Thông báo Chuẩn bị và Triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

05/05/2020 16:41
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Công văn số 1301/ĐHM ngày 05/5/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v Chuẩn bị và Triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

SV khoa CNTT cần thường xuyên theo dõi các thông báo của khoa qua Website, Hệ thống CTMS, Bảng tin, Email, Thông tin từ CVHT để tham gia học, thi và các hoạt động khác đáp ứng yêu cầu phòng dịch.

  

(10649 lần xem)