Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 3 học kỳ II năm học 2019 -2020

04/05/2020 11:25
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Quản lý Chất lượng - Trường Đại học Mở Hà Nội;
Tags: Khảo sát,
Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin,

Bộ phận văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://dbcl.hou.edu.vnbằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân hoặc mật khẩu các bạn đã tự cập nhật. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên phải có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/05/2020 đến hết ngày 11/05/2020

Ghi chú: Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát có thể gửi phản hồi qua email: nguyetnta@hou.edu.vn (giải quyết trong thời gian gia hạn khảo sát).

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH KHẢO SÁT

STT Lớp  Mã SV Họ và tên Giới tính Chưa hoàn thành khảo sát
1 1510A01 15A10010173 Cao Đình An Nam 0|4
2 1510A01 15A10010300 Nguyễn Tuấn Anh Nam 0|2
3 1510A01 15A10010316 Nguyễn Tuấn Anh Nam 0|1
4 1510A01 15A10010076 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 0|3
5 1510A01 15A10010115 Hoàng Phi Hùng Nam 0|4
6 1510A01 15A10010022 Lương Thị Hương Nữ 0|2
7 1510A01 15A10010195 Vũ Đức Khánh Nam 0|4
8 1510A01 15A10010281 Nhân Nhật Linh Nam 0|5
9 1510A01 15A10010136 Phạm Ngọc Long Nam 0|2
10 1510A01 15A10010140 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 0|4
11 1510A01 15A10010156 Nguyễn Văn Trãi Nam 0|3
12 1510A01 15A10010067 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 0|2
13 1510A02 15A10010278 Đặng Duy Anh Nam 0|2
14 1510A02 15A10010015 Lê Văn Chiến Nam 0|3
15 1510A02 15A10010263 Đỗ Công Đại Nam 0|2
16 1510A02 15A10010213 Lưu Đình Hải Nam 0|2
17 1510A02 15A10010176 Nguyễn Hữu Hậu Nam 0|3
18 1510A02 15A10010109 Trần Mạnh Hùng Nam 0|2
19 1510A02 15A10010229 Trần Thị Diệu Linh Nữ 0|1
20 1510A02 15A10010060 Lê Hồng Nam Nam 0|1
21 1510A02 15A10010161 Hoàng Anh Quân Nam 0|3
22 1510A02 15A10010151 Vũ Thị Hồng Thúy Nữ 0|1
23 1510A02 15A10010265 Vũ Thu Trang Nữ 0|3
24 1510A02 15A10010047 Đỗ Minh Trường Nam 0|1
25 1510A02 15A10010254 Lê Thanh Tuấn Nam 0|3
26 1510A03 15A10010043 Hoàng Bảo Châu Nữ 0|3
27 1510A03 15A10010037 Võ Ngọc Hải Nam 0|1
28 1510A03 15A10010250 Nguyễn Thành Hoàn Nam 0|3
29 1510A03 15A10010137 Đinh Văn Hoằng Nam 0|1
30 1510A03 15A10010322 Tăng Duy Khánh Nam 0|1
31 1510A03 15A10010113 Nguyễn Gia Minh Quang Nam 0|1
32 1510A03 15A10010262 Nguyễn Thế Thái Nam 0|2
33 1510A03 15A10010203 Nguyễn Viết Tiến Nam 0|2
34 1510A04 15A10010131 Đinh Thị Dinh Nữ 0|1
35 1510A04 15A10010289 Nguyễn Tiến Dũng Nam 0|4
36 1510A04 15A10010259 Bùi Tùng Dương Nam 0|1
37 1510A04 15A10010217 Đỗ Quang Đạo Nam 0|2
38 1510A04 15A10010106 Nguyễn Phú Hải Nam 0|2
39 1510A04 15A10010054 La Thị Hoan Nữ 0|2
40 1510A04 15A10010046 Phùng Đức Hoàng Nam 0|3
41 1510A04 15A10010216 Phạm Tuấn Hưng Nam 0|2
42 1510A04 15A10010108 Phạm Gia Huy Nam 0|4
43 1510A04 15A10010235 Đặng Thị Phương Lan Nữ 0|1
44 1510A04 15A10010309 Tạ Duy Mạnh Nam 0|2
45 1510A04 15A10010116 Lương Thị Trà My Nữ 0|3
46 1510A04 15A10010295 Lê Quang Sơn Nam 0|3
47 1510A04 15A10010007 Bùi Hữu Thắng Nam 0|3
48 1510A04 15A10010159 Phan Văn Thảo Nam 0|2
49 1510A05 15A10010224 Lưu Hải Nam Nam 0|1
50 1510A05 15A10010142 Mai Văn Nghĩa Nam 0|5
51 1510A05 15A10010277 Trần Duy Phương Nam 0|1
52 1510A05 15A10010227 Nguyễn Tự Thành Nam 0|2
53 1510A05 15A10010269 Bùi Văn Thảo Nam 0|1
54 1510A05 15A10010143 Võ Quỳnh Trang Nữ 0|1
55 1510A05 15A10010228 Nguyễn Anh Tuấn Nam 0|4
56 1510A06 15A10010119 Nguyễn Đình Việt Anh Nam 0|1
57 1510A06 15A10010166 Trịnh Quang Anh Nam 0|5
58 1510A06 15A10010063 Vũ Hải Dương Nam 0|1
59 1510A06 15A10010199 Đặng Tiến Đạt Nam 0|1
60 1510A06 15A10010041 Lê Minh Đức Nam 0|2
61 1510A06 15A10010045 La Thế Đức Nam 0|2
62 1510A06 15A10010223 Phạm Kiên Giang Nam 0|1
63 1510A06 15A10010051 Trần Trọng Hiếu Nam 0|3
64 1510A06 15A10010155 Đàm Thị Hoa Nữ 0|1
65 1510A06 15A10010253 Phạm Công Hoàng Nam 0|2
66 1510A06 15A10010205 Lê Thị Hương Nữ 0|1
67 1510A06 15A10010237 Nguyễn Khánh Linh Nữ 0|3
68 1510A06 15A10010058 Nguyễn Bình Minh Nam 0|3
69 1510A06 15A10010311 Nguyễn Quang Ninh Nam 0|2
70 1510A06 15A10010072 Lê Quỳnh Phương Nữ 0|4
71 1510A06 15A10010189 Bùi Hồng Quân Nam 0|2
72 1510A06 15A10010207 Nguyễn Ngọc Thành Nam 0|4
73 1510A06 15A10010165 Đỗ Bảo Trung Nam 0|3
74 1610A01 16A10010386 Vũ Đức Anh Nam 0|3
75 1610A01 16A10010076 Bùi Ánh Dương Nam 0|4
76 1610A01 16A10010108 Ngô Đình Đạt Nam 0|2
77 1610A01 16A10010083 Lưu Thành Đạt Nam 0|3
78 1610A01 16A10010213 Đỗ Đắc Điệp Nam 0|3
79 1610A01 16A10010330 Nguyễn Đình Huy Nam 0|5
80 1610A01 16A10010281 Nguyễn Thùy Linh Nữ 0|3
81 1610A01 16A10010067 Vi Hải Nam Nam 0|3
82 1610A01 16A10010273 Vũ Hữu Nghĩa Nam 0|4
83 1610A01 16A10010362 Nguyễn Thành Quang Nam 0|6
84 1610A02 16A10010255 Nguyễn Đức Anh Nam 0|4
85 1610A02 16A10010121 Đinh Công Tuấn Anh Nam 0|3
86 1610A02 16A10010120 Nguyễn Đức Chiến Nam 0|3
87 1610A02 16A10010171 Cao Đức Dương Nam 0|1
88 1610A02 16A10010088 Nguyễn Đăng Đạt Nam 0|4
89 1610A02 16A10010048 Phùng Văn Điệp Nam 0|3
90 1610A02 16A10010158 Phạm Văn Đức Nam 0|4
91 1610A02 16A10010081 Bùi Thúy Hà Nữ 0|2
92 1610A02 16A10010104 Nguyễn Văn Hải Nam 0|3
93 1610A02 16A10010263 Đặng Thị Hay Nữ 0|3
94 1610A02 16A10010179 Trần Văn Hiếu Nam 0|4
95 1610A02 16A10010092 Hoàng Minh Hiếu Nam 0|3
96 1610A02 16A10010335 Nguyễn Thị Hoa Nữ 0|2
97 1610A02 16A10010329 Giáp Thanh Hoàng Nam 0|3
98 1610A02 16A10010361 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ 0|2
99 1610A02 16A10010245 Vũ Viết Hưng Nam 0|2
100 1610A02 16A10010045 Phan Đình Khánh Nam 0|3
101 1610A02 16A10010276 Nguyễn Viết Lĩnh Nam 0|2
102 1610A02 16A10010012 Trần Đức Lương Nam 0|3
103 1610A02 16A10010038 Lê Hoàng Nam Nam 0|5
104 1610A02 16A10010132 Lê Minh Ngọc Nam 0|3
105 1610A02 16A10010285 Trần Thị Nhung Nữ 0|5
106 1610A02 16A10010214 Vũ Kiều Oanh Nữ 0|3
107 1610A02 16A10010071 Nguyễn Thừa Quân Nam 0|5
108 1610A02 16A10010256 Lê Anh Quang Nam 0|1
109 1610A02 16A10010001 Nguyễn Thành Tài Nam 0|2
110 1610A02 16A10010072 Vũ Hải Thanh Nam 0|1
111 1610A02 16A10010123 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 0|3
112 1610A02 16A10010343 Trần Thị Kiều Trang Nữ 0|2
113 1610A02 16A10010274 Lê Đức Trung Nam 0|1
114 1610A02 16A10010174 Vương Thị Cẩm Tú Nữ 0|3
115 1610A02 16A10010251 Nguyễn Đức Việt Nam 0|4
116 1610A02 16A10010055 Đỗ Hoàng Vũ Nam 0|3
117 1610A02 16A10010030 Lê Thị Yên Nữ 0|2
118 1610A03 16A10010005 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 0|4
119 1610A03 16A10010074 Đinh Huy Định Nam 0|4
120 1610A03 16A10010021 Phạm Văn Hào Nam 0|4
121 1610A03 16A10010284 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 0|3
122 1610A03 16A10010103 Phạm Duy Hiếu Nam 0|3
123 1610A03 16A10010348 Đỗ Thị Huệ Nữ 0|2
124 1610A03 16A10010264 Vũ Quang Huy Nam 0|1
125 1610A03 16A10010357 Trần Đức Huy Nam 0|4
126 1610A03 16A10010080 Ngô Thị Mai Linh Nữ 0|4
127 1610A03 16A10010093 Trần Hoàng Quy Nam 1|2
128 1610A03 16A10010073 Trần Huy Sơn Nam 0|2
129 1610A03 16A10010037 Nguyễn Văn Sơn Nam 0|4
130 1610A03 16A10010091 Nguyễn Đức Thông Nam 0|4
131 1610A03 16A10010182 Tạ Thu Trang Nữ 0|4
132 1610A03 16A10010189 Trần Quốc Trung Nam 0|3
133 1610A03 16A10010298 Đặng Văn Tùng Nam 0|4
134 1610A03 16A10010208 Vũ Hoàng Việt Nam 0|3
135 1610A04 16A10010210 Dương Tuấn Anh Nam 0|4
136 1610A04 16A10010101 Hồ Hạnh Dung Nữ 0|3
137 1610A04 16A10010004 Nguyễn Thành Đô Nam 0|5
138 1610A04 16A10010079 Trần Văn Đức Nam 0|2
139 1610A04 16A10010339 Nguyễn Văn Khánh Nam 0|3
140 1610A04 16A10010159 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 0|1
141 1610A04 16A10010017 Lại Thế Long Nam 0|4
142 1610A04 16A10010198 Nguyễn Đức Minh Nam 0|3
143 1610A04 16A10010241 Nguyễn Hữu Phi Nam 0|4
144 1610A04 16A10010202 Hoàng Văn Quân Nam 0|5
145 1610A04 16A10010144 Phùng Minh Quang Nam 0|5
146 1610A04 16A10010116 Phạm Thị Thu Nữ 0|2
147 1610A04 16A10010236 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 0|2
148 1610A04 16A10010346 Nguyễn Quang Trung Nam 0|4
149 1610A04 16A10010177 Phạm Văn Việt Nam 0|3
150 1610A05 16A10010018 Hoàng Tuấn Anh Nam 0|3
151 1610A05 16A10010066 Phạm Trọng Bảo Nam 0|5
152 1610A05 16A10010394 Trịnh Anh Duy Nam 0|4
153 1610A05 16A10010290 Lưu Khánh Duy Nam 0|1
154 1610A05 16A10010379 Nguyễn Hoàng Giang Nam 0|5
155 1610A05 16A10010160 Nguyễn Đăng Hải Nam 0|5
156 1610A05 16A10010266 Nguyễn Hải Hiệu Nam 0|3
157 1610A05 16A10010333 Trần Văn Hoàng Nam 0|2
158 1610A05 16A10010207 Nguyễn Văn Hùng Nam 0|4
159 1610A05 16A10010117 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 0|2
160 1610A05 16A10010324 Mai Gia Khánh Nam 0|4
161 1610A05 16A10010163 Vũ Thế Kiên Nam 0|2
162 1610A05 16A10010259 Nguyễn Khánh Linh Nữ 0|3
163 1610A05 16A10010110 Vũ Hồng Minh Nam 0|7
164 1610A05 16A10010326 Đào Ngọc Nam Nam 0|3
165 1610A05 16A10010294 Nguyễn Duy Ninh Nam 0|4
166 1610A05 16A10010372 Vương Xuân Sơn Nam 0|2
167 1610A05 16A10010064 Phạm Đức Lâm Sơn Nam 0|2
168 1610A05 16A10010056 Nguyễn Trường Sơn Nam 0|3
169 1610A05 16A10010024 Nguyễn Viết Thái Nam 0|5
170 1610A05 16A10010148 Nguyễn Văn Thắng Nam 0|2
171 1610A05 16A10010321 Nguyễn Anh Thư Nữ 0|3
172 1610A05 16A10010137 Phạm Thị Thủy Nữ 0|4
173 1610A05 16A10010240 Lương Ngọc Trung Nam 0|3
174 1610A05 16A10010031 Vũ Xuân Trường Nam 0|4
175 1610A05 16A10010258 Hồ Quang Tuấn Nam 0|4
176 1610A05 16A10010244 Nguyễn Hoàng Việt Nam 0|4
177 1610A05 16A10010138 Lê Quang Vinh Nam 0|5
178 1610A06 16A10010277 Nguyễn Chí Dũng Nam 0|6
179 1610A06 16A10010350 Phùng Minh Hải Nam 0|4
180 1610A06 16A10010317 Đinh Văn Hậu Nam 0|4
181 1610A06 16A10010249 Hà Thị Lương Hoài Nữ 0|1
182 1610A06 16A10010250 Hồ Minh Hoàng Nam 0|3
183 1610A06 16A10010220 Đỗ Quốc Khánh Nam 0|3
184 1610A06 16A10010270 Đặng Văn Nam Nam 0|3
185 1610A06 16A10010016 Nguyễn Cường Phong Nam 0|4
186 1610A06 16A10010216 Đỗ Hoàng Quân Nam 0|3
187 1610A06 16A10010011 Nguyễn Trần Tân Quang Nam 0|5
188 1610A06 16A10010025 Vũ Văn Sự Nam 1|2
189 1610A06 16A10010336 Bùi Đức Tú Nam 0|4
190 1610A06 16A10010341 Nguyễn Trịnh Tuấn Nam 0|2
191 1710A01 17A10010334 Nguyễn Tiến Anh Nam 0|6
192 1710A01 17A10010093 Lê Tuấn Anh Nam 0|6
193 1710A01 17A10010246 Phạm Thảo Chi Nữ 0|5
194 1710A01 17A10010155 Lê Ngọc Điệp Nam 0|2
195 1710A01 17A10010046 Nguyễn Như Hải Nam 0|5
196 1710A01 17A10010261 Trương Văn Học Nam 0|6
197 1710A01 17A10010079 Nguyễn Quang Huy Nam 0|4
198 1710A01 17A10010180 Nguyễn Ngọc Huy Nam 0|6
199 1710A01 17A10010052 Nguyễn Quốc Khánh Nam 0|4
200 1710A01 17A10010254 Kiều Quốc Khánh Nam 0|5
201 1710A01 17A10010150 Trần Trọng Khanh Nam 0|6
202 1710A01 17A10010207 Nguyễn Trung Kiên Nam 0|4
203 1710A01 17A10010336 Ngô Quế Lâm Nam 0|5
204 1710A01 17A10010171 Lã Thị Thúy Lành Nữ 0|2
205 1710A01 17A10010223 Nguyễn Nhật Long Nam 0|4
206 1710A01 17A10010154 Vũ Phương Nam Nam 0|4
207 1710A01 17A10010291 Lê Thanh Nam Nam 0|5
208 1710A01 17A10010163 Lê Phương Nam Nam 0|5
209 1710A01 17A10010056 Đinh Thị Phương Nam Nữ 0|3
210 1710A01 17A10010034 Lê Văn Nguyên Nam 0|7
211 1710A01 17A10010153 Nguyễn Văn Phúc Nam 0|5
212 1710A01 17A10010218 Đinh Hồng Phúc Nam 0|4
213 1710A01 17A10010149 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 0|4
214 1710A01 17A10010146 Trần Văn Quân Nam 0|4
215 1710A01 17A10010287 Phạm Xuân Sơn Nam 0|5
216 1710A01 17A10010167 Nguyễn Minh Tân Nam 0|4
217 1710A01 17A10010033 Nguyễn Đức Thắng Nam 0|3
218 1710A01 17A10010279 Hoàng Trung Thông Nam 0|6
219 1710A01 17A10010032 Vũ Thị Hoài Thương Nữ 0|3
220 1710A01 17A10010099 Trần Thị Thúy Nữ 0|4
221 1710A01 17A10010140 Vũ Thị Kiều Trang Nữ 0|6
222 1710A01 17A10010054 Lưu Anh Tuấn Nam 0|4
223 1710A01 17A10010275 Toàn Chí Vĩ Nam 0|4
224 1710A02 17A10010067 Phan Văn Cương Nam 0|7
225 1710A02 17A10010237 Nguyễn Bình Dương Nam 1|4
226 1710A02 17A10010144 Nguyễn Ngọc Đạt Nam 0|4
227 1710A02 17A10010199 Lại Tiến Đạt Nam 0|6
228 1710A02 17A10010087 Nguyễn Phương Hà Nữ 0|4
229 1710A02 17A10010248 Nguyễn Ngọc Công Hoan Nam 0|3
230 1710A02 17A10010051 Lê Văn Hùng Nam 0|3
231 1710A02 17A10010123 Hoàng Vũ Hùng Nam 0|4
232 1710A02 17A10010129 Nguyễn Thị Hương Nữ 0|6
233 1710A02 17A10010070 Phan Hoài Nam Nam 0|4
234 1710A02 17A10010184 Đỗ Thị Phương Oanh Nữ 0|4
235 1710A02 17A10010304 Mai Đức Phong Nam 0|6
236 1710A02 17A10010030 Đỗ Thanh Sơn Nam 0|7
237 1710A02 17A10010121 Nguyễn Đức Tâm Nam 0|4
238 1710A02 17A10010308 Đỗ Duy Thái Nam 1|5
239 1710A02 17A10010276 Nguyễn Toàn Thắng Nam 0|5
240 1710A02 17A10010166 Nguyễn Hữu Thắng Nam 0|5
241 1710A02 17A10010183 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 0|3
242 1710A02 17A10010042 Chu Thị Trang Nữ 0|4
243 1710A02 17A10010262 Bùi Văn Tuấn Nam 0|4
244 1710A02 17A10010053 Vũ Văn Việt Nam 0|4
245 1710A02 17A10010315 Phạm Quang Vinh Nam 0|3
246 1710A03 17A10010215 Doãn Quang Anh Nam 0|3
247 1710A03 17A10010017 Vũ Hoài Bắc Nam 0|4
248 1710A03 17A10010135 Nguyễn Duy Hưng Nam 0|2
249 1710A03 17A10010037 Ngô Nhật Ninh Nam 0|4
250 1710A04 17A10010007 Chử Ngọc Ánh Nữ 0|5
251 1710A04 17A10010227 Văn Đình Bình Nam 0|1
252 1710A04 17A10010187 Trần Minh Đức Nam 0|4
253 1710A04 17A10010065 Lê Minh Hiếu Nam 0|3
254 1710A04 17A10010344 Đinh Đức Hiếu Nam 0|6
255 1710A04 17A10010222 Nguyễn Thuý Hường Nữ 0|4
256 1710A04 17A10010178 Hoàng Minh Quân Nam 0|3
257 1710A04 17A10010255 Nguyễn Đức Thắng Nam 0|5
258 1710A04 17A10010288 Nguyễn Kiều Trang Nữ 0|7
259 1710A04 17A10010133 Phan Hoàng Vương Nam 0|3
260 1710A05 17A10010023 Trịnh Thị Hà Anh Nữ 0|5
261 1710A05 17A10010210 Nguyễn Tuấn Anh Nam 0|3
262 1710A05 17A10010185 Bế Thị Lâm Anh Nữ 0|4
263 1710A05 17A10010204 Nguyễn Văn Bảo Nam 0|4
264 1710A05 17A10010309 Nguyễn Như Bảo Nam 0|5
265 1710A05 17A10010320 Nguyễn Văn Đạt Nam 0|5
266 1710A05 17A10010198 Nguyễn Văn Đạt Nam 0|4
267 1710A05 17A10010189 Nguyễn Thị Hà Nữ 2|3
268 1710A05 17A10010188 Nguyễn Văn Hải Nam 0|7
269 1710A05 17A10010317 Vũ Trọng Hạnh Nam 0|5
270 1710A05 17A10010325 Nguyễn Anh Hiếu Nam 0|3
271 1710A05 17A10010019 Ngô Trọng Hiếu Nam 0|4
272 1710A05 17A10010118 Nguyễn Thị Huế Nữ 0|3
273 1710A05 17A10010260 Nguyễn Văn Kiểm Nam 0|4
274 1710A05 17A10010098 Ngô Thành Lâm Nam 0|5
275 1710A05 17A10010295 Đỗ Thùy Linh Nữ 0|4
276 1710A05 17A10010055 Nguyễn Thị Loan Nữ 0|4
277 1710A05 17A10010283 Hoàng Đình Lượng Nam 0|4
278 1710A05 17A10010234 Phạm Văn Đức Mạnh Nam 0|3
279 1710A05 17A10010285 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 0|5
280 1710A05 17A10010072 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 0|4
281 1710A05 17A10010136 Nguyễn Anh Quân Nam 0|4
282 1710A05 17A10010068 Trần Minh Quang Nam 0|5
283 1710A05 17A10010159 Tạ Thị Thu Trang Nữ 0|4
284 1710A05 17A10010277 Vũ Văn Tùng Nam 0|5
285 1710A05 17A10010265 Trần Xuân Tùng Nam 0|4
286 1710A05 17A10010125 Nguyễn Thanh Tùng Nam 0|4
287 1710A06 17A10010009 Chu Quỳnh Anh Nữ 0|6
288 1710A06 17A10010263 Vũ Minh Chiến Nam 0|5
289 1710A06 17A10010005 Đỗ Thành Chính Nam 0|6
290 1710A06 17A10010324 Đặng Thế Dân Nam 0|4
291 1710A06 17A10010047 Nguyễn Tiến Dũng Nam 0|2
292 1710A06 17A10010226 Nguyễn Thị Minh Đoàn Nữ 0|5
293 1710A06 17A10010011 Nguyễn Hương Giang Nữ 0|7
294 1710A06 17A10010258 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 0|5
295 1710A06 17A10010202 Nguyễn Trung Hiếu Nam 0|4
296 1710A06 17A10010179 Trần Quang Huy Nam 0|4
297 1710A06 17A10010014 Nguyễn Ngọc Khang Nam 0|5
298 1710A06 17A10010217 Nguyễn Tài Ngọc Nam 0|5
299 1710A06 17A10010340 Hoàng Công Thành Nam 0|3
300 1710A06 17A10010026 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 0|5
301 1710A06 17A10010347 Đinh Mạnh Tiến Nam 0|5
302 1710A06 17A10010328 Hoàng Anh Tú Nam 0|6
303 1710A06 17A10010219 Nhâm Thanh Tùng Nam 0|6
304 1810A01 18A10010253 Tống Quang Anh Nam 0|7
305 1810A01 18A10010127 Nguyễn Tiến Anh Nam 0|7
306 1810A01 18A10010065 Nguyễn Thị Duyên Nữ 0|6
307 1810A01 18A10010365 Nguyễn Hải Đăng Nam 0|6
308 1810A01 18A10010291 Nguyễn Trung Hiếu Nam 0|4
309 1810A01 18A10010066 Vũ Duy Khánh Nam 0|6
310 1810A01 18A10010245 Nguyễn Trọng Linh Nam 0|8
311 1810A01 18A10010230 Nguyễn Ngọc Minh Nam 0|4
312 1810A01 18A10010356 Nguyễn Văn Phong Nam 0|6
313 1810A01 18A10010063 Đặng Đức Tài Nam 0|5
314 1810A01 18A10010312 Đinh Thị Tâm Nữ 0|5
315 1810A01 18A10010368 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 0|8
316 1810A01 18A10010285 Nguyễn Hữu Trường Nam 0|5
317 1810A01 18A10010166 Trần Anh Tú Nam 0|3
318 1810A02 18A10010067 Trần Thị Lan Anh Nữ 0|6
319 1810A02 18A10010210 Nguyễn Vân Anh Nữ 0|7
320 1810A02 18A10010280 Bùi Ngọc Ánh Nữ 0|6
321 1810A02 18A10010220 Phạm Công Chiến Nam 0|7
322 1810A02 18A10010334 Bùi Trung Dũng Nam 0|8
323 1810A02 18A10010154 Lê Anh Duy Nam 0|3
324 1810A02 18A10010209 Trần Mạnh Đạt Nam 0|5
325 1810A02 18A10010337 Nguyễn Minh Đức Nam 0|7
326 1810A02 18A10010353 Phạm Thị Hà Nữ 0|5
327 1810A02 18A10010244 Ngô Thị Hằng Nữ 0|4
328 1810A02 18A10010146 Trần Trung Hiếu Nam 0|8
329 1810A02 18A10010039 Nguyễn Khánh Hòa Nam 0|6
330 1810A02 18A10010319 Nguyễn Huệ Nam 0|4
331 1810A02 18A10010361 Lê Quỳnh Hương Nữ 0|4
332 1810A02 18A10010289 Nguyễn Quang Huy Nam 0|6
333 1810A02 18A10010265 Phạm Thị Khánh Huyền Nữ 0|7
334 1810A02 18A10010133 Nguyễn Đăng Khoa Nam 0|7
335 1810A02 18A10010149 Lê Quang Long Nam 0|4
336 1810A02 18A10010073 Nguyễn Hồng Nam Nam 0|5
337 1810A02 18A10010045 Lê Văn Nghĩa Nam 0|3
338 1810A02 18A10010030 Nguyễn Sỹ Nhân Nam 0|6
339 1810A02 18A10010367 Nguyễn Duy Phương Nam 0|7
340 1810A02 18A10010033 Nguyễn Đàm Quân Nam 0|7
341 1810A02 18A10010098 Nguyễn Minh Quang Nam 0|4
342 1810A02 18A10010260 Bùi Quang Sáng Nam 0|4
343 1810A02 18A10010203 Nguyễn Hoàng Thông Nam 0|7
344 1810A02 18A10010316 Khuất Quang Tiến Nam 0|6
345 1810A02 18A10010275 Vũ Công Trường Nam 0|5
346 1810A02 18A10010287 Tạ Văn Tuấn Nam 0|6
347 1810A02 18A10010284 Cấn Xuân Tuyên Nam 0|3
348 1810A03 18A10010172 Nguyễn Minh Cường Nam 0|5
349 1810A03 18A10010049 Phạm Thị Diệp Nữ 0|6
350 1810A03 18A10010155 Nguyễn Huy Đức Duy Nam 0|6
351 1810A03 18A10010051 Trịnh Xuân Đạt Nam 0|5
352 1810A03 18A10010100 Nguyễn Thành Đạt Nam 0|5
353 1810A03 18A10010147 Lê Thị Hoài Nữ 0|5
354 1810A03 18A10010181 Nguyễn Quang Huy Nam 0|5
355 1810A03 18A10010074 Đặng Thùy Linh Nữ 0|6
356 1810A03 18A10010221 Phạm Đình Ngọc Nam 0|7
357 1810A03 18A10010204 Vương Sỹ Hồng Phú Nam 0|6
358 1810A03 18A10010250 Nguyễn Thị Phương Nữ 0|7
359 1810A03 18A10010331 Phan Đức Thắng Nam 0|6
360 1810A03 18A10010344 Hoàng Thanh Thúy Nữ 1|7
361 1810A03 18A10010035 Phạm Văn Tiến Nam 0|6
362 1810A03 18A10010282 Bùi Huyền Trang Nữ 0|6
363 1810A03 18A10010047 Nguyễn Sỹ Vũ Nam 0|4
364 1810A04 18A10010264 Phạm Quang Anh Nam 0|5
365 1810A04 18A10010196 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 0|8
366 1810A04 18A10010125 Lê Văn Bằng Nam 0|6
367 1810A04 18A10010008 Phùng Bách Chiến Nam 0|5
368 1810A04 18A10010242 Nguyễn Văn Chương Nam 0|7
369 1810A04 18A10010227 Trần Thị Cúc Nữ 0|7
370 1810A04 18A10010248 Nguyễn Thị Ngọc Duệ Nữ 0|6
371 1810A04 18A10010060 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 0|6
372 1810A04 18A10010348 Nguyễn Khương Duy Nam 0|6
373 1810A04 18A10010058 Vũ Xuân Đạt Nam 0|6
374 1810A04 18A10010336 Phạm Quang Đạt Nam 0|5
375 1810A04 18A10010089 Nguyễn Tất Đạt Nam 0|3
376 1810A04 18A10010362 Dương Minh Đức Nam 0|5
377 1810A04 18A10010313 Lê Quang Hà Nam 0|5
378 1810A04 18A10010151 Đặng Ngọc Hải Nam 0|5
379 1810A04 18A10010187 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 0|6
380 1810A04 18A10010038 Vũ Minh Hiếu Nam 0|7
381 1810A04 18A10010178 Nguyễn Trung Hiếu Nam 0|6
382 1810A04 18A10010124 Lê Văn Hiếu Nam 0|6
383 1810A04 18A10010350 Ngô Văn Hưng Nam 0|6
384 1810A04 18A10010118 Đào Văn Hùng Nam 0|6
385 1810A04 18A10010117 Đỗ Quang Huy Nam 0|5
386 1810A04 18A10010082 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 0|7
387 1810A04 18A10010168 Nguyễn Thái Văn Khang Nam 0|4
388 1810A04 18A10010186 Đỗ Thị Liên Nữ 0|7
389 1810A04 18A10010241 Vũ Thị Linh Nữ 0|6
390 1810A04 18A10010080 Đoàn Cao Linh Nam 0|3
391 1810A04 18A10010085 Đào Xuân Lộc Nam 0|7
392 1810A04 18A10010298 Nguyễn Chí Long Nam 0|5
393 1810A04 18A10010325 Trần Đức Lương Nam 0|7
394 1810A04 18A10010195 Trần Xuân Mạnh Nam 0|6
395 1810A04 18A10010064 Phạm Hoài Nam Nam 0|5
396 1810A04 18A10010024 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 0|8
397 1810A04 18A10010205 Nguyễn Long Nhật Nam 0|3
398 1810A04 18A10010076 Lê Hoàng Phong Nam 0|7
399 1810A04 18A10010314 Nguyễn Thu Phương Nữ 0|7
400 1810A04 18A10010197 Công Xuân Quyết Nam 0|5
401 1810A04 18A10010056 Nguyễn Đức Sơn Nam 0|5
402 1810A04 18A10010271 Trần Đức Tài Nam 0|5
403 1810A04 18A10010259 Vũ Đức Thành Nam 0|6
404 1810A04 18A10010374 Nguyễn Long Thành   0|6
405 1810A04 18A10010104 Bùi Mạnh Thể Nam 0|6
406 1810A04 18A10010296 Nguyễn Đức Thủy Nam 0|6
407 1810A04 18A10010088 Kiều Thị Thu Thúy Nữ 0|6
408 1810A04 18A10010339 Khương Văn Toàn Nam 0|8
409 1810A04 18A10010354 Nguyễn Thu Trang Nữ 0|6
410 1810A04 18A10010029 Nông Thái Bảo Trung Nam 0|5
411 1810A04 18A10010270 Ngô Anh Tú Nam 0|6
412 1810A04 18A10010277 Lý Hoàng Tùng Nam 0|6
413 1810A04 18A10010136 Nguyễn Hoàng Việt Nam 0|5
414 1810A05 18A10010369 Vũ Minh Anh Nam 0|2
415 1810A05 18A10010135 Tạ Việt Anh Nam 0|6
416 1810A05 18A10010055 Nguyễn Thị Trung Anh Nữ 0|6
417 1810A05 18A10010059 Vũ Đình Chiến Nam 0|4
418 1810A05 18A10010198 Trương Di Daan Nam 0|5
419 1810A05 18A10010061 Vương Công Duy Nam 0|7
420 1810A05 18A10010140 Ninh Thị Hạnh Nữ 0|7
421 1810A05 18A10010257 Dương Thị Thanh Hường Nữ 0|7
422 1810A05 18A10010232 Nguyễn Tất Nhật Huy Nam 0|6
423 1810A05 18A10010310 Lê Nguyễn Quang Minh Nam 0|5
424 1810A05 18A10010160 Trương Tuấn Nam Nam 0|5
425 1810A05 18A10010224 Lê Văn Ngọc Nam 0|5
426 1810A05 18A10010179 Lê Minh Quang Nam 0|6
427 1810A05 18A10010202 Phạm Văn Thanh Nam 0|6
428 1810A05 18A10010167 Chu Thị Thảo Nữ 0|8
429 1810A05 18A10010152 Phan Kiều Thu Nữ 0|6
430 1810A05 18A10010249 Lê Thắng Toàn Nam 0|6
431 1810A05 18A10010293 Nguyễn Quang Tú Nam 0|5
432 1910A01 19A10010161 Vũ Trọng An Nam 0|4
433 1910A01 19A10010086 Trần Thị Anh Nữ 0|6
434 1910A01 19A10010229 Phạm Vũ Duy Anh Nam 0|4
435 1910A01 19A10010031 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 0|6
436 1910A01 19A10010192 Bùi Minh Chiến Nam 0|3
437 1910A01 19A10010155 Trần Thị Kiều Diễm Nữ 0|6
438 1910A01 19A10010109 Phan Anh Dũng Nam 0|5
439 1910A01 19A10010033 Phạm Văn Dương Nam 0|7
440 1910A01 19A10010263 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 0|7
441 1910A01 19A10010096 Nguyễn Tiến Đạt Nam 0|4
442 1910A01 19A10010016 Đào Tiến Đạt Nam 0|3
443 1910A01 19A10010313 Nguyễn Đắc Đoàn Nam 0|3
444 1910A01 19A10010019 Đào Hương Giang Nữ 0|6
445 1910A01 19A10010336 Trịnh Thị Thu Hà Nữ 0|5
446 1910A01 19A10010157 Hạng Thị Hà Nữ 0|5
447 1910A01 19A10010162 Thân Lam Hải Nam 0|5
448 1910A01 19A10010188 Vũ Thị Bích Hạnh Nữ 0|6
449 1910A01 19A10010375 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 0|6
450 1910A01 19A10010035 Triệu Nguyễn Hiếu Nam 0|4
451 1910A01 19A10010034 Nguyễn Minh Hiếu Nam 0|5
452 1910A01 19A10010146 Đào Mạnh Hiếu Nam 0|5
453 1910A01 19A10010047 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 0|6
454 1910A01 19A10010200 Vũ Đức Hoàng Nam 0|5
455 1910A01 19A10010280 Phạm Việt Hùng Nam 0|4
456 1910A01 19A10010139 Lê Trọng Hùng Nam 0|5
457 1910A01 19A10010355 Đào Huy Hưng Nam 0|5
458 1910A01 19A10010104 Hoàng Thị Thu Hương Nữ 0|5
459 1910A01 19A10010065 Trần Quang Huy Nam 0|5
460 1910A01 19A10010182 Nguyễn Duy Huy Nam 0|6
461 1910A01 19A10010149 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 0|4
462 1910A01 19A10010373 Trần Gia Khang Nam 0|2
463 1910A01 19A10010038 Nguyễn Văn Khương Nam 0|6
464 1910A01 19A10010326 Nguyễn Ngọc Lâm Nam 0|5
465 1910A01 19A10010284 Đỗ Thị Liên Nữ 0|6
466 1910A01 19A10010369 Nguyễn Đỗ Linh Nam 0|6
467 1910A01 19A10010037 Vũ Thanh Loan Nữ 0|4
468 1910A01 19A10010339 Nguyễn Hoàng Long Nam 0|3
469 1910A01 19A10010365 Nguyễn Văn Lực Nam 0|2
470 1910A01 19A10010172 Tạ Đức Mạnh Nam 0|3
471 1910A01 19A10010304 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 0|3
472 1910A01 19A10010048 Lê Đức Minh Nam 0|4
473 1910A01 19A10010227 Chử Văn Nam Nam 0|6
474 1910A01 19A10010383 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 0|6
475 1910A01 19A10010228 Nguyễn Đức Nguyên Nam 0|6
476 1910A01 19A10010107 Đặng Thị Thanh Nhung Nữ 0|6
477 1910A01 19A10010045 Đặng Ngọc Phúc Nam 0|7
478 1910A01 19A10010015 Lê Mạnh Quân Nam 0|6
479 1910A01 19A10010071 Đào Anh Quân Nam 0|6
480 1910A01 19A10010320 Đỗ Duy Quyền Nam 0|5
481 1910A01 19A10010106 Đinh Trường Sơn Nam 0|3
482 1910A01 19A10010374 Nguyễn Đình Tài Nam 0|6
483 1910A01 19A10010042 Đỗ Ngọc Thái Nam 0|6
484 1910A01 19A10010249 Nguyễn Quang Thắng Nam 0|6
485 1910A01 19A10010243 Vũ Thanh Nam 0|6
486 1910A01 19A10010094 Trần Phương Thảo Nữ 0|6
487 1910A01 19A10010297 Phạm Đình Thiên Nam 0|5
488 1910A01 19A10010120 Đào Thị Xuân Thu Nữ 0|1
489 1910A01 19A10010184 Nguyễn Thị Thương Nữ 0|5
490 1910A01 19A10010171 Nguyễn Công Tình Nam 0|3
491 1910A01 19A10010134 Cao Thế Trung Nam 0|6
492 1910A01 19A10010314 Trần Viết Trường Nam 0|6
493 1910A01 19A10010008 Nguyễn Hữu Tú Nam 0|4
494 1910A01 19A10010226 Hoàng Văn Tuấn Nam 0|2
495 1910A01 19A10010179 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 0|1
496 1910A01 19A10010057 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 0|6
497 1910A01 19A10010225 Trần Văn Việt Nam 0|5
498 1910A01 19A10010066 Tô Thế Vinh Nam 0|6
499 1910A01 19A10010255 Phạm Thế Vỹ Nam 0|5
500 1910A02 19A10010068 Trần Thị Ánh Nữ 0|6
501 1910A02 19A10010020 Hoàng Việt Anh Nam 0|5
502 1910A02 19A10010133 Phạm Văn Dương Nam 0|4
503 1910A02 19A10010213 Đỗ Hồng Dương Nam 0|4
504 1910A02 19A10010308 Phạm Tiến Đạt Nam 0|6
505 1910A02 19A10010372 Đinh Công Đạt Nam 0|5
506 1910A02 19A10010170 Nguyễn Tiến Đông Nam 0|2
507 1910A02 19A10010306 Lê Đình Đức Nam 0|5
508 1910A02 19A10010257 Mai Đức Giang Nam 0|5
509 1910A02 19A10010307 Trần Thị Hạ Nữ 0|6
510 1910A02 19A10010214 Trịnh Thanh Hải Nam 0|4
511 1910A02 19A10010013 Đàm Thu Hằng Nữ 0|6
512 1910A02 19A10010356 Đỗ Trần Trọng Hiếu Nam 0|6
513 1910A02 19A10010002 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng Nam 0|6
514 1910A02 19A10010044 Trần Thị Hồng Nữ 0|6
515 1910A02 19A10010378 Trần Mạnh Hùng Nam 0|1
516 1910A02 19A10010201 Nguyễn Huy Hùng Nam 0|5
517 1910A02 19A10010217 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 0|7
518 1910A02 19A10010327 Nguyễn Quang Huy Nam 0|6
519 1910A02 19A10010005 Đinh Thị Lam Nữ 0|6
520 1910A02 19A10010316 Nguyễn Khắc Long Nam 0|6
521 1910A02 19A10010160 Cáp Thị Hải Ly Nữ 0|7
522 1910A02 19A10010340 Tô Đức Mạnh Nam 0|6
523 1910A02 19A10010353 Nguyễn Văn Mạnh Nam 0|6
524 1910A02 19A10010335 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 0|6
525 1910A02 19A10010245 Nguyễn Đình Phước Nam 0|6
526 1910A02 19A10010288 Nguyễn Minh Quân Nam 0|5
527 1910A02 19A10010093 Đỗ Hồng Quân Nam 0|4
528 1910A02 19A10010040 Mai Thế Quyền Nam 0|6
529 1910A02 19A10010049 Lê Thanh Tâm Nữ 0|6
530 1910A02 19A10010342 Ngô Thanh Thái Nam 0|4
531 1910A02 19A10010350 Nguyễn Tử Thắng Nam 0|6
532 1910A02 19A10010113 Nguyễn Minh Thành Nam 0|3
533 1910A02 19A10010366 Lương Đức Thiện Nam 0|5
534 1910A02 19A10010017 Nguyễn Hoài Thu Nữ 0|6
535 1910A02 19A10010054 Lê Thùy Trang Nữ 0|6
536 1910A02 19A10010285 Văn Minh Trường Nam 0|6
537 1910A02 19A10010203 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 0|5
538 1910A02 19A10010241 Vũ Bá Việt Nam 0|6
539 1910A02 19A10010212 Nguyễn Hữu Vũ Nam 0|5
540 1910A02 19A10010240 Nguyễn Hải Yến Nữ 0|6
541 1910A03 19A10010377 Vũ Thị Bích Nữ 0|6
542 1910A03 19A10010137 Vũ Tiến Dũng Nam 0|4
543 1910A03 19A10010330 Phan Thị Thùy Dương Nữ 0|6
544 1910A03 19A10010381 Kiều Hoàng Dương Nam 0|6
545 1910A03 19A10010018 Phùng Văn Đạt Nam 0|7
546 1910A03 19A10010025 Ngô Văn Đức Nam 0|7
547 1910A03 19A10010174 Dương Minh Đức Nam 0|4
548 1910A03 19A10010010 Nguyễn Trường Giang Nam 0|6
549 1910A03 19A10010176 Nguyễn Sơn Hà Nam 0|6
550 1910A03 19A10010299 Hoàng Hải Nam 0|6
551 1910A03 19A10010099 Nguyễn Thị Hằng Nữ 0|6
552 1910A03 19A10010293 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 0|6
553 1910A03 19A10010218 Hà Đức Hiếu Nam 0|6
554 1910A03 19A10010014 Tạ Thị Minh Huệ Nữ 0|6
555 1910A03 19A10010144 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 0|7
556 1910A03 19A10010321 Nguyễn Sỹ Huy Nam 0|2
557 1910A03 19A10010270 Cấn Duy Huy Nam 0|5
558 1910A03 19A10010111 Lê Thị Huyền Nữ 0|6
559 1910A03 19A10010295 Trần Quang Khanh Nam 0|2
560 1910A03 19A10010136 Phạm Lê Trung Kiên Nam 0|4
561 1910A03 19A10010074 Nguyễn Thị Lan Nữ 0|6
562 1910A03 19A10010198 Nguyễn Văn Lập Nam 0|7
563 1910A03 19A10010151 Bùi Khánh Linh Nữ 0|5
564 1910A03 19A10010244 Trần Đức Long Nam 0|2
565 1910A03 19A10010370 Đặng Hoàng Long Nam 0|4
566 1910A03 19A10010223 An Văn Minh Nam 0|3
567 1910A03 19A10010119 Trương Kiều Oanh Nữ 0|6
568 1910A03 19A10010132 Nguyễn Phan Quân Nam 0|7
569 1910A03 19A10010193 Đỗ Minh Quân Nam 0|6
570 1910A03 19A10010329 Trần Thế Quyền Nam 0|5
571 1910A03 19A10010209 Phạm Thanh Sơn Nam 0|6
572 1910A03 19A10010359 Phạm Quang Thái Nam 0|5
573 1910A03 19A10010262 Phùng Kim Thiện Nam 0|7
574 1910A03 19A10010021 Trần Hoài Thu Nữ 0|6
575 1910A03 19A10010290 Nguyễn Đình Tịnh Nam 0|4
576 1910A03 19A10010067 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 0|6
577 1910A03 19A10010178 Trần Đức Trung Nam 0|6
578 1910A03 19A10010053 Nguyễn Xuân Tú Nam 0|6
579 1910A03 19A10010256 Lê Công Tuấn Nam 0|3
580 1910A03 19A10010346 Lê Ngọc Tuyền Nam 0|4
581 1910A03 19A10010305 Nguyễn Công Viên Nam 0|6
582 1910A03 19A10010028 Chu Thế Vinh Nam 0|5
583 1910A03 19A10010194 Nguyễn Hữu Vũ Nam 0|6
584 1910A03 19A10010050 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 0|5
585 1910A04 19A10010252 Nguyễn Tuấn Anh Nam 0|6
586 1910A04 19A10010250 Lê Thị Mai Anh Nữ 0|7
587 1910A04 19A10010168 Nguyễn Đình Bảo Nam 0|6
588 1910A04 19A10010235 Lê Huân Chương Nam 0|4
589 1910A04 19A10010148 Nguyễn Trần Cường Nam 0|4
590 1910A04 19A10010354 Mầu Văn Tiến Dũng Nam 0|6
591 1910A04 19A10010361 Lê Thùy Dương Nữ 0|3
592 1910A04 19A10010153 Hoàng Duy Nam 0|5
593 1910A04 19A10010130 Trần Tiến Đạt Nam 0|5
594 1910A04 19A10010077 Nguyễn Ngọc Đức Nam 0|4
595 1910A04 19A10010232 Đỗ Văn Đức Nam 0|5
596 1910A04 19A10010024 Nguyễn Việt Giang Nam 0|6
597 1910A04 19A10010169 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 0|5
598 1910A04 19A10010092 Nguyễn Đức Hải Nam 0|5
599 1910A04 19A10010087 Phạm Đức Hoàng Nam 0|4
600 1910A04 19A10010216 Trần Quốc Hưng Nam 0|5
601 1910A04 19A10010349 Từ Ngọc Huy Nam 0|6
602 1910A04 19A10010348 Ma Thị Huyền Nữ 0|6
603 1910A04 19A10010283 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 0|6
604 1910A04 19A10010100 Nguyễn Văn Linh Nam 0|6
605 1910A04 19A10010114 Bùi Đức Lộc Nam 0|7
606 1910A04 19A10010098 Mai Thế Long Nam 0|6
607 1910A04 19A10010141 Nguyễn Đức Mạnh Nam 0|1
608 1910A04 19A10010022 Trần Đức Minh Nam 0|5
609 1910A04 19A10010210 Bùi Quang Minh Nam 0|5
610 1910A04 19A10010323 Phạm Bích Ngọc Nữ 0|6
611 1910A04 19A10010341 Trịnh Bá Nhất Nam 0|6
612 1910A04 19A10010380 Đỗ Văn Thanh Nam 0|6
613 1910A04 19A10010287 Đoàn Phương Thảo Nữ 0|6
614 1910A04 19A10010324 Cao Thị Thu Thủy Nữ 0|5
615 1910A04 19A10010145 Nguyễn Như Tuấn Nam 0|5
616 1910A04 19A10010023 Lê Đức Việt Nam 0|4
617 1910A04 19A10010371 Hoàng Thị Vinh Nữ 0|5
618 1910A04 19A10010352 Trương Quốc Vương Nam 0|5
619 1910A04 19A10010124 Phạm Thị Yến Nữ 0|6
620 1910A05 19A10010046 Trần Lan Anh Nữ 0|6
621 1910A05 19A10010125 Nguyễn Tuấn Anh Nam 0|3
622 1910A05 19A10010224 Lê Hà Chi Nữ 0|6
623 1910A05 19A42010190 Nguyễn Mạnh Cường   0|1
624 1910A05 19A10010177 Phạm Lân Dũng Nam 0|4
625 1910A05 19A10010108 Nguyễn Phước Duy Nam 0|6
626 1910A05 19A10010199 Mai Thành Đạt Nam 0|6
627 1910A05 19A10010039 Dương Thành Đạt Nam 0|4
628 1910A05 19A10010173 Triệu Anh Đức Nam 0|2
629 1910A05 19A10010061 Hoàng Minh Đức Nam 0|4
630 1910A05 19A10010085 Nguyễn Thu Hà Nữ 0|6
631 1910A05 19A10010089 Đỗ Xuân Hà Nam 0|6
632 1910A05 19A10010367 Nguyễn Đức Hải Nam 0|5
633 1910A05 19A10010231 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 0|6
634 1910A05 19A10010122 Nguyễn Minh Hiếu Nam 0|4
635 1910A05 19A10010118 Vũ Đình Hòa Nam 0|6
636 1910A05 19A10010043 Vũ Quốc Hưng Nam 0|5
637 1910A05 19A10010234 Nguyễn Triệu Hùng Nam 0|5
638 1910A05 19A10010095 Lê Mạnh Hùng Nam 0|4
639 1910A05 19A10010196 Lê Văn Huy Nam 0|5
640 1910A05 19A10010343 Nguyễn Thu Huyền Nữ 0|6
641 1910A05 19A10010032 Ngô Thị Thanh Huyền Nữ 0|6
642 1910A05 19A10010303 Vũ Thị Lệ Nữ 0|6
643 1910A05 19A10010159 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 0|6
644 1910A05 19A10010204 Nghiêm Thị Thu Linh Nữ 0|7
645 1910A05 19A10010317 Nguyễn Văn Mạnh Nam 0|6
646 1910A05 19A10010180 Bùi Thị My Nữ 0|5
647 1910A05 19A10010165 Trần Thành Nam Nam 0|2
648 1910A05 19A10010258 Hồ Thảo Nguyên Nữ 0|6
649 1910A05 19A10010368 Nguyễn Long Nhật Nam 0|3
650 1910A05 19A10010041 Trần Văn Quang Nam 0|6
651 1910A05 19A10010117 Tống Văn Quý Nam 0|6
652 1910A05 19A10010282 Chu Đình Thế Tài Nam 0|5
653 1910A05 19A10010254 Nguyễn Như Thắng Nam 0|6
654 1910A05 19A10010029 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 0|6
655 1910A05 19A10010052 Vũ Đức Thọ Nam 0|6
656 1910A05 19A10010138 Bùi Đức Trung Nam 0|6
657 1910A05 19A10010189 Nguyễn Đức Trường Nam 0|6
658 1910A05 19A10010237 Dương Văn Tú Nam 0|6
659 1910A05 19A10010233 Bùi Minh Tuấn Nam 0|4
660 1910A05 19A10010058 Nguyễn Ngọc Tường Nam 0|6
661 1910A05 19A10010379 Âu Mạnh Tường Nam 0|4
662 1910A05 19A10010322 Phạm Xuân Vinh Nam 0|6

 

(13976 lần xem)