Thông báo số về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2019 - 2020

18/05/2020 13:32
Tags: BHYT,

Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai bảo hiểm y tế năm học 2019 - 2020

- Đối với sinh viên Khóa 1910A Khoa Công nghệ Thông tin đã thông báo cho sinh viên nhận thẻ BHYT từ ngày 23/10/2019 - 24/10/2019 .Nhưng hiện tại vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa đến nhận thẻ ( Danh sách đính kèm)

- Đối với sinh viên Khóa 1510A, 1610A, 1710A, 1810A Do  đợt nhận thẻ trùng vào lịch nghỉ t tránh dịch Covid-19 vì vậy mới chỉ một số bạn sinh viên đã nhận thẻ còn 1 số bạn vẫn còn thẻ tại văn phòng Khoa (Danh sách đính kèm)

Nay, Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch triển khai trả thẻ BHYT cho sinh viên Khóa 1510A, 1610A, 1710A, 1810A, 1910A chưa nhận thẻ cụ thể như sau:

  1. Thời gian : Từ 8h00 - 4h30 (các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần)
  2. Địa điểm: Văn phòng khoa - Khu giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin ( tầng trệt - gặp cô Nguyệt)

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬN THẺ BHYT 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp
1 Đỗ Trường Giang 28/03/1997 1510A05-15A10010003
2 Nguyễn T hị Huyền 4/11/1997 1510A06-15A10010231
3 Võ Quỳnh Trang 1/3/1997 1510A05-15A10010143
4 Đinh Thị Nga 15/04/1997 1510A02-15A10010014
5 Nguyễn Đình Hoàng 25/03/1997 1510A05-15A10010033
6 Lê Văn Thanh 24/03/1997 1510A03-15A10010100
7 Hoàng Tiến Đạt 10/6/1997 1510A02-15A10010079
8 Đỗ Kiều Oanh 11/12/1997 1510A04-15A10010089
9 Phạm Thị Lan Phương 19/06/1997 1510A01-15A10010236
10 Đỗ Thị Thu Trang 6/6/1997 1510A01-15A10010067
11 Đỗ Thị Tâm 1/2/1997 1510A01-15A10010315
12 Nguyễn Phương Anh 27/08/1997 1510A05-15A10010180
13 Vũ Huy Hoàng 18/11/1997 1510A02-15A10010209
14 Đàm Duy Anh 13/09/1997 1510A02-15A10010278
15 Nguyễn Thị Huyền Thương 5/12/1997 1510A05-15A10010057
16 Trần Hữ Khánh 25/10/1997 1510A05-15A10010006
17 Lê Văn Dũng 25/07/1997 1510A01-15A10010200
18 Phạm Thị Thu Thảo 20/03/1997 1510A05-15A10010313
19 Bùi Hồng Quân 12/5/1997 1510A06-15A10010189
20 Trần Văn Cường 2/2/1997 1510A02-15A10010101
21 Nguyễn Thị Thùy Trang 5/11/1997 1510A04-15A10010098
22 Trần Đức Hòa 12/3/1997 1510A02-15A10010284
23 Chu Văn Thành 5/2/1997 1510A01-15A10010191
24 Hồ Sĩ Lĩnh 22/023/1997 1510A04-15A10010317
25 Nguyễn Tiến Dũng 23/02/1997 1510A06-15A10010029
26 Nguyễn Vương Tài Mẫn 6/12/1997 1510A06-15A10010025
27 Nguyễn Trọng Hiếu 6/11/1997 1510A01-15A10010167
28 Vũ Đức Hoàn 3/1/1997 1510A01-15A0-10010321
29 Nguyễn Hoàng Hiệp   1510A01-15A10010076
30 Nguyễn Trí Trung   1510A01
31 Phạm Đăng Hiếu 19/10/1997  CNTT 1510A04
32 Phạm Ngọc Long 10/10/1997  CNTT-1510A01-15A10010136
33 Cao Đình An 08/12/1997  CNTT-1510A01-15A10010173
34 Vũ Thị Hồng Thúy 18/01/1997  CNTT-1510A02-15A10010151
35 Nguyễn Thị Hoàng Anh 07/10/1997  CNTT-1510A02-15A10010193
36 Nguyễn Ánh Vân 13/11/1997  CNTT-1510A02-15A10010214
37 Vũ Thu Trang 03/07/1997  CNTT-1510A02-15A10010265
38 Lê Đức Mạnh 02/08/1997  CNTT-1510A04-15A10010009
39 Phạm Tuấn Hưng 07/03/1997  CNTT-1510A04-15A10010216
40 Bùi Tùng Dương 19/10/1997  CNTT-1510A04-15A10010259
41 Lê Thanh Hương 28/05/1997  CNTT-1510A05-15A10010096
42 Vương Thi Thu Dung 17/05/1997  CNTT-1510A05-15A10010239
43 Đặng Thị Hạnh 26/11/1997  CNTT-1510A05-15A10010323
44 Nguyễn Thị Thủy 24/10/1997  CNTT-15A10010198
45 Đỗ Thị Hậu 19/05/1998  CNTT-1610A01-16A10010003
46 Khuất Đức Khánh 08/11/1997  CNTT-1610A01-16A10010032
47 Vi Hải Nam 25/12/1997  CNTT-1610A01-16A10010067
48 Phạm Đức Tài 31/10/1998  CNTT-1610A01-16A10010095
49 Nguyễn Thị Thanh Hoa 03/04/1998  CNTT-1610A01-16A10010146
50 Ngô Đăng Khoa 17/08/1998  CNTT-1610A01-16A10010161
51 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15/04/1998  CNTT-1610A01-16A10010165
52 Nguyễn Thế Vinh 13/01/1998  CNTT-1610A01-16A10010184
53 Ngô Duy Thiện 18/09/1998  CNTT-1610A01-16A10010193
54 Vũ Lam Nhi 25/12/1998  CNTT-1610A01-16A10010217
55 Đỗ Thị Tuyên 22/10/1998  CNTT-1610A01-16A10010246
56 Nguyễn Thị Thu 17/04/1998  CNTT-1610A01-16A10010252
57 Vũ Hữu Nghĩa 07/01/1998  CNTT-1610A01-16A10010273
58 Nguyễn Quốc Thành 10/05/1998  CNTT-1610A01-16A10010286
59 Lê Thanh Hà 01/06/1998  CNTT-1610A01-16A10010288
60 Phạm Văn Mạnh 09/01/1998  CNTT-1610A01-16A10010304
61 Lưu Minh Hải 15/12/1998  CNTT-1610A01-16A10010311
62 Nguyễn Minh Hiếu 17/07/1998  CNTT-1610A01-16A10010325
63 Nguyễn Đình Huy 26/11/1998  CNTT-1610A01-16A10010330
64 Nguyễn Thị Thúy 06/09/1998  CNTT-1610A01-16A10010345
65 Nguyễn Duy Thành 07/05/1998  CNTT-1610A01-16A10010349
66 Hoàng Hoa Trung 08/05/1998  CNTT-1610A01-16A10010352
67 Nguyễn Thành Quang 11/12/1998  CNTT-1610A01-16A10010362
68 Phạm Quang Huy 05/08/1998  CNTT-1610A01-16A12010127
69 Nguyễn Thành Tài 03/03/1998  CNTT-1610A02-16A10010001
70 Bùi Văn Sao 07/12/1998  CNTT-1610A02-16A10010009
71 Lê Thị Yên 13/04/1998  CNTT-1610A02-16A10010030
72 Phan Đình Khánh 31/10/1998  CNTT-1610A02-16A10010045
73 Phùng Văn Điệp 10/08/1997  CNTT-1610A02-16A10010048
74 Lê Đình Mạnh 29/04/1997  CNTT-1610A02-16A10010100
75 Đinh Công Tuấn Anh 12/10/1998  CNTT-1610A02-16A10010121
76 Lê Thị Dung 02/02/1998  CNTT-1610A02-16A10010153
77 Cao Đức Dương 23/08/1998  CNTT-1610A02-16A10010171
78 Trần Văn Hiếu 04/05/1998  CNTT-1610A02-16A10010179
79 Nguyễn Thị Ngọc Anh 06/05/1998  CNTT-1610A02-16A10010248
80 Nguyễn Đức Việt 09/08/1998  CNTT-1610A02-16A10010251
81 Lê Anh Quang 15/05/1998  CNTT-1610A02-16A10010256
82 Đặng Thị Hay 01/11/1998  CNTT-1610A02-16A10010263
83 Lê Đức Trung 08/09/1998  CNTT-1610A02-16A10010274
84 Phương Văn Linh 12/01/1998  CNTT-1610A02-16A10010328
85 Giáp Thanh Hoàng 04/03/1998  CNTT-1610A02-16A10010329
86 Nguyễn Thị Hoa 28/07/1998  CNTT-1610A02-16A10010335
87 Trần Thị Kiều Trang 09/10/1998  CNTT-1610A02-16A10010343
88 Bùi Đăng Khoa 24/12/1998  CNTT-1610A02-16A10010353
89 Nguyễn Thị Hồng Huệ 11/03/1998  CNTT-1610A02-16A10010361
90 Nguyễn Thị Thùy Dương 26/09/1998  CNTT-1610A03-16A10010005
91 Đặng Văn Ngọc 13/03/1998  CNTT-1610A03-16A10010019
92 Đinh Huy Định 22/10/1998  CNTT-1610A03-16A10010074
93 Ngô Thị Mai Linh 09/01/1998  CNTT-1610A03-16A10010080
94 Trần Thị Lan Anh 15/06/1998  CNTT-1610A03-16A10010082
95 Nguyễn Đức Thông 27/11/1998  CNTT-1610A03-16A10010091
96 Trần Hoàng Quy 22/10/1998  CNTT-1610A03-16A10010093
97 Bùi Công Quang 22/02/1995  CNTT-1610A03-16A10010102
98 Trần Thị Thùy Linh 07/02/1998  CNTT-1610A03-16A10010135
99 Nguyễn Văn Khanh 15/08/1998  CNTT-1610A03-16A10010142
100 Nguyễn Quốc Bảo 07/12/1995  CNTT-1610A03-16A10010172
101 Trịnh Đức Duy 24/10/1998  CNTT-1610A03-16A10010235
102 Nguyễn Thị Bích Hòa 27/04/1998  CNTT-1610A03-16A10010272
103 Vũ Đức Anh 03/07/1998  CNTT-1610A03-16A10010280
104 Nguyễn Mạnh Dũng 11/08/1997  CNTT-1610A03-16A10010283
105 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/07/1998  CNTT-1610A03-16A10010284
106 Đặng Văn Tùng 02/12/1998  CNTT-1610A03-16A10010298
107 Nguyễn Văn Lãm 26/03/1998  CNTT-1610A03-16A10010355
108 Trần Đức Huy 28/04/1997  CNTT-1610A03-16A10010357
109 Nguyễn Thị Hảo 14/12/1998  CNTT-1610A04-16A10010026
110 Phạm Thị Trang 14/03/1998  CNTT-1610A04-16A10010060
111 Phạm Tuấn Thành 11/06/1998  CNTT-1610A04-16A10010068
112 Nguyễn Văn Tùng 17/01/1997  CNTT-1610A04-16A10010089
113 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/07/1998  CNTT-1610A04-16A10010090
114 Phạm Thị Thu 23/04/1998  CNTT-1610A04-16A10010116
115 Bùi Tiến Anh 22/09/1998  CNTT-1610A04-16A10010125
116 Vương Xuân Vinh 30/12/1998  CNTT-1610A04-16A10010143
117 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/07/1998  CNTT-1610A04-16A10010159
118 Đỗ Thu Hà 27/03/1998  CNTT-1610A04-16A10010205
119 Nguyễn Như Anh Tuấn 06/02/1998  CNTT-1610A04-16A10010226
120 Ngô Thị Quỳnh Hương 22/12/1998  CNTT-1610A04-16A10010229
121 Nguyễn Thủy Tiên 14/09/1997  CNTT-1610A04-16A10010236
122 Lê Thị Hằng 03/06/1998  CNTT-1610A04-16A10010296
123 Ngô Thị Thúy Vy 20/08/1998  CNTT-1610A04-16A10010303
124 Phạm Minh Hiếu 26/07/1998  CNTT-1610A04-16A10010319
125 Nguyễn Quang Trung 10/01/1998  CNTT-1610A04-16A10010346
126 Đặng Đình Chung 11/06/1998  CNTT-1610A05-16A10010014
127 Nguyễn Thị Khánh 14/04/1998  CNTT-1610A05-16A10010022
128 Phạm Tuấn Anh 12/11/1998  CNTT-1610A05-16A10010027
129 Nguyễn Hữu Hóa 08/10/1997  CNTT-1610A05-16A10010046
130 Vũ Thị Bích Phương 05/03/1998  CNTT-1610A05-16A10010058
131 Phạm Trọng Bảo 29/12/1998  CNTT-1610A05-16A10010066
132 Nguyễn Trí Đạt 28/10/1998  CNTT-1610A05-16A10010154
133 Nguyễn Đăng Hải 16/01/1998  CNTT-1610A05-16A10010160
134 Vũ Thị Hằng 27/03/1998  CNTT-1610A05-16A10010173
135 Triệu Thị Thảo 13/02/1998  CNTT-1610A05-16A10010186
136 Mai Văn Thanh 06/08/1998  CNTT-1610A05-16A10010243
137 Đinh Trung Hiếu 28/07/1998  CNTT-1610A05-16A10010253
138 Trần Văn Tiến 12/02/1998  CNTT-1610A05-16A10010257
139 Phạm Thị Quỳnh 27/06/1998  CNTT-1610A05-16A10010282
140 Đào Ngọc Nam 26/01/1998  CNTT-1610A05-16A10010326
141 Hoàng Thị Mai Nhài 13/03/1998  CNTT-1610A05-16A10010381
142 Nguyễn Cường Phong 05/11/1998  CNTT-1610A06-16A10010016
143 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/05/1997  CNTT-1610A06-16A10010029
144 Phạm Văn Việt 12/10/1998  CNTT-1610A06-16A10010042
145 Hà Minh Toại 28/03/1997  CNTT-1610A06-16A10010050
146 Hoàng Trung 01/11/1998  CNTT-1610A06-16A10010052
147 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 08/10/1998  CNTT-1610A06-16A10010054
148 Phạm Thị Thu 14/10/1998  CNTT-1610A06-16A10010061
149 Đinh Tuấn Thành 02/11/1998  CNTT-1610A06-16A10010094
150 Nguyễn Thiên Sơn 09/12/1998  CNTT-1610A06-16A10010152
151 Hà Thị Vân Anh 06/05/1998  CNTT-1610A06-16A10010155
152 Vũ Thị Thúy 13/06/1998  CNTT-1610A06-16A10010166
153 Hoàng Thị Ngọc Anh 14/03/1998  CNTT-1610A06-16A10010185
154 Chu Văn Mạnh 01/04/1998  CNTT-1610A06-16A10010212
155 Dương Thanh Bình 09/01/1998  CNTT-1610A06-16A10010215
156 Đỗ Quốc Khánh 02/09/1998  CNTT-1610A06-16A10010220
157 Hà Thị Lương Hoài 03/09/1998  CNTT-1610A06-16A10010249
158 Vương Thị Phương 04/11/1997  CNTT-1610A06-16A10010261
159 Chu Mạnh Giỏi 14/08/1998  CNTT-1610A06-16A10010262
160 Nguyễn Văn Hiếu 28/01/1998  CNTT-1610A06-16A10010308
161 Lê Thị Lệ 30/07/1998  CNTT-1610A06-16A10010312
162 Hà Thị Hằng 19/10/1998  CNTT-1610A06-16A10010315
163 Nguyễn Trịnh Tuấn 09/11/1998  CNTT-1610A06-16A10010341
164 Nguyễn Thị Hòa 26/04/1998  CNTT-1610A06-16A10010358
165 Phạm Thị Quỳnh 06/10/1998  CNTT-1610A06-16A10010366
166 Tạ Thu Trang 16/03/1998  CNTT-16A10010182
167 Lê Văn Nguyên 23/11/1999  CNTT-1710A01-17A10010034
168 Lưu Anh Tuấn 26/02/1999  CNTT-1710A01-17A10010054
169 Nguyễn Quang Huy 23/09/1999  CNTT-1710A01-17A10010079
170 Trần Thị Thúy 14/01/1998  CNTT-1710A01-17A10010099
171 Phan Tuấn Linh 07/02/1999  CNTT-1710A01-17A10010107
172 Vũ Thị Kiều Trang 30/11/1999  CNTT-1710A01-17A10010140
173 Nguyễn Thị Bích Phượng 14/10/1999  CNTT-1710A01-17A10010149
174 Phạm Hà Phương 23/03/1999  CNTT-1710A01-17A10010151
175 Lã Thị Thúy Lành 18/09/1999  CNTT-1710A01-17A10010171
176 Nguyễn Ngọc Huy 05/11/1999  CNTT-1710A01-17A10010180
177 Lê Thị Hương Lan 07/11/1999  CNTT-1710A01-17A10010191
178 Phạm Thảo Chi 22/05/1999  CNTT-1710A01-17A10010246
179 Hoàng Trung Thông 05/01/1999  CNTT-1710A01-17A10010279
180 Đặng Thị Lan 11/02/1999  CNTT-1710A01-17A10010281
181 Lê Thanh Nam 30/10/1999  CNTT-1710A01-17A10010291
182 Phạm Văn Hải 06/01/1999  CNTT-1710A01-17A10010332
183 Ngô Quế Lâm 04/04/1999  CNTT-1710A01-17A10010336
184 Đoàn Ngô Hiếu 16/03/1999  CNTT-1710A02-17A10010059
185 Nguyễn Chí Tạo 05/07/1999  CNTT-1710A02-17A10010084
186 Đinh Minh Đức 13/04/1999  CNTT-1710A02-17A10010090
187 Vi Thị Khánh Huyền 20/12/1999  CNTT-1710A02-17A10010106
188 Vũ Trọng Hiếu 20/09/1999  CNTT-1710A02-17A10010110
189 Hoàng Vũ Hùng 18/10/1995  CNTT-1710A02-17A10010123
190 Trần Quang Nam 21/02/1999  CNTT-1710A02-17A10010131
191 Nguyễn Ngọc Đạt 07/09/1999  CNTT-1710A02-17A10010144
192 Đặng Thị Thu Hằng 22/08/1999  CNTT-1710A02-17A10010145
193 Nguyễn Tấn Dũng 15/03/1999  CNTT-1710A02-17A10010147
194 Nguyễn Thị Hà Li 27/11/1999  CNTT-1710A02-17A10010148
195 Đặng Thị Hương Lan 17/02/1999  CNTT-1710A02-17A10010160
196 Nguyễn Hữu Thắng 23/07/1999  CNTT-1710A02-17A10010166
197 Phạm Thị Hương 18/04/1999  CNTT-1710A02-17A10010197
198 Lại Tiến Đạt 07/08/1999  CNTT-1710A02-17A10010199
199 Nguyễn Bình Dương 12/01/1999  CNTT-1710A02-17A10010237
200 Trần Khánh Duy 11/08/1999  CNTT-1710A02-17A10010243
201 Bùi Văn Tuấn 01/11/1999  CNTT-1710A02-17A10010262
202 Trần Đức Lương 04/09/1999  CNTT-1710A02-17A10010268
203 Mai Đức Phong 15/08/1999  CNTT-1710A02-17A10010304
204 Nguyễn Đức Phú 14/07/1999  CNTT-1710A02-17A10010323
205 Nguyễn Thanh Phượng 05/11/1999  CNTT-1710A02-17A10010335
206 Đỗ Khánh Toàn 07/11/1999  CNTT-1710A03-17A10010035
207 Ngô Nhật Ninh 17/11/1999  CNTT-1710A03-17A10010037
208 Hoàng Anh Tuấn 30/03/1999  CNTT-1710A03-17A10010048
209 Nguyễn Văn Lộc 07/12/1999  CNTT-1710A03-17A10010063
210 Trần Văn Phong 23/09/1999  CNTT-1710A03-17A10010066
211 Trịnh Minh Hiếu 26/08/1999  CNTT-1710A03-17A10010078
212 Đỗ Quang Linh 26/09/1999  CNTT-1710A03-17A10010082
213 Lã Phương Linh 25/11/1999  CNTT-1710A03-17A10010085
214 Nguyễn Văn Tấn 13/04/1999  CNTT-1710A03-17A10010086
215 Bùi Quang Huy 15/10/1999  CNTT-1710A03-17A10010138
216 Đào Bình Thuận 25/02/1999  CNTT-1710A03-17A10010157
217 Lê Quỳnh Trang 21/11/1999  CNTT-1710A03-17A10010201
218 Đỗ Thị Ngọc Loan 06/12/1999  CNTT-1710A03-17A10010205
219 Nguyễn Thành Chung 23/10/1999  CNTT-1710A03-17A10010214
220 Vũ Thị Nhài 18/12/1999  CNTT-1710A03-17A10010228
221 Trần Minh Hoàng 07/07/1999  CNTT-1710A03-17A10010232
222 Đỗ Thị Sen 08/03/1999  CNTT-1710A03-17A10010235
223 Phùng Công Việt Anh 31/08/1999  CNTT-1710A03-17A10010236
224 Nguyễn Đình Thi 08/05/1999  CNTT-1710A03-17A10010250
225 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/01/1999  CNTT-1710A03-17A10010298
226 Nguyễn Văn Chung 22/03/1999  CNTT-1710A03-17A10010299
227 Lại Thế Hoàng 21/04/1999  CNTT-1710A03-17A10010300
228 Đỗ Thị Vân Anh 25/08/1999  CNTT-1710A03-17A10010331
229 Chử Ngọc Ánh 25/05/1999  CNTT-1710A04-17A10010007
230 Lê Minh Hiếu 01/11/1999  CNTT-1710A04-17A10010065
231 Nguyễn Anh Tú 16/12/1999  CNTT-1710A04-17A10010080
232 Bùi Quang Minh 04/08/1999  CNTT-1710A04-17A10010097
233 Nguyễn Thị Hà Giang 07/06/1999  CNTT-1710A04-17A10010104
234 Trần Thị Như Quỳnh 10/10/1999  CNTT-1710A04-17A10010124
235 Phan Hoàng Vương 12/02/1999  CNTT-1710A04-17A10010133
236 Phạm Việt Hoàng 16/03/1998  CNTT-1710A04-17A10010165
237 Hoàng Minh Quân 21/02/1999  CNTT-1710A04-17A10010178
238 Dương Quốc Huy 30/09/1999  CNTT-1710A04-17A10010181
239 Phạm Văn Kỷ 21/01/1999  CNTT-1710A04-17A10010190
240 Nguyễn Lý Quang 12/12/1999  CNTT-1710A04-17A10010220
241 Lưu Thị Lan Anh 16/03/1999  CNTT-1710A04-17A10010224
242 Đặng Việt Hùng 05/06/1999  CNTT-1710A04-17A10010229
243 Nguyễn Trọng Phương 22/09/1999  CNTT-1710A04-17A10010251
244 Trình Hoàng Cương 06/05/1999  CNTT-1710A04-17A10010273
245 Phạm Mạnh Hùng 26/10/1999  CNTT-1710A04-17A10010292
246 Đào Thị Thúy Mai 06/12/1997  CNTT-1710A04-17A10010302
247 Lưu Văn Hùng 28/01/1999  CNTT-1710A04-17A10010303
248 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/04/1999  CNTT-1710A04-17A10010312
249 Nguyễn Văn Hiền 12/10/1999  CNTT-1710A04-17A10010321
250 Mai Ngọc Hân 31/05/1999  CNTT-1710A04-17A10010329
251 Bùi Thị Duyên 31/10/1999  CNTT-1710A05-17A10010008
252 Vũ Thái Tài 07/11/1999  CNTT-1710A05-17A10010021
253 Nguyễn Thị Tuyết 25/12/1999  CNTT-1710A05-17A10010170
254 Lê Thị Hiền 11/02/1999  CNTT-1710A05-17A10010182
255 Bế Thị Lâm Anh 22/04/1999  CNTT-1710A05-17A10010185
256 Nguyễn Thị Hà 04/02/1999  CNTT-1710A05-17A10010189
257 Nguyễn Văn Bảo 09/10/1999  CNTT-1710A05-17A10010204
258 Nguyễn Tuấn Anh 19/02/1999  CNTT-1710A05-17A10010210
259 Nguyễn Văn Lâm 02/10/1999  CNTT-1710A05-17A10010216
260 Trần Mạnh Hùng 24/04/1999  CNTT-1710A05-17A10010247
261 Trần Thị Hậu 02/06/1999  CNTT-1710A05-17A10010256
262 Nguyễn Văn Kiểm 07/02/1999  CNTT-1710A05-17A10010260
263 Hoàng Tiến Mạnh 17/03/1999  CNTT-1710A05-17A10010267
264 Ngô Công Đăng 25/05/1999  CNTT-1710A05-17A10010272
265 Vũ Văn Tùng 22/10/1999  CNTT-1710A05-17A10010277
266 Đỗ Thùy Linh 23/06/1999  CNTT-1710A05-17A10010295
267 Vũ Trọng Hạnh 08/09/1999  CNTT-1710A05-17A10010317
268 Nguyễn Tiến Dũng 16/09/1999  CNTT-1710A06-17A10010047
269 Nguyễn Xuân Huỳnh 20/12/1999  CNTT-1710A06-17A10010049
270 Doãn Thị Mai 13/07/1998  CNTT-1710A06-17A10010096
271 Nguyễn Thị Mai 29/07/1999  CNTT-1710A06-17A10010100
272 Phạm Quang Linh 11/10/1999  CNTT-1710A06-17A10010141
273 Hoàng Thị Quỳnh Duyên 12/01/1999  CNTT-1710A06-17A10010193
274 Dương Phương Nga 04/12/1999  CNTT-1710A06-17A10010194
275 Nguyễn Văn Hoàn 19/03/1999  CNTT-1710A06-17A10010238
276 Lê Huy Bính 02/12/1998  CNTT-1710A06-17A10010249
277 Đỗ Xuân Thiện 23/02/1999  CNTT-1710A06-17A10010257
278 Vũ Minh Chiến 10/11/1999  CNTT-1710A06-17A10010263
279 Nguyễn Thành Lộc 18/01/1999  CNTT-1710A06-17A10010270
280 Nguyễn Thị Hoài 09/10/1999  CNTT-1710A06-17A10010271
281 Bùi Thị Nhung 26/10/2000  CNTT-1810A01-18A10010005
282 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18/02/2000  CNTT-1810A01-18A10010007
283 Trần Ngọc Thu 09/11/2000  CNTT-1810A01-18A10010010
284 Lương Quý Vinh 10/01/2000  CNTT-1810A01-18A10010011
285 Nguyễn Thị Vân 02/06/2000  CNTT-1810A01-18A10010018
286 Hoàng Phi Hải 19/08/2000  CNTT-1810A01-18A10010021
287 Đỗ Thị Hương 25/10/2000  CNTT-1810A01-18A10010022
288 Đường Minh Giang 19/12/2000  CNTT-1810A01-18A10010023
289 Trần Thị Trang 29/03/2000  CNTT-1810A01-18A10010041
290 Phan Mai Hoa 13/08/2000  CNTT-1810A01-18A10010075
291 Phạm Văn Long 05/06/2000  CNTT-1810A01-18A10010077
292 Nguyễn Thị Vy Anh 09/11/2000  CNTT-1810A01-18A10010083
293 Đinh Tuấn Anh 01/05/2000  CNTT-1810A01-18A10010093
294 Bùi Ngọc Long 08/11/2000  CNTT-1810A01-18A10010107
295 Đặng Hữu Long 13/02/2000  CNTT-1810A01-18A10010113
296 Ngô Văn Toàn 02/01/2000  CNTT-1810A01-18A10010115
297 Nguyễn Anh Quân 05/07/2000  CNTT-1810A01-18A10010126
298 Nguyễn Tiến Anh 29/07/2000  CNTT-1810A01-18A10010127
299 Nguyễn Thị Mai 20/11/2000  CNTT-1810A01-18A10010148
300 Mai Minh Hằng 16/02/2000  CNTT-1810A01-18A10010157
301 Đỗ Tiến Đại 13/06/2000  CNTT-1810A01-18A10010176
302 Nguyễn Văn Huy 04/10/2000  CNTT-1810A01-18A10010182
303 Khúc Tuấn Nghĩa 02/06/2000  CNTT-1810A01-18A10010183
304 Hoàng Đình Nhân 14/03/2000  CNTT-1810A01-18A10010184
305 Nguyễn Thị Minh Thư 28/07/2000  CNTT-1810A01-18A10010191
306 Vũ Thị Phương Dung 14/04/2000  CNTT-1810A01-18A10010214
307 Nguyễn Ngọc Minh 04/03/2000  CNTT-1810A01-18A10010230
308 Nguyễn Công Đức 06/11/2000  CNTT-1810A01-18A10010231
309 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/09/2000  CNTT-1810A01-18A10010239
310 Nguyễn Trọng Linh 06/03/2000  CNTT-1810A01-18A10010245
311 Tống Quang Anh 05/07/2000  CNTT-1810A01-18A10010253
312 Phí Xuân Diễn 22/07/2000  CNTT-1810A01-18A10010261
313 Phan Thanh Dũng 10/08/2000  CNTT-1810A01-18A10010262
314 Trần Đức Chính 13/05/2000  CNTT-1810A01-18A10010263
315 Ngô Tiến Quang 27/08/2000  CNTT-1810A01-18A10010266
316 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/03/2000  CNTT-1810A01-18A10010274
317 Nguyễn Văn Tuấn 20/12/2000  CNTT-1810A01-18A10010276
318 Nguyễn Quang Huy 20/11/2000  CNTT-1810A01-18A10010278
319 Nguyễn Hữu Trường 01/02/2000  CNTT-1810A01-18A10010285
320 Nguyễn Công Phương 17/03/2000  CNTT-1810A01-18A10010320
321 Đoàn Mạnh Cường 05/04/2000  CNTT-1810A01-18A10010327
322 Nguyễn Văn Chiến 20/04/2000  CNTT-1810A01-18A10010329
323 Nguyễn Quang Hợp 21/06/2000  CNTT-1810A01-18A10010330
324 Đỗ Văn Thìn 21/03/2000  CNTT-1810A01-18A10010340
325 Phan Văn Hào 15/07/2000  CNTT-1810A01-18A10010345
326 Đoàn Thị Tuyết 19/04/2000  CNTT-1810A01-18A10010349
327 Nguyễn Văn Phong 12/06/2000  CNTT-1810A01-18A10010356
328 Lưu Văn Nam 21/10/2000  CNTT-1810A01-18A10010357
329 Hà Duy Thành 25/05/2000  CNTT-1810A01-18A10010364
330 Nguyễn Hải Đăng 29/04/2000  CNTT-1810A01-18A10010365
331 Nguyễn Thanh Bình 16/03/2000  CNTT-1810A02-18A10010006
332 Phạm Thị Thùy Linh 30/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010026
333 Nguyễn Khánh Hòa 07/09/2000  CNTT-1810A02-18A10010039
334 Trịnh Xuân Hải 18/09/2000  CNTT-1810A02-18A10010054
335 Trần Thị Lan Anh 11/09/2000  CNTT-1810A02-18A10010067
336 Nguyễn Anh Toàn 15/05/2000  CNTT-1810A02-18A10010084
337 Đỗ Thị Minh Hiếu 05/12/2000  CNTT-1810A02-18A10010092
338 Trần Đồng Phong 05/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010110
339 Nguyễn Thị Hồng Duyên 09/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010122
340 Đặng Hữu Thanh 31/05/2000  CNTT-1810A02-18A10010141
341 Trần Trung Hiếu 19/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010146
342 Nguyễn Ngọc Hùng 03/02/2000  CNTT-1810A02-18A10010163
343 Nguyễn Thành Đạt 08/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010164
344 Nguyễn Thu Hường 06/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010190
345 Nguyễn Thị Huệ Anh 10/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010206
346 Nguyễn Vân Anh 16/01/2000  CNTT-1810A02-18A10010210
347 Phạm Công Chiến 19/08/2000  CNTT-1810A02-18A10010220
348 Trần Ngọc Long 07/03/2000  CNTT-1810A02-18A10010228
349 Nguyễn Thị Ngọc 07/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010256
350 Bùi Quang Sáng 15/09/2000  CNTT-1810A02-18A10010260
351 Phạm Thị Khánh Huyền 11/09/2000  CNTT-1810A02-18A10010265
352 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 14/12/2000  CNTT-1810A02-18A10010267
353 Bùi Ngọc Ánh 08/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010280
354 Nguyễn Quang Huy 23/03/2000  CNTT-1810A02-18A10010289
355 Đỗ Mạnh Thắng 21/10/2000  CNTT-1810A02-18A10010300
356 Nguyễn Minh Tuân 13/11/2000  CNTT-1810A02-18A10010306
357 Lâm Thị Huyền Diệp 18/10/2000  CNTT-1810A02-18A10010328
358 Bùi Trung Dũng 10/10/2000  CNTT-1810A02-18A10010334
359 Nguyễn Minh Đức 14/07/2000  CNTT-1810A02-18A10010337
360 Lê Quỳnh Hương 13/03/2000  CNTT-1810A02-18A10010361
361 Nguyễn Thị Lan Anh 29/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010014
362 Đỗ Thị Thu Cúc 17/04/2000  CNTT-1810A03-18A10010015
363 Đinh Trung Phong 14/11/2000  CNTT-1810A03-18A10010017
364 Phạm Hồng Đức 18/09/2000  CNTT-1810A03-18A10010020
365 Phạm Hà Tuyên 08/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010025
366 Bùi Ngọc Hải 18/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010044
367 Phạm Công Minh 24/12/2000  CNTT-1810A03-18A10010046
368 Nguyễn Sỹ Vũ 05/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010047
369 Phạm Thị Diệp 23/04/2000  CNTT-1810A03-18A10010049
370 Trịnh Xuân Đạt 19/07/2000  CNTT-1810A03-18A10010051
371 Phạm Ngọc Anh 31/01/2000  CNTT-1810A03-18A10010053
372 Hà Thị Thủy 29/03/2000  CNTT-1810A03-18A10010068
373 Đặng Thùy Linh 15/01/2000  CNTT-1810A03-18A10010074
374 Nguyễn Thế Bắc 01/05/2000  CNTT-1810A03-18A10010094
375 Phạm Minh Quang 21/01/2000  CNTT-1810A03-18A10010096
376 Nguyễn Thành Đạt 01/02/2000  CNTT-1810A03-18A10010100
377 Đặng Đức Huy 14/08/2000  CNTT-1810A03-18A10010106
378 Trần Đức Mạnh 26/01/2000  CNTT-1810A03-18A10010116
379 Trịnh Thùy Linh 15/06/2000  CNTT-1810A03-18A10010130
380 Lê Tuấn Sơn 21/08/2000  CNTT-1810A03-18A10010132
381 Nguyễn Thị Kim Duyên 07/11/2000  CNTT-1810A03-18A10010134
382 Phạm Thị Ngoãn 23/06/1999  CNTT-1810A03-18A10010142
383 Lê Thị Hoài 22/04/2000  CNTT-1810A03-18A10010147
384 Nguyễn Trung Hiếu 27/07/2000  CNTT-1810A03-18A10010150
385 Vũ Huy Hải 29/12/2000  CNTT-1810A03-18A10010158
386 Nguyễn Minh Cường 04/06/1998  CNTT-1810A03-18A10010172
387 Nguyễn Thiện Khoa 28/02/2000  CNTT-1810A03-18A10010173
388 Lê Thế Việt 08/04/2000  CNTT-1810A03-18A10010201
389 Vương Sỹ Hồng Phú 21/07/2000  CNTT-1810A03-18A10010204
390 Nguyễn Phương Thanh 26/04/2000  CNTT-1810A03-18A10010215
391 Nguyễn Thị Hằng 30/06/2000  CNTT-1810A03-18A10010219
392 Phạm Đình Ngọc 05/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010221
393 Nguyễn Trung Nam 06/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010222
394 Phạm Thuý Hường 09/01/2000  CNTT-1810A03-18A10010235
395 Phùng Thị Thuý Nga 27/08/2000  CNTT-1810A03-18A10010238
396 Phạm Quang Chiến 24/03/2000  CNTT-1810A03-18A10010247
397 Lương Thị Ngọc Huyền 26/06/2000  CNTT-1810A03-18A10010272
398 Bùi Huyền Trang 19/08/2000  CNTT-1810A03-18A10010282
399 Bùi Diệu Thu 24/12/2000  CNTT-1810A03-18A10010283
400 Nguyễn Đức Tài 08/07/2000  CNTT-1810A03-18A10010288
401 Trần Đình Tuấn 06/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010303
402 Trần Thế Long 12/12/2000  CNTT-1810A03-18A10010304
403 Nguyễn Văn Đoàn 08/08/2000  CNTT-1810A03-18A10010311
404 Tạ Văn Toàn 16/02/2000  CNTT-1810A03-18A10010317
405 Vũ Thị Hồng Quyên 10/02/2000  CNTT-1810A03-18A10010318
406 Lê Thiên Hương 26/10/2000  CNTT-1810A03-18A10010322
407 Phan Đức Thắng 18/07/2000  CNTT-1810A03-18A10010331
408 Hoàng Minh Hiếu 30/12/2000  CNTT-1810A03-18A10010335
409 Hoàng Thanh Thúy 15/10/1999  CNTT-1810A03-18A10010344
410 Nguyễn Thị Thanh Huệ 20/06/2000  CNTT-1810A03-18A10010351
411 Đỗ Việt Phúc 20/05/2000  CNTT-1810A04-18A10010004
412 Phùng Bách Chiến 27/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010008
413 Nguyễn Thị Hà Vy 06/09/2000  CNTT-1810A04-18A10010027
414 Trần Mai Hiền 26/03/2000  CNTT-1810A04-18A10010028
415 Nông Thái Bảo Trung 30/06/2000  CNTT-1810A04-18A10010029
416 Vũ Xuân Đạt 24/01/2000  CNTT-1810A04-18A10010058
417 Lê Hoàng Phong 24/01/2000  CNTT-1810A04-18A10010076
418 Đoàn Cao Linh 09/03/2000  CNTT-1810A04-18A10010080
419 Kiều Thị Thu Thuý 13/12/2000  CNTT-1810A04-18A10010088
420 Nguyễn Tất Đạt 23/12/2000  CNTT-1810A04-18A10010089
421 Bùi Mạnh Thể 15/08/2000  CNTT-1810A04-18A10010104
422 Đào Văn Hùng 05/02/2000  CNTT-1810A04-18A10010118
423 Phạm Lan Hương 13/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010119
424 Lê Văn Bằng 04/12/2000  CNTT-1810A04-18A10010125
425 Nguyễn Hoàng Việt 13/02/2000  CNTT-1810A04-18A10010136
426 Đặng Ngọc Hải 09/07/2000  CNTT-1810A04-18A10010151
427 Vũ Thị Tố Uyên 2000  CNTT-1810A04-18A10010162
428 Phạm Thị Hoài 01/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010170
429 Đỗ Thị Liên 19/02/2000  CNTT-1810A04-18A10010186
430 Nguyễn Thị Minh Hằng 11/09/2000  CNTT-1810A04-18A10010187
431 Nguyễn Thị Ngân 31/10/2000  CNTT-1810A04-18A10010188
432 Trần Xuân Mạnh 19/09/2000  CNTT-1810A04-18A10010195
433 Nguyễn Thị Mai Anh 19/08/2000  CNTT-1810A04-18A10010196
434 Nguyễn Long Nhật 14/08/2000  CNTT-1810A04-18A10010205
435 Dương Tú Long 02/05/2000  CNTT-1810A04-18A10010207
436 Nguyễn Thị Kim Thanh 13/08/2000  CNTT-1810A04-18A10010208
437 Trần Thị Cúc 01/05/2000  CNTT-1810A04-18A10010227
438 Vũ Thị Linh 14/01/2000  CNTT-1810A04-18A10010241
439 Nguyễn Văn Chương 31/03/2000  CNTT-1810A04-18A10010242
440 Nguyễn Thị Ngọc Duệ 03/08/2000  CNTT-1810A04-18A10010248
441 Hoàng Tiến Được 27/01/2000  CNTT-1810A04-18A10010252
442 Hoàng Phương Hạnh 26/03/2000  CNTT-1810A04-18A10010254
443 Vũ Đức Thành 03/09/2000  CNTT-1810A04-18A10010259
444 Phạm Quang Anh 12/01/2000  CNTT-1810A04-18A10010264
445 Trần Thanh Minh 01/12/2000  CNTT-1810A04-18A10010268
446 Ngô Anh Tú 19/10/2000  CNTT-1810A04-18A10010270
447 Trần Đức Tài 23/07/2000  CNTT-1810A04-18A10010271
448 Lý Hoàng Tùng 28/07/2000  CNTT-1810A04-18A10010277
449 Hà Thị Vân Anh 05/09/2000  CNTT-1810A04-18A10010279
450 Nguyễn Đức Thủy 17/05/2000  CNTT-1810A04-18A10010296
451 Nguyễn Chí Long 15/05/2000  CNTT-1810A04-18A10010298
452 Đặng Thị Phương Thu 02/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010302
453 Nguyễn Đình Tưởng 08/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010308
454 Nguyễn Thu Phương 23/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010314
455 Trần Đức Lương 07/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010325
456 Khương Văn Toàn 22/03/2000  CNTT-1810A04-18A10010339
457 Trịnh Thị Duyên 10/11/2000  CNTT-1810A04-18A10010347
458 Ngô Văn Hưng 26/07/2000  CNTT-1810A04-18A10010350
459 Nguyễn Thu Trang 17/12/2000  CNTT-1810A04-18A10010354
460 Dương Minh Đức 25/10/2000  CNTT-1810A04-18A10010362
461 Nguyễn Long Thành 10/07/2000  CNTT-1810A04-18A10010374
462 Bùi Minh Đắc 14/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010002
463 Ngô Thế Linh 22/10/2000  CNTT-1810A05-18A10010003
464 Tô Thùy Dung 07/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010012
465 Nguyễn Văn Dũng 09/11/2000  CNTT-1810A05-18A10010031
466 Đỗ Văn Giang 26/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010036
467 Nguyễn Thị Mai 12/09/2000  CNTT-1810A05-18A10010037
468 Trần Văn Khánh 06/09/2000  CNTT-1810A05-18A10010048
469 Vũ Huy Thiện 09/06/2000  CNTT-1810A05-18A10010052
470 Nguyễn Thị Trung Anh 08/07/1999  CNTT-1810A05-18A10010055
471 Nguyễn Đình Phong 26/06/2000  CNTT-1810A05-18A10010057
472 Vũ Đình Chiến 11/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010059
473 Vương Công Duy 06/08/2000  CNTT-1810A05-18A10010061
474 Ngô Minh Đức 07/02/2000  CNTT-1810A05-18A10010081
475 Nguyễn Thị Hoa 17/07/2000  CNTT-1810A05-18A10010101
476 Vũ Thị Mỹ Duyên 14/07/2000  CNTT-1810A05-18A10010102
477 Nguyễn Viết Hoàng Long 18/07/2000  CNTT-1810A05-18A10010103
478 Nguyễn Thị Tuyến 25/11/2000  CNTT-1810A05-18A10010121
479 Tô Thanh Sơn 13/08/2000  CNTT-1810A05-18A10010128
480 Tạ Việt Anh 10/09/2000  CNTT-1810A05-18A10010135
481 Ninh Thị Hạnh 01/03/2000  CNTT-1810A05-18A10010140
482 Nguyễn Thị Lĩnh 09/04/2000  CNTT-1810A05-18A10010144
483 Phan Kiều Thu 20/08/2000  CNTT-1810A05-18A10010152
484 Đỗ Thành Thái 18/02/2000  CNTT-1810A05-18A10010156
485 Đỗ Minh Quyết 11/07/2000  CNTT-1810A05-18A10010159
486 Trương Tuấn Nam 26/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010160
487 Chu Thị Thảo 12/03/2000  CNTT-1810A05-18A10010167
488 Phạm Tiến Đạt 30/03/2000  CNTT-1810A05-18A10010185
489 Nguyễn Trung Hiếu 13/09/2000  CNTT-1810A05-18A10010189
490 Ngô Minh Hiếu 01/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010192
491 Trương Di Daan 19/06/1999  CNTT-1810A05-18A10010198
492 Nguyễn Hồng Vân 10/04/2000  CNTT-1810A05-18A10010199
493 Phạm Văn Thanh 13/09/2000  CNTT-1810A05-18A10010202
494 Nguyễn Lê Hoàng 29/06/2000  CNTT-1810A05-18A10010212
495 Phạm Thị Yến Nhi 26/11/2000  CNTT-1810A05-18A10010213
496 Lê Văn Ngọc 11/11/2000  CNTT-1810A05-18A10010224
497 Nguyễn Minh Chiến 12/10/2000  CNTT-1810A05-18A10010229
498 Nguyễn Tất Nhật Huy 16/05/2000  CNTT-1810A05-18A10010232
499 Nguyễn Thị Hiền Liên 16/02/2000  CNTT-1810A05-18A10010234
500 Lê Thị Thúy 26/07/2000  CNTT-1810A05-18A10010243
501 Lê Thắng Toàn 17/11/2000  CNTT-1810A05-18A10010249
502 Dương Thị Thanh Hường 17/09/2000  CNTT-1810A05-18A10010257
503 Nguyễn Quang Tú 01/08/2000  CNTT-1810A05-18A10010293
504 Nguyễn Huy Kiên 06/11/2000  CNTT-1810A05-18A10010295
505 Nguyễn Văn Tuấn 17/12/2000  CNTT-1810A05-18A10010299
506 Nguyễn Thu Trang 08/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010301
507 Lê Hoài Nam 27/01/2000  CNTT-1810A05-18A10010305
508 Nguyễn Bá Hà 20/03/2000  CNTT-1810A05-18A10010307
509 Lê Nguyễn Quang Minh 20/02/2000  CNTT-1810A05-18A10010310
510 Nguyễn Thị Huyền 15/02/1998  CNTT-1810A05-18A10010323
511 Nguyễn Tiến Đạt 03/08/2000  CNTT-1810A05-18A10010333
512 Đỗ Minh Phương 01/02/2000  CNTT-1810A05-18A10010343
513 Trần Minh Quang 10/04/2000  CNTT-1810A05-18A10010352
514 Lưu Thị Xuyên 19/05/2000  CNTT-1810A05-18A10010355
515 Phạm Thị Minh Hằng 23/06/2000  CNTT-1810A05-18A10010358
516 Nguyễn Hoàng Việt 19/10/2000  CNTT-1810A05-18A10010360
517 Đào Vũ Long 23/07/2000  CNTT-1810A05-18A10010371
518 Tạ Văn Tuấn 15/12/2000  CNTT-18A10010287
519 Tạ Thị Minh Huệ 04/04/2001  CNTT-1910A03-19A10010014
520 Nguyễn Thị Huyền 08/03/2000  CNTT-1910A04-19A10010301
521 Vũ Đức Thọ 26/11/2001  CNTT-1910A05-19A10010052
522 Trần Quang Khanh 12/02/1/2001 1910A
523 Phạm Lê Trung Kiên 9/11/2001 1910A
524 Nguyễ Thị Hải Yến 28/06/2001 1910A
525 Nguyễn Đình Tịnh 11/1/2001 1910A
526 Trần Đức Long 25/09/2001 1910A
527 Đặng Hoàng Long 30/01/2001 1910A
528 Nguyễn Trung Hiếu 8/12/2001 1910A
529 Vũ Văn Hải 21/12/2001 1910A
530 Trần Viết Toản 16/07/2001 1910A
531 Nguyễn Đình Văn 15/12/2001 1910A
532 Bùi Xuân Sơn 25/05/2001 1910A
533 Nguyễn Phan Quân 1/1/2001 1910A
534 Âu Mạnh Tường 9/12/2001 1910A
535 Cấn Duy Huy 23/08/2001 1910A
536 Nguyễn Ngọc Tùng 18/12/2001 1910A
537 Hoàng Văn Tuấn 141/06/2001 1910A
538 Cao Thế Trung 21/02/2001 1910A
539 Nguyễn Công Tinh 9/5/2001 1910A
540 Đỗ Trần Trọng Hiếu 25/07/2001 1910A
541 Đỗ Minh Quân 27/07/2001 1910A
542 Vũ Tiến Dũng 29/03/2001 1910A
543 Tạ Việt Anh 19/01/2001 1910A
544 Nguyễn Sỹ Huy 25/04/2001 1910A
545 Ngô Văn Đức 20/10/2001 1910A
546 Dương Minh Đức 30/03/2001 1910A
547 Trần Đức Minh 19/01/2001 1910A
548 Vũ Trọng An 17/09/2001 1910A
549 Đinh Trường Sơn 28/12/2001 1910A
550 Lê Đức Minh 21/10/2001 1910A
551 Tạ Đức Mạnh 20/10/2001 1910A
552 Nguyễn Văn Lực 23/04/2001 1910A
553 Nguyễn Hoàng Long 22/09/2001 1910A
554 Nguyễn Đỗ Linh 11/10/2001 1910A
555 Lại Văn Bằng 13/05/2001 1910A
556 Lê Trọng Hùng 6/6/2001 1910A
557 Triệu Nguyễn Hiếu 12/6/2001 1910A
558 Hoàng Quang Huy 27/02/2001 1910A
559 Bế Quôác Khánh 9/1/2001 1910A
560 Từ Ngọc Huy 8/5/2001 1910A
561 Nguyễn Viết Giang 11/10/2001 1910A
562 Trần Mạnh Hùng 3/2/2001 1910A
563 Đỗ Hồng Quân 1/2/2001 1910A

Lưu ý: Sinh viên đến nhận thẻ yêu cầu các bạn xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên.

(30024 lần xem)