Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020

10/05/2020 22:52
Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020 như sau
 1. Hủy một số lớp tín chỉ do có số SV đăng ký quá ít. Những SV đã đăng ký sẽ được chuyển sang các lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Thứ Giờ Phòng Môn học Lớp tín chỉ Sĩ số Xử lý
  06:45 P43 An ninh và bảo mật dữ liệu AAN5022020.002 3 Hủy
  12:45 P43 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012020.001 5 Hủy
  Ba 12:45 P21 Cơ sở dữ liệu AAB4022020.006 15 Hủy
  06:45 P41 Đại số và hình giải tích AAB4062020.001 16 Hủy
  Hai 12:45 P42 Giải tích 1 AAB1082020.001 15 Hủy
  Hai 12:45 P24 Lập trình Hướng sự kiện AAW6102020.001 8 Hủy
  Hai 12:45 P22 Lập trình Web nâng cao AAW0212020.001 6 Hủy
  Ba 12:45 P23 Mã nguồn mở AAN7032020.002 12 Hủy
  Hai 06:45 P23 Phân tích và thiết kế hệ thống TT AAS7182020.001 10 Hủy
  Hai 06:45 P22 Tiếng Anh cơ bản 1 MHN1102020.001 6 Hủy
  Sáu 06:45 P23 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122020.001 7 Hủy
  Ba 12:45 P24 Thiết kế Web AAG3012020.001 5 Hủy
  Năm 06:45 P32 Thực hành LT Web nâng cao W021TH2020.001 3 Hủy
  Năm 06:45 P31 Thực hành LT Web nâng cao W021TH2020.002 3 Hủy
 2. Các lớp đã hủy sẽ được xem xét mở lại vào giai đoạn 2 cùng các lớp khác. SV cần theo dõi các thông báo tiếp theo.
 3. Chuyển 25 Sv đăng ký cuối cùng lớp AAZ5192020.001 sang lớp  AAZ5192020.002 để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho 2 lớp này và đáp ứng các yêu cầu về giãn cách.
 4. Tiếp tục nhận đăng ký bổ sung vào các lớp đang mở đến trước 14/05/2020
(25397 lần xem)