Thông báo số 3 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020

16/05/2020 18:06
Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2019-2020 như sau
  1. Toàn bộ các lớp học trực tiếp theo lịch từ 18/05/2020 đồng thời tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch của cơ quan chức năng. 
  2. Tiếp tục cho đăng ký bổ sung đến hết 16:00 18/05/2020 tại các lớp còn chỉ tiêu theo điều kiện học trực tiếp.
  3. Lớp AAS7132020.001 (Lập trình trên thiết bị di động) có số đăng ký hiện tại quá ít: tạm dừng, chờ đăng ký bổ sung đến hết 16:00 18/05/2020
(32213 lần xem)