Thông báo triển khai đăng ký sớm HK2 năm học 2019-2020

10/11/2019 08:36

Thực hiện kế hoạch học kỳ đã công bố,

Khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký sớm cho HK2 năm học 2019-2020. 

Học phần: Tiếng Anh cơ bản 2, Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian đăng ký: từ 16/11/2019

Các đăng ký được thực hiện có giá trị thi hành cho HK2 năm học 2019-2020. Cách thức đăng ký, điều chỉnh đăng ký: theo hướng dẫn đã công bố, theo kế hoạch và các qui định liên quan.

(20658 lần xem)