo NCKH có chữ ký của GVHD tại P12
 2. 08:00 ngày 02/05/2018, SV bảo vệ đề tài NCKH trước Hội đồng cấp khoa
  • Thành phần tham gia:
   • Hội đồng đánh giá,
   • Sinh viên báo cáo,
   • Giảng viên có quan tâm
   • Sinh viên được triệu tập gồm:
    • Đại diện ban cán sự lớp hoặc cán bộ chi đoàn các lớp thuộc khoá 15A, 16A, 17A, 18A (lớp nào không có đại diện tham dự tính vắng mặt toàn bộ ban cán sự, ban chấp hành chi đoàn lớp đó)
    • Các sinh viên theo số tín chỉ đăng ký/HK2 năm học 2018-2019 >=17 và kết quả học tập tốt (theo danh sách)
   • Các sinh viên khác có quan tâm
  • Địa điểm: P52 – Khoa CNTT – Trường ĐH Mở Hà Nội
  • Lưu ý: sử dụng trang phục lịch sự khi tham dự

Danh sách đề tài thực hiện: 

TT

Họ và tên thành viên nhóm NC

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

1

Phạm Tiến Hùng, Nguyễn Bá Thái, Nguyễn Ngọc Long

Nghiên cứu một số giải thuật trong bài toán dự đoán tương tác thuốc.

Nguyễn Thành Huy

2

Nguyễn Thị Thuỳ Dương; Lê Thị Yên

Tìm hiểu phần mềm R, ứng dụng vào bài toán phân tích dữ liệu

Trương Công Đoàn

3

Nguyễn Thiên Sơn, Vũ Văn Sự, Phạm Quốc Khánh

Nghiên cứu về tấn công từ chối dịch vụ và giải pháp phát hiện, giảm thiểu thiệt hại cho các hệ thống thông tin

Nguyễn Đức Tuấn

4

Vũ Thị Bích Phương; Nguyễn Đình Thi

Tìm hiểu Mean Stack - xây dựng hệ thống quản lý công việc

Trần Tiến Dũng

5

Nguyễn Văn Trung; Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Bảo

Tìm hiểu framework Laravel. Xây dựng website tuyển dụng dành cho Sinh Viên

Trần Tiến Dũng

6

Đỗ Minh Trường

Tìm hiểu phát triển ứng dụng dựa trên dịch vụ được cung cấp bởi một số mạng xã hội

Lê Hữu Dũng

7

Nguyễn Tiến Dũng;
 Nguyễn Văn Lâm

Xây dựng hệ thống Quản lý đề tài NCKH tại Khoa Công nghệ thông tin - Viện đại học Mở Hà Nội

Trịnh Thị Xuân

8

Đỗ Thị Minh Châm; Đỗ Thị Tuyên

Tìm hiểu framework laravel và github, ứng dụng xây dựng Hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo phi chính quy
 tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Trịnh Thị Xuân

9

Vũ Duy Anh; Nguyễn Tính; 
Bùi Tiến Anh

Nghiên cứu thuật toán giấu tin theo khối và ứng dụng vào bài toán kiểm tra tính toàn vẹn của ảnh số

Nguyễn Đức Tuấn

10

Lê Thanh Hương

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hình và màu, ứng dụng vào việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Danh sách SV được triệu tập

TT

Mã SV

Sinh viên

Ngày sinh

Lớp hành chính

1

18A10010041

Trần Thị Trang

29/03/2000

1810A01

2

18A10010051

Trịnh Xuân Đạt

19/07/2000

1810A03

3

18A10010361

Lê Quỳnh Hương

13/03/2000

1810A02

4

18A10010302

Đặng Thị Phương Thu

02/11/2000

1810A04

5

18A10010225

Đỗ Thị Hảo

06/11/2000

1810A02

6

18A10010255

Đỗ Minh Hằng

10/05/2000

1810A05

7

18A10010062

Phạm Thị Bích Thủy

21/07/1998

1810A01

8

18A10010335

Hoàng Minh Hiếu

30/12/2000

1810A03

9

18A10010180

Nguyễn Thành Hiếu

25/08/2000

1810A02

10

18A10010191

Nguyễn Thị Minh Thư

28/07/2000

1810A01

11

18A10010254

Hoàng Phương Hạnh

26/03/2000

1810A04

12

18A10010247

Phạm Quang Chiến

24/03/2000

1810A03

13

18A10010028

Trần Mai Hiền

26/03/2000

1810A04

14

18A10010256

Nguyễn Thị Ngọc

07/11/2000

1810A02

15

18A10010077

Phạm Văn Long

05/06/2000

1810A01

16

18A10010365

Nguyễn Hải Đăng

29/04/2000

1810A01

17

18A10010273

Nguyễn Trường Giang

22/12/2000

1810A02

18

18A10010087

Nguyễn Thị Thùy Ninh

16/06/2000

1810A01

19

18A10010036

Đỗ Văn Giang

26/01/2000

1810A05

20

18A10010206

Nguyễn Thị Huệ Anh

10/11/2000

1810A02

21

18A10010355

Lưu Thị Xuyên

19/05/2000

1810A05

22

17A10010203

Trần Bá Phúc

20/07/1999

1710A03

23

18A10010013

Lương Quốc Huy

28/09/1998

1810A05

24

18A10010218

Đỗ Thế Tài

06/06/2000

1810A02

25

18A10010044

Bùi Ngọc Hải

18/10/2000

1810A03

26

17A10010204

Nguyễn Văn Bảo

09/10/1999

1710A05

27

18A10010010

Trần Ngọc Thu

09/11/2000

1810A01

28

18A10010008

Phùng Bách Chiến

27/11/2000

1810A04

29

18A10010194

Đào Công Tuấn

20/10/2000

1810A04

30

18A10010304

Trần Thế Long

12/12/2000

1810A03

31

18A10010366

Nguyễn Thị Hường

20/03/2000

1810A01

32

18A10010314

Nguyễn Thu Phương

23/11/2000

1810A04

33

18A10010142

Phạm Thị Ngoãn

23/06/1999

1810A03

34

18A10010192

Ngô Minh Hiếu

01/01/2000

1810A05

35

18A10010297

Đinh Văn Chương

25/03/2000

1810A03

36

18A10010308

Nguyễn Đình Tưởng

08/11/2000

1810A04

37

18A10010054

Trịnh Xuân Hải

18/09/2000

1810A02

38

17A10010247

Trần Mạnh Hùng

24/04/1999

1710A05

39

18A10010093

Đinh Tuấn Anh

01/05/2000

1810A01

40

18A10010115

Ngô Văn Toàn

02/01/2000

1810A01

41

18A10010106

Đặng Đức Huy

14/08/2000

1810A03

42

16A10010166

Vũ Thị Thúy

13/06/1998

1610A06

43

18A10010119

Phạm Lan Hương

13/11/2000

1810A04

44

15A10010128

Đỗ Thị Minh Châm

25/05/1997

1510A01

45

17A10010160

Đặng Thị Hương Lan

17/02/1999

1710A02

46

18A10010138

Nguyễn Thị Hiền

09/11/2000

1810A03

47

18A10010134

Nguyễn Thị Kim Duyên

07/11/2000

1810A03

48

17A10010207

Nguyễn Trung Kiên

09/09/1999

1710A01

49

18A10010290

Dương Văn Hiệp

29/05/2000

1810A05

50

18A10010332

Nguyễn Bá Lộc

19/09/2000

1810A05

51

18A10010285

Nguyễn Hữu Trường

01/02/2000

1810A01

52

18A10010311

Nguyễn Văn Đoàn

08/08/2000

1810A03

53

18A10010110

Trần Đồng Phong

05/11/2000

1810A02

54

16A10010102

Bùi Công Quang

22/02/1995

1610A03

55

18A10010088

Kiều Thị Thu Thúy

13/12/2000

1810A04

56

18A10010033

Nguyễn Đàm Quân

23/10/2000

1810A02

57

18A10010364

Hà Duy Thành

25/05/2000

1810A01


Qui ước nộp bản mềm sản phẩm NCKH

 1. Tạo thư mục đặt tên theo nguyên tắc “TÊN SINH VIÊN-TÊN LỚP”, thư mục chứa file báo cáo (Word, PDF và Powerpoint) và file mô phỏng kết quả sản phẩm (Video quay lại kết quả)
 2. Chia sẻ thư mục cho cô Xuân theo địa chỉ “trinhxuan@hou.edu.vn”
(26339 lần xem)