Thông báo triển khai Chương trình học bổng "Sinh viên tài năng VNPTIT" và thực tập Fresher tại VNPT-IT năm học 2019 - 2020

16/09/2019 21:43
Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa CNTT, để triển khai các hoạt động hợp tác cùng VNPTIT năm học 2019 - 2020 Tổ Công tác hướng nghiệp thông báo triệu tập:

Thành phần:

  1. Cố vấn học tập 1510A, 1610A
  2. Sinh viên xếp hạng năm 3, năm 4 có ĐTB tích lũy đạt >=2.5, có tên theo danh sách triệu tập dưới đây

Thời gian: 10h30 ngày 19/9/2019 tại P51.

Nội dung:

  1. Phổ biến, đăng kí tham gia chương trình học bổng - Sinh viên tài năng VNPTIT chi tiết xem tại link.
  2. Mẫu đăng kí Học bổng
  3. Biểu mẫu đăng kí Học bổng "Sinh viên tài năng VNPTIT"
  4. Triển khai thực tập Fresher tại VNPTIT học kì 1 năm học 2019 - 2020 chi tiết tại link

Hạn gửi bản cứng đăng kí: 15h ngày 23/9/2019.

Danh sách sinh viên

 

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 1510A01 15A10010001 Nguyễn Thị Phương Anh '14/06/1997
2 1510A01 15A10010200 Lê Văn Dũng '25/07/1997
3 1510A01 15A10010247 Phùng Văn Dương '28/02/1997
4 1510A01 15A10010293 Trần Như Đông '04/04/1997
5 1510A01 15A10010167 Nguyễn Trọng Hiếu '06/11/1997
6 1510A01 15A10010188 Nguyễn Trung Kiên '05/02/1997
7 1510A01 15A10010026 Nguyễn Phương Nam '16/06/1997
8 1510A01 15A10010198 Nguyễn Thị Thuỷ '24/10/1997
9 1510A02 15A10010118 Bùi Tiến Anh '05/12/1997
10 1510A02 15A10010299 Vũ Mạnh Đức '03/03/1997
11 1510A02 15A10010201 Hà Mạnh Kiên '13/04/1997
12 1510A02 15A10010083 Nguyễn Bá Linh '06/03/1997
13 1510A02 15A10010248 Nghiêm Văn Minh '07/06/1997
14 1510A02 15A10010031 Nguyễn Bá Thái '11/03/1997
15 1510A02 15A10010265 Vũ Thu Trang '03/07/1997
16 1510A02 15A10010047 Đỗ Minh Trường '26/06/1997
17 1510A03 15A10010197 Lã Thái Dương '20/12/1997
18 1510A03 15A10010036 Nguyễn Quốc '31/10/1997
19 1510A03 15A10010336 Phạm Thị Minh Hạnh '19/02/1997
20 1510A03 15A10010322 Tăng Duy Khánh '17/07/1997
21 1510A03 15A10010099 Hoàng Thị Ngân '12/12/1997
22 1510A03 15A10010100 Lê Văn Thanh '24/03/1997
23 1510A03 15A10010016 Nguyễn Quang Trung '12/06/1997
24 1510A03 15A10010049 Nguyễn Thanh Tùng '24/08/1997
25 1510A04 15A10010148 Nguyễn Thị Thanh Hiền '23/12/1997
26 1510A04 15A10010108 Phạm Gia Huy '10/09/1997
27 1510A04 15A10010080 Dương Đắc Khanh '28/05/1997
28 1510A04 15A10010073 Nguyễn Hoàng Linh '13/09/1997
29 1510A04 15A10010317 Hồ Sỹ Lĩnh '22/02/1997
30 1510A04 15A10010032 Nguyễn Thị Diệu Ninh '26/03/1997
31 1510A04 15A10010129 Nguyễn Thị Huyền Thương '14/12/1998
32 1510A04 15A10010192 Nguyễn Văn Tính '30/01/1996
33 1510A04 15A10010098 Nguyễn Thị Thùy Trang '05/11/1997
34 1510A05 15A10010158 Hoa Ngọc Hoàng Anh '14/10/1997
35 1510A05 15A10010011 Trương Quốc Bảo '30/01/1997
36 1510A05 15A10010246 Nguyễn Ngọc Chinh '20/07/1997
37 1510A05 15A10010088 Nguyễn Đình Đạt '22/03/1997
38 1510A05 15A10010211 Đỗ '21/04/1997
39 1510A05 15A10010323 Đặng Thị Hạnh '26/11/1997
40 1510A05 15A10010033 Nguyễn Đình Hoàng '25/03/1997
41 1510A05 15A10010042 Hoàng Công Huy '15/04/1997
42 1510A05 15A10010096 Lê Thanh Hương '28/05/1997
43 1510A05 15A10010006 Trần Hữu Khánh '25/10/1997
44 1510A05 15A10010206 Nguyễn Duy Phương '25/11/1997
45 1510A05 15A10010333 Trịnh Phạm Phương Thảo '22/11/1997
46 1510A06 15A10010070 Đoàn Hoàng Anh '09/02/1997
47 1510A06 15A10010199 Đặng Tiến Đạt '07/01/1997
48 1510A06 15A10010273 Vũ Thị Thu '07/06/1997
49 1510A06 15A10010010 Hoàng Thị Hồng Hạnh '19/10/1997
50 1510A06 15A10010121 Phạm Tiến Hùng '10/12/1997
51 1510A06 15A10010305 Hoàng Duy Hưng '01/07/1997
52 1510A06 15A10010002 Nguyễn Minh Khánh '29/11/1997
53 1510A06 15A10010252 Nguyễn Ngọc Long '12/03/1997
54 1510A06 15A10010058 Nguyễn Bình Minh '17/08/1997
55 1510A06 15A10010021 Lê Hồng Ngọc '22/04/1997
56 1510A06 15A10010219 Ngô Tuấn Thành '14/09/1997
57 1510A06 15A10010092 Phan Thị Thúy '27/07/1997
58 1510A06 15A10010157 Nguyễn Anh '07/06/1996
59 1610A01 16A10010165 Nguyễn Thị Thanh Hằng '15/04/1998
60 1610A01 16A10010146 Nguyễn Thị Thanh Hoa '03/04/1998
61 1610A01 16A12010127 Phạm Quang Huy '05/08/1998
62 1610A01 16A10010085 Trần Thị Li '05/09/1998
63 1610A01 16A10010349 Nguyễn Duy Thành '07/05/1998
64 1610A01 16A10010252 Nguyễn Thị Thu '17/04/1998
65 1610A01 16A10010345 Nguyễn Thị Thúy '06/09/1998
66 1610A01 16A10010043 Nguyễn Văn Trung '12/11/1997
67 1610A01 16A10010246 Đỗ Thị Tuyên '22/10/1998
68 1610A02 16A10010153 Lê Thị Dung '02/02/1998
69 1610A02 16A10010171 Cao Đức Dương '23/08/1998
70 1610A02 16A10010104 Nguyễn Văn Hải '15/05/1998
71 1610A02 16A10010322 Ngô Đăng Huy '02/01/1996
72 1610A02 16A10010245 Vũ Viết Hưng '02/07/1998
73 1610A02 16A10010353 Bùi Đăng Khoa '24/12/1998
74 1610A02 16A10010328 Phương Văn Linh '12/01/1998
75 1610A02 16A10010276 Nguyễn Viết Lĩnh '11/09/1998
76 1610A02 16A10010132 Lê Minh Ngọc '16/08/1998
77 1610A02 16A10010009 Bùi Văn Sao '07/12/1998
78 1610A02 16A10010299 Phùng Tiến Sơn '28/02/1998
79 1610A02 16A10010123 Nguyễn Thị Thu Thủy '17/10/1998
80 1610A02 16A10010030 Lê Thị Yên '13/04/1998
81 1610A03 16A10010280 Vũ Đức Anh '03/07/1998
82 1610A03 16A10010021 Phạm Văn Hào '19/06/1998
83 1610A03 16A10010272 Nguyễn Thị Bích Hòa '27/04/1998
84 1610A03 16A10010134 Lê Thị Khánh Ly '10/01/1998
85 1610A03 16A10010291 Nguyễn Thị Nhường '31/07/1998
86 1610A03 16A10010102 Bùi Công Quang '22/02/1995
87 1610A03 16A10010091 Nguyễn Đức Thông '27/11/1998
88 1610A03 16A10010298 Đặng Văn Tùng '02/12/1998
89 1610A04 16A10010125 Bùi Tiến Anh '22/09/1998
90 1610A04 16A10010210 Dương Tuấn Anh '20/10/1998
91 1610A04 16A10010393 Nguyễn Thị Hằng Châu '15/06/1998
92 1610A04 16A10010205 Đỗ Thu '27/03/1998
93 1610A04 16A10010371 Chu Thị Khánh Huyền '20/08/1998
94 1610A04 16A10010159 Nguyễn Thị Khánh Linh '02/07/1998
95 1610A04 16A10010360 Lê Thị Mai '16/08/1998
96 1610A04 16A10010198 Nguyễn Đức Minh '13/03/1998
97 1610A04 16A10010180 Nguyễn Quang Ninh '19/05/1998
98 1610A04 16A10010378 Nguyễn Văn Sơn '15/09/1998
99 1610A04 16A10010116 Phạm Thị Thu '23/04/1998
100 1610A04 16A10010226 Nguyễn Như Anh Tuấn '06/02/1998
101 1610A04 16A10010143 Vương Xuân Vinh '30/12/1998
102 1610A05 16A10010018 Hoàng Tuấn Anh '24/07/1998
103 1610A05 16A10010014 Đặng Đình Chung '11/06/1998
104 1610A05 16A10010173 Vũ Thị Hằng '27/03/1998
105 1610A05 16A10010022 Nguyễn Thị Khánh '14/04/1998
106 1610A05 16A10010058 Vũ Thị Bích Phương '05/03/1998
107 1610A05 16A10010372 Vương Xuân Sơn '19/03/1998
108 1610A05 16A10010243 Mai Văn Thanh '06/08/1998
109 1610A06 16A10010185 Hoàng Thị Ngọc Anh '14/03/1998
110 1610A06 16A10010215 Dương Thanh Bình '09/01/1998
111 1610A06 16A10010156 Vũ Văn Chung '12/12/1998
112 1610A06 16A10010315 Hà Thị Hằng '19/10/1998
113 1610A06 16A10010308 Nguyễn Văn Hiếu '28/01/1998
114 1610A06 16A10010249 Hà Thị Lương Hoài '03/09/1998
115 1610A06 16A10010053 Phạm Quốc Khánh '01/09/1998
116 1610A06 16A10010301 Phạm Chí Linh '20/07/1998
117 1610A06 16A10010212 Chu Văn Mạnh '01/04/1998
118 1610A06 16A10010152 Nguyễn Thiên Sơn '09/12/1998
119 1610A06 16A10010061 Phạm Thị Thu '14/10/1998
120 1610A06 16A10010166 Vũ Thị Thúy '13/06/1998
121 1610A06 16A10010052 Hoàng Trung '01/11/1998

(25208 lần xem)