Thông báo Quy trình Tiếp nhận, giải quyết thắc mắc về điểm thành phần (chuyên cần, kiểm tra) các môn học

27/04/2020 15:34
Nhằm góp phần giảm bớt các khó khăn có thể gặp phải khi triển khai giảng dạy, học tập trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên và giảng viên.
Tags: thông báo, CTMS,

Khoa CNTT thông báo Quy trình Tiếp nhận, giải quyết thắc mắc về điểm thành phần (chuyên cần, kiểm tra) các môn học như sau:

STT KH-ĐT/Bộ phận chuyên môn Sinh viên Giảng viên Ràng buộc
1. Nhập điểm thành phần      
2.   Gửi yêu cầu hỗ trợ trên CTMS (có hướng dẫn)
hoặc nộp đơn tại Văn phòng khoa
  Trong vòng 3 ngày từ khi điểm được nhập vào hệ thống hoặc Trước lịch thi ít nhất 4 ngày (tùy theo hạn nào đến trước)
phải có minh chứng hợp lệ kèm theo
3. Tổng hợp, xử lý yêu cầu hỗ trợ     Trước 14:00 Thứ 6 hàng tuần
và Tối thiểu 1 lần/tuần
3.1. Văn phòng khoa cập nhật thông tin theo đơn (nếu có) vào hệ thống     Trong cùng ngày nhận đơn
3.2. Giải quyết yêu cầu nếu thuộc khâu nhập      
3.3. Trường hợp khác: Tổng hợp gửi GV/giao cá nhân liên quan xử lý; Ghi nhận trạng thái tương ứng vào hệ thống để theo dõi      
4.     Giái đáp, xử lý thắc mắc (nếu có) Trong vòng 03 ngày làm việc
4.1     Nhận danh sách tổng hợp, lấy minh chứng liên quan từ hệ thống/từ 3.2  
4.2     Xem xét, giải quyết, Ghi rõ kết quả, lí do từng trường hợp  
4.3     Trả kết quả về KH-ĐT  
5. Ghi nhận kết quả xử lý     Trong vòng 01 ngày làm việc
5.1 Cập nhật lại điểm (nếu GV có thay đổi). Ghi nhận trạng thái: Đã giải quyết kèm lí do      
5.2 Nếu chưa giải quyết được ngay: lặp lại bước 3      
5.3   Xử lý các trường hợp nêu yêu cầu không chính đáng, không đúng sự thật hoặc minh chứng không hợp lệ (lần 1: nhắc nhở, lần 2: trừ điểm Rèn luyện tương ứng)       
6. Lưu minh chứng cần thiết      
(36423 lần xem)