Thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV

20/04/2020 15:59
Khoa CNTT thông báo khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV để phục vụ công tác tổ chức đào tạo trong giai đoạn tới (tiếp tục phòng chống dịch Covid-19).

Đối tượng: Sinh viên hệ đào tạo Chính qui, sinh viên hệ đào tạo Vừa học Vừa làm (tại Lai Châu)

Thời hạn: trước 11:00 24/04/2020. 

Cách thức tham gia:

  1. Đăng nhập hệ thống CTMS (bằng tài khoản CTMS của SV; hệ thống không yêu cầu còn hạn duy trì tài khoản CTMS với SV, tham gia khảo sát)
  2. Hệ thống sẽ tự chuyển bạn sang trang khảo sát tương ứng 
  3. Trả lời các câu hỏi nhanh của khảo sát 

Chỉ với 5 phút trả lời các câu hỏi khảo sát, các bạn sẽ giúp Khoa xác định được những thông tin quan trọng để tổ chức đào tạo tốt hơn cho thời gian tới. Các thông tin và ý kiến của các bạn sinh viên sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được bảo mật.

Khoa CNTT - Trường  ĐH Mở Hà Nội xin chân thành cảm ơn sự tham gia của các bạn!

(18860 lần xem)