Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ I năm học 2019 -2020

28/11/2019 14:15
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường Đại học Mở Hà Nội;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin,

Bộ phận văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

  • Đối tượng: Những sinh viên chưa hoàn thành khảo sát trong đợt 1. (Danh sách kèm theo)
  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://dbcl.hou.edu.vnbằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân hoặc mật khẩu của các bạn đã truy cập hàng kỳ. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinhviên phải có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian: Từ ngày 29/11/2019 đến hết ngày 03/12/2019

Ghi chú: Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát có thể gửi phản hồi qua email: nguyetnta@hou.edu.vn (giải quyết trong thời gian gia hạn khảo sát).


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH KHẢO SÁT HK1 NĂM HỌC 2019 - 2020
 

Khóa 1510A
STT Mã Sinh Viên Lớp Họ Và Tên Chưa KS
1 15A10010300 1510A01 Nguyễn Tuấn Anh 0|4
2 15A10010048 1510A01 Nguyễn Hoàng Hải 0|6
3 15A10010321 1510A01 Vũ Đức Hoàn 0|5
4 15A10010022 1510A01 Lương Thị Hương 0|4
5 15A10010195 1510A01 Vũ Đức Khánh 0|4
6 15A10010112 1510A01 Vũ Thị Thanh Thiên 0|4
7 15A10010176 1510A02 Nguyễn Hữu Hậu 0|4
8 15A10010043 1510A03 Hoàng Bảo Châu 0|3
9 15A10010197 1510A03 Lã Thái Dương 0|1
10 15A10010175 1510A03 Phạm Hải Đăng 0|1
11 15A10010028 1510A03 Hoàng Đức Giang 0|5
12 15A10010037 1510A03 Võ Ngọc Hải 0|5
13 15A10010059 1510A03 Nguyễn Trung Hiếu 0|2
14 15A10010250 1510A03 Nguyễn Thành Hoàn 0|2
15 15A10010137 1510A03 Đinh Văn Hoằng 0|1
16 15A10010222 1510A03 Vũ Mạnh Hùng 0|4
17 15A10010117 1510A03 Đặng Thị Huyền 0|1
18 15A10010322 1510A03 Tăng Duy Khánh 0|1
19 15A10010276 1510A03 Đặng Duy Nam 0|3
20 15A10010113 1510A03 Nguyễn Gia Minh Quang 0|3
21 15A10010262 1510A03 Nguyễn Thế Thái 0|3
22 15A10010203 1510A03 Nguyễn Viết Tiến 0|5
23 15A10010268 1510A03 Trần Thị Xuyên 0|1
24 15A10010053 1510A04 Phạm Tuấn Anh 0|3
25 15A10010240 1510A04 Lê Đình Bách 1|3
26 15A10010302 1510A04 Nguyễn Mạnh Cường 0|1
27 15A10010289 1510A04 Nguyễn Tiến Dũng 0|3
28 15A10010259 1510A04 Bùi Tùng Dương 0|2
29 15A10010217 1510A04 Đỗ Quang Đạo 0|5
30 15A10010106 1510A04 Nguyễn Phú Hải 0|2
31 15A10010046 1510A04 Phùng Đức Hoàng 0|4
32 15A10010216 1510A04 Phạm Tuấn Hưng 0|4
33 15A10010108 1510A04 Phạm Gia Huy 0|3
34 15A10010275 1510A04 Nguyễn Đình Khánh 0|2
35 15A10010073 1510A04 Nguyễn Hoàng Linh 0|2
36 15A10010309 1510A04 Tạ Duy Mạnh 0|4
37 15A10010116 1510A04 Lương Thị Trà My 0|4
38 15A10010190 1510A04 Trương Văn Quý 0|3
39 15A10010153 1510A04 Ứng Hồng Sơn 0|2
40 15A10010295 1510A04 Lê Quang Sơn 0|5
41 15A10010007 1510A04 Bùi Hữu Thắng 0|3
42 15A10010158 1510A05 Hoa Ngọc Hoàng Anh 0|1
43 15A10010196 1510A05 Vũ Triều Dương 0|5
44 15A10010270 1510A05 Nguyễn Thị Đông 0|4
45 15A10010035 1510A05 Lê Trọng Hiếu 0|4
46 15A10010226 1510A05 Trịnh Giang Nam 0|4
47 15A10010142 1510A05 Mai Văn Nghĩa 0|5
48 15A10010186 1510A05 Phí Mạnh Thắng 0|3
49 15A10010269 1510A05 Bùi Văn Thảo 0|6
50 15A10010313 1510A05 Phạm Thị Thu Thảo 0|1
51 15A10010294 1510A05 Bùi Thanh Tú 0|5
52 15A10010228 1510A05 Nguyễn Anh Tuấn 0|6
53 15A10010187 1510A05 Phan Tường 0|4
54 15A10010266 1510A05 Nguyễn Phương Vi 0|3
55 15A10010119 1510A06 Nguyễn Đình Việt Anh 0|6
56 15A10010166 1510A06 Trịnh Quang Anh 0|4
57 15A10010132 1510A06 Nguyễn Văn Cảnh 0|5
58 15A10010029 1510A06 Nguyễn Tiến Dũng 0|1
59 15A10010063 1510A06 Vũ Hải Dương 0|5
60 15A10010199 1510A06 Đặng Tiến Đạt 0|4
61 15A10010041 1510A06 Lê Minh Đức 0|3
62 15A10010045 1510A06 La Thế Đức 0|6
63 15A10010051 1510A06 Trần Trọng Hiếu 0|3
64 15A10010253 1510A06 Phạm Công Hoàng 0|5
65 15A10010205 1510A06 Lê Thị Hương 0|4
66 15A10010237 1510A06 Nguyễn Khánh Linh 0|4
67 15A10010184 1510A06 Phan Giang Nam 0|1
68 15A10010021 1510A06 Lê Hồng Ngọc 0|1
69 15A10010311 1510A06 Nguyễn Quang Ninh 0|5
70 15A10010017 1510A06 Nhâm Thị Nương 0|1
71 15A10010072 1510A06 Lê Quỳnh Phương 0|5
72 15A10010260 1510A06 Nguyễn Bảo Quỳnh 0|3
73 15A10010107 1510A06 Dương Hùng Sơn 0|4
74 15A10010207 1510A06 Nguyễn Ngọc Thành 0|4
75 15A10010165 1510A06 Đỗ Bảo Trung 0|7
Khóa 1610A
1 16A10010199 1610A01 Mai Quốc An 0|4
2 16A10010347 1610A01 Vũ Việt Anh 0|4
3 16A10010386 1610A01 Vũ Đức Anh 0|4
4 16A10010040 1610A01 Đinh Hồng Anh 0|4
5 16A10010136 1610A01 Đào Ngọc Chung 0|4
6 16A10010124 1610A01 Trần Thị Dung 0|5
7 16A10010140 1610A01 Nguyễn Văn Dũng 0|5
8 16A10010076 1610A01 Bùi Ánh Dương 0|3
9 16A10010083 1610A01 Lưu Thành Đạt 0|5
10 16A10010311 1610A01 Lưu Minh Hải 0|6
11 16A10010331 1610A01 Phạm Mạnh Hùng 0|4
12 16A10010338 1610A01 Nguyễn Văn Huỳnh 0|4
13 16A10010232 1610A01 Mai Ngọc Linh 0|4
14 16A10010127 1610A01 Trần Thị Lụa 0|5
15 16A10010067 1610A01 Vi Hải Nam 0|2
16 16A10010273 1610A01 Vũ Hữu Nghĩa 0|5
17 16A10010217 1610A01 Vũ Lam Nhi 0|5
18 16A10010049 1610A01 Phạm Minh Phú 0|3
19 16A10010362 1610A01 Nguyễn Thành Quang 0|3
20 16A10010247 1610A01 Nguyễn Hoàng Quang 0|4
21 16A10010368 1610A01 Hoàng Đinh Bảo Sang 0|6
22 16A10010034 1610A01 Nguyễn Văn Thắm 0|4
23 16A10010252 1610A01 Nguyễn Thị Thu 0|4
24 16A10010352 1610A01 Hoàng Hoa Trung 0|2
25 16A10010233 1610A01 Đỗ Văn Tú 0|4
26 16A10010271 1610A01 Dương Đình Tuấn 0|4
27 16A10010310 1610A01 Nguyễn Văn Việt 0|6
28 16A10010184 1610A01 Nguyễn Thế Vinh 0|5
29 16A10010223 1610A01 Hoàng Thị Xuyên 0|4
30 16A10010255 1610A02 Nguyễn Đức Anh 0|4
31 16A10010121 1610A02 Đinh Công Tuấn Anh 0|2
32 16A10010275 1610A02 Nguyễn Thành Công 0|3
33 16A10010098 1610A02 Trần Huy Dũng 0|3
34 16A10010225 1610A02 Phạm Minh Đức 0|5
35 16A10010081 1610A02 Bùi Thúy Hà 0|5
36 16A10010092 1610A02 Hoàng Minh Hiếu 0|4
37 16A10010361 1610A02 Nguyễn Thị Hồng Huệ 0|4
38 16A10010015 1610A02 Nguyễn Văn Huy 0|4
39 16A10010302 1610A02 Bùi Tùng Lâm 0|1
40 16A10010387 1610A02 Trịnh Thùy Linh 0|4
41 16A10010132 1610A02 Lê Minh Ngọc 0|5
42 16A10010209 1610A02 Nguyễn Thanh Quang 0|4
43 16A10010256 1610A02 Lê Anh Quang 0|4
44 16A10010388 1610A02 Phạm Hồng Quý 0|3
45 16A10010009 1610A02 Bùi Văn Sao 0|2
46 16A10010373 1610A02 Nguyễn Văn Thản 0|4
47 16A10010129 1610A02 Lê Doãn Thiệp 0|4
48 16A10010174 1610A02 Vương Thị Cẩm Tú 0|3
49 16A10010126 1610A02 Nguyễn Anh Tùng 0|5
50 16A10010020 1610A03 Nguyễn Thành Đạt 0|4
51 16A10010103 1610A03 Phạm Duy Hiếu 0|2
52 16A10010287 1610A03 Vũ Huy Hoàng 0|4
53 16A10010264 1610A03 Vũ Quang Huy 0|5
54 16A10010037 1610A03 Nguyễn Văn Sơn 0|5
55 16A10010112 1610A03 Đỗ Thị Minh Tâm 0|4
56 16A10010320 1610A03 Nguyễn Thị Cẩm Tú 0|5
57 16A10010151 1610A04 Cao Ngọc Anh 0|4
58 16A10010339 1610A04 Nguyễn Văn Khánh 0|5
59 16A10010196 1610A04 Phạm Sỹ Thắng 0|3
60 16A10010154 1610A05 Nguyễn Trí Đạt 0|5
61 16A10010114 1610A05 Đoàn Văn Hậu 0|4
62 16A10010333 1610A05 Trần Văn Hoàng 0|3
63 16A10010118 1610A05 Trần Quang Huy 0|4
64 16A10010240 1610A05 Lương Ngọc Trung 0|5
65 16A10010031 1610A05 Vũ Xuân Trường 0|4
66 16A10010119 1610A05 Đỗ Mạnh Tùng 0|5
67 16A10010359 1610A06 Trịnh Tuấn Anh 0|4
68 16A10010269 1610A06 Trần Mạnh Hùng 0|3
69 16A10010295 1610A06 Nguyễn Văn Huy 0|3
70 16A10010382 1610A06 Vũ Thị Huyền 0|5
71 16A10010087 1610A06 Nông Thị Hoài Linh 0|4
72 16A10010141 1610A06 Vũ Thị Kim Oanh 0|5
73 16A10010050 1610A06 Hà Minh Toại 0|4
74 16A10010028 1610A06 Nguyễn Thanh Tuấn 0|3
Khóa 1710A
1 17A10010155 1710A01 Lê Ngọc Điệp 0|4
2 17A10010039 1710A01 Nguyễn Trường Giang 0|5
3 17A10010254 1710A01 Kiều Quốc Khánh 0|4
4 17A10010207 1710A01 Nguyễn Trung Kiên 0|5
5 17A10010223 1710A01 Nguyễn Nhật Long 0|3
6 17A10010173 1710A01 Hoàng Thế Lực 0|5
7 17A10010154 1710A01 Vũ Phương Nam 0|5
8 17A10010071 1710A01 Hà Đặng Phương 0|5
9 17A10010038 1710A01 Hồ Đức Thắng 0|4
10 17A10010252 1710A02 Vũ Tuấn Anh 0|4
11 17A10010148 1710A02 Nguyễn Thị Hà Li 5|6
12 17A10010176 1710A02 Trịnh Đức Minh 0|3
13 17A10010070 1710A02 Phan Hoài Nam 0|5
14 17A10010304 1710A02 Mai Đức Phong 0|5
15 17A10010348 1710A02 Trịnh Lam Sơn 0|5
16 17A10010183 1710A02 Nguyễn Mạnh Tiến 0|4
17 17A10010018 1710A03 Lê Huỳnh Đức 0|3
18 17A10010319 1710A03 Lê Kim Hải 0|4
19 17A10010075 1710A03 Nguyễn Mạnh Hùng 0|3
20 17A10010341 1710A03 Nguyễn Đức Huy 0|4
21 17A10010326 1710A03 Nguyễn Nam Khánh 0|4
22 17A10010289 1710A03 Nguyễn Khắc Long 0|3
23 17A10010132 1710A03 Hoàng Xuân Phong 0|4
24 17A10010164 1710A03 Vũ Thị Phương 0|3
25 17A10010307 1710A04 Bùi Đức Cường 0|5
26 17A10010187 1710A04 Trần Minh Đức 0|3
27 17A10010344 1710A04 Đinh Đức Hiếu 0|6
28 17A10010022 1710A04 Phạm Việt Hoàng 0|3
29 17A10010126 1710A04 Nguyễn Xuân Hưng 0|2
30 17A10010292 1710A04 Phạm Mạnh Hùng 0|7
31 17A10010156 1710A04 Nguyễn Đức Sang 0|5
32 17A10010255 1710A04 Nguyễn Đức Thắng 0|5
33 17A10010288 1710A04 Nguyễn Kiều Trang 6|7
34 17A10010069 1710A05 Lều Xuân Bảo 0|5
35 17A10010198 1710A05 Nguyễn Văn Đạt 0|7
36 17A10010265 1710A05 Trần Xuân Tùng 0|5
37 17A10010282 1710A05 Nguyễn Văn Vinh 0|4
38 17A10010005 1710A06 Đỗ Thành Chính 0|4
39 17A10010324 1710A06 Đặng Thế Dân 0|5
40 17A10010290 1710A06 Phạm Thu Dịu 0|4
41 17A10010047 1710A06 Nguyễn Tiến Dũng 0|7
42 17A10010045 1710A06 Hồ Xuân Hiệp 0|7
43 17A10010202 1710A06 Nguyễn Trung Hiếu 0|4
44 17A10010179 1710A06 Trần Quang Huy 0|3
45 17A10010162 1710A06 Ngô Thị Khánh Huyền 0|4
46 17A10010014 1710A06 Nguyễn Ngọc Khang 0|4
47 17A10010120 1710A06 Nguyễn Văn Kiên 0|5
48 17A10010266 1710A06 Nguyễn Tiến Long 0|5
49 17A10010096 1710A06 Doãn Thị Mai 0|4
50 17A10010112 1710A06 Bùi Văn Nghĩa 0|4
51 17A10010340 1710A06 Hoàng Công Thành 0|6
52 17A10010101 1710A06 Mã Anh Tuấn 0|4
Khóa 1810A
1 18A10010006 1810A01 Nguyễn Thanh Bình 0|7
2 18A10010333 1810A01 Nguyễn Tiến Đạt 0|4
3 18A10010216 1810A01 Nguyễn Mạnh Hà 0|5
4 18A10010291 1810A01 Nguyễn Trung Hiếu 0|4
5 18A10010113 1810A01 Đặng Hữu Long 0|5
6 18A10010312 1810A01 Đinh Thị Tâm 0|5
7 18A10010210 1810A02 Nguyễn Vân Anh 1|6
8 18A10010200 1810A02 Nguyễn Mạnh Cường 0|5
9 18A10010334 1810A02 Bùi Trung Dũng 0|4
10 18A10010154 1810A02 Lê Anh Duy 0|4
11 18A10010209 1810A02 Trần Mạnh Đạt 0|5
12 18A10010164 1810A02 Nguyễn Thành Đạt 0|6
13 18A10010337 1810A02 Nguyễn Minh Đức 0|5
14 18A10010353 1810A02 Phạm Thị Hà 0|4
15 18A10010244 1810A02 Ngô Thị Hằng 0|5
16 18A10010146 1810A02 Trần Trung Hiếu 0|5
17 18A10010039 1810A02 Nguyễn Khánh Hòa 0|7
18 18A10010319 1810A02 Nguyễn Huệ 0|5
19 18A10010163 1810A02 Nguyễn Ngọc Hùng 0|5
20 18A10010095 1810A02 Đặng Đình Kha 0|3
21 18A10010149 1810A02 Lê Quang Long 0|5
22 18A10010236 1810A02 Ngô Văn Luân 0|5
23 18A10010073 1810A02 Nguyễn Hồng Nam 0|6
24 18A10010346 1810A02 Bùi Đại Phát 0|4
25 18A10010367 1810A02 Nguyễn Duy Phương 0|4
26 18A10010033 1810A02 Nguyễn Đàm Quân 0|7
27 18A10010260 1810A02 Bùi Quang Sáng 0|5
28 18A10010001 1810A02 Nghiêm Tiến Thành 0|5
29 18A10010141 1810A02 Đặng Hữu Thanh 0|4
30 18A10010316 1810A02 Khuất Quang Tiến 0|5
31 18A10010269 1810A02 Kiều Việt Trinh 3|4
32 18A10010275 1810A02 Vũ Công Trường 0|5
33 18A10010287 1810A02 Tạ Văn Tuấn 0|7
34 18A10010284 1810A02 Cấn Xuân Tuyên 0|6
35 18A10010094 1810A03 Nguyễn Thế Bắc 0|7
36 18A10010100 1810A03 Nguyễn Thành Đạt 0|5
37 18A10010181 1810A03 Nguyễn Quang Huy 0|3
38 18A10010223 1810A03 Dương Ngọc Long 0|5
39 18A10010068 1810A03 Hà Thị Thủy 0|7
40 18A10010264 1810A04 Phạm Quang Anh 0|6
41 18A10010125 1810A04 Lê Văn Bằng 0|7
42 18A10010242 1810A04 Nguyễn Văn Chương 0|4
43 18A10010227 1810A04 Trần Thị Cúc 0|6
44 18A10010060 1810A04 Nguyễn Tuấn Dũng 0|7
45 18A10010058 1810A04 Vũ Xuân Đạt 0|3
46 18A10010336 1810A04 Phạm Quang Đạt 0|6
47 18A10010362 1810A04 Dương Minh Đức 0|4
48 18A10010038 1810A04 Vũ Minh Hiếu 0|5
49 18A10010178 1810A04 Nguyễn Trung Hiếu 0|5
50 18A10010124 1810A04 Lê Văn Hiếu 0|6
51 18A10010350 1810A04 Ngô Văn Hưng 0|4
52 18A10010118 1810A04 Đào Văn Hùng 0|5
53 18A10010119 1810A04 Phạm Lan Hương 0|5
54 18A10010117 1810A04 Đỗ Quang Huy 0|4
55 18A10010168 1810A04 Nguyễn Thái Văn Khang 0|4
56 18A10010241 1810A04 Vũ Thị Linh 0|5
57 18A10010080 1810A04 Đoàn Cao Linh 0|5
58 18A10010085 1810A04 Đào Xuân Lộc 0|5
59 18A10010325 1810A04 Trần Đức Lương 0|6
60 18A10010268 1810A04 Trần Thanh Minh 0|6
61 18A10010064 1810A04 Phạm Hoài Nam 0|5
62 18A10010076 1810A04 Lê Hoàng Phong 0|5
63 18A10010004 1810A04 Đỗ Việt Phúc 0|5
64 18A10010197 1810A04 Công Xuân Quyết 0|6
65 18A10010271 1810A04 Trần Đức Tài 0|5
66 18A10010259 1810A04 Vũ Đức Thành 0|5
67 18A10010296 1810A04 Nguyễn Đức Thủy 0|5
68 18A10010277 1810A04 Lý Hoàng Tùng 0|5
69 18A10010136 1810A04 Nguyễn Hoàng Việt 0|5
70 18A10010240 1810A05 Lê Tuấn Anh 0|5
71 18A10010109 1810A05 Vũ Chí Biển 0|4
72 18A10010059 1810A05 Vũ Đình Chiến 0|6
73 18A10010198 1810A05 Trương Di Daan 0|5
74 18A10010140 1810A05 Ninh Thị Hạnh 0|5
75 18A10010189 1810A05 Nguyễn Trung Hiếu 0|5
76 18A10010359 1810A05 Nguyễn Đức Hưng 0|4
77 18A10010013 1810A05 Lương Quốc Huy 0|6
78 18A10010310 1810A05 Lê Nguyễn Quang Minh 0|7
79 18A10010224 1810A05 Lê Văn Ngọc 0|5
80 18A10010352 1810A05 Trần Minh Quang 0|6
81 18A10010159 1810A05 Đỗ Minh Quyết 0|4
82 18A10010165 1810A05 Lê Quang Trường 0|4
83 18A10010276 1810A05 Nguyễn Văn Tuấn 0|4
84 18A10010177 1810A05 Nguyễn Anh Tùng 0|5
Khóa 1910A
1 19A10010163 1910A01 Lại Văn Bằng 0|6
2 19A10010365 1910A01 Nguyễn Văn Lực 0|6
3 19A10010015 1910A01 Lê Mạnh Quân 1|6
4 19A10010374 1910A01 Nguyễn Đình Tài 0|5
5 19A10010171 1910A01 Nguyễn Công Tình 0|6
6 19A10010181 1910A02 Phan Quốc Anh 1|6
7 19A10010376 1910A02 Nguyễn Quang Đức Anh 0|5
8 19A10010372 1910A02 Đinh Công Đạt 0|6
9 19A10010170 1910A02 Nguyễn Tiến Đông 0|6
10 19A10010257 1910A02 Mai Đức Giang 0|6
11 19A10010268 1910A02 Nguyễn Trọng Hiếu 0|6
12 19A10010356 1910A02 Đỗ Trần Trọng Hiếu 1|6
13 19A10010154 1910A02 Dương Thành Long 0|6
14 19A10010288 1910A02 Nguyễn Minh Quân 0|6
15 19A10010093 1910A02 Đỗ Hồng Quân 0|6
16 19A10010040 1910A02 Mai Thế Quyền 0|6
17 19A10010382 1910A03 Nguyễn Tuấn Anh 0|6
18 19A10010137 1910A03 Vũ Tiến Dũng 1|6
19 19A10010097 1910A03 Đinh Quốc Đạt 0|6
20 19A10010060 1910A03 Vũ Văn Hải 0|5
21 19A10010299 1910A03 Hoàng Hải 0|6
22 19A10010364 1910A03 Nguyễn Trung Hiếu 0|6
23 19A10010221 1910A03 Nguyễn Vũ Hoàng 1|6
24 19A10010270 1910A03 Cấn Duy Huy 0|6
25 19A10010295 1910A03 Trần Quang Khanh 0|6
26 19A10010136 1910A03 Phạm Lê Trung Kiên 1|6
27 19A10010329 1910A03 Trần Thế Quyền 0|6
28 19A10010262 1910A03 Phùng Kim Thiện 1|6
29 19A10010194 1910A03 Nguyễn Hữu Vũ 0|6
30 19A10010153 1910A04 Hoàng Duy 3|6
31 19A10010206 1910A04 Hứa Quốc Đảng 1|6
32 19A10010092 1910A04 Nguyễn Đức Hải 0|6
33 19A10010101 1910A04 Nguyễn Trung Hiếu 0|6
34 19A10010230 1910A04 Nguyễn Đức Hiếu 0|6
35 19A10010115 1910A04 Ngô Minh Hòa 4|6
36 19A10010242 1910A04 Hoàng Quang Huy 0|6
37 19A10010141 1910A04 Nguyễn Đức Mạnh 0|5
38 19A10010210 1910A04 Bùi Quang Minh 1|6
39 19A10010296 1910A04 Trần Ngọc Sơn 0|6
40 19A10010324 1910A04 Cao Thị Thu Thủy 0|6
41 19A10010199 1910A05 Mai Thành Đạt 0|6
42 19A10010173 1910A05 Triệu Anh Đức 0|6
43 19A10010265 1910A05 Lò Tuấn Hiệp 0|6
44 19A10010140 1910A05 Triệu Lê Hoàng 0|6
45 19A10010207 1910A05 Trần Nguyễn Việt Huy 0|6
46 19A10010032 1910A05 Ngô Thị Thanh Huyền 1|6
47 19A10010275 1910A05 Lê Văn Lâm 0|6
48 19A10010159 1910A05 Vũ Thị Thùy Linh 0|6
49 19A10010197 1910A05 Nguyễn Hải Long 0|6
50 19A10010317 1910A05 Nguyễn Văn Mạnh 1|6
51 19A10010131 1910A05 Hoàng Đức Minh 0|6
52 19A10010258 1910A05 Hồ Thảo Nguyên 0|6
53 19A10010026 1910A05 Vũ Minh Quân 1|6
54 19A10010117 1910A05 Tống Văn Quý 1|6
55 19A10010282 1910A05 Chu Đình Thế Tài 0|6
56 19A10010029 1910A05 Nguyễn Thị Phương Thanh 0|6
57 19A10010363 1910A05 Nguyễn Yến Thi 0|6
58 19A10010233 1910A05 Bùi Minh Tuấn 0|6
59 19A10010166 1910A05 Hà Văn Tùng 0|6
(17055 lần xem)