Thông báo số 1 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020

08/05/2020 22:03
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 10:00 ngày 8/5 và tình hình "bình thường mới" trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Khoa CNTT thông báo một số nội dung như sau:

A. Điều chỉnh các lớp tín chỉ:

 1. Hình thức triển khai giảng dạy, học tập trong tuần 11/05
  • Trực tiếp (trạng thái lịch là: "Dạy"/"Học"):
   Áp dụng cho các lớp có tổng sĩ số đã đăng ký tối đa 29 sv, triển khai dạy và học tại khu giảng đường của khoa
  • Trực tuyến (trạng thái lịch là "Dạy trực tuyến"/"Học trực tuyến"):
   Áp dụng cho các lớp có tổng sĩ số đã đăng ký từ 30 sv trở lên.
   Giảng viên sử dụng công cụ giao tiếp trực tuyến phù hợp để triển khai hoạt động giảng dạy. Thông số kết nối, yêu cầu chuẩn bị cho buổi học được GV gửi cho lớp chậm nhất 24h trước buổi học thông qua hệ thống CTMS, SV nhận thông tin tại email đã đăng ký trong CTMS hoặc xem trực tiếp trong CTMS.
   Buổi học trực tuyến được ghi hình toàn bộ và cung cấp lại cho lớp (vào lịch buổi học tương ứng trong CTMS) để SV có thể xem lại sau buổi học.
 2. Những lớp có số SV đăng ký quá ít: tạm nghỉ tuần 11/05 (trạng thái lịch là "Nghỉ'), chờ đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung từ 14:00 ngày 09/05.
 3. Tiếp nhận đăng ký bổ sung vào tất cả các lớp còn chỉ tiêu, mở rộng đối tượng đăng ký từ khóa 1810A trở về trước.
 4. Những lớp triển khai học trực tiếp nếu có sĩ số sau khi đăng ký bổ sung từ 30 SV trở lên: GV tiến hành chia lớp: 50% học trực tiếp, 50% học trực tuyến đồng thời trong cùng thời gian học theo lịch, sử dụng công cụ giao tiếp trực tuyến phù hợp. Thông tin kết nối và qui cách triển khai tương tự như đối với lớp trực tuyến.
 5. Những lớp triển khai học trực tuyến nếu tình hình phòng chống dịch Covid-19 có chuyển biến phù hợp sẽ được khoa chuyển sang học trực tiếp, trạng thái lịch "Dạy"/"Học" (có thông báo cụ thể)

B. Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tới làm việc, học tập tại khoa CNTT từ 11/05

theo thông báo

 

(27311 lần xem)