Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 4 học kỳ II năm học 2019 -2020

26/05/2020 15:44
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Quản lý Chất lượng - Trường Đại học Mở Hà Nội;
Tags: khảo sát,
Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin,

Bộ phận văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://dbcl.hou.edu.vnbằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân hoặc mật khẩu các bạn đã tự cập nhật. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên phải có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/05/2020 đến hết ngày 30/05/2020

Ghi chú: Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát có thể gửi phản hồi qua email: nguyetnta@hou.edu.vn (giải quyết trong thời gian gia hạn khảo sát). 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH KHẢO SÁT

STT Mã sinh viên Lớp Họ Và Tên Chưa KS
1 15A10010316 1510A01 Nguyễn Tuấn Anh 0|1
2 15A10010300 1510A01 Nguyễn Tuấn Anh 0|2
3 15A10010115 1510A01 Hoàng Phi Hùng 0|4
4 15A10010195 1510A01 Vũ Đức Khánh 0|4
5 15A10010281 1510A01 Nhân Nhật Linh 0|5
6 15A10010109 1510A02 Trần Mạnh Hùng 0|2
7 15A10010229 1510A02 Trần Thị Diệu Linh 0|1
8 15A10010037 1510A03 Võ Ngọc Hải 0|1
9 15A10010322 1510A03 Tăng Duy Khánh 0|1
10 15A10010108 1510A04 Phạm Gia Huy 0|4
11 15A10010309 1510A04 Tạ Duy Mạnh 1|2
12 15A10010116 1510A04 Lương Thị Trà My 0|3
13 15A10010295 1510A04 Lê Quang Sơn 0|3
14 15A10010142 1510A05 Mai Văn Nghĩa 0|5
15 15A10010041 1510A06 Lê Minh Đức 0|2
16 15A10010253 1510A06 Phạm Công Hoàng 0|2
17 15A10010189 1510A06 Bùi Hồng Quân 0|2
18 16A10010386 1610A01 Vũ Đức Anh 0|3
19 16A10010108 1610A01 Ngô Đình Đạt 0|2
20 16A10010083 1610A01 Lưu Thành Đạt 0|3
21 16A10010213 1610A01 Đỗ Đắc Điệp 0|3
22 16A10010330 1610A01 Nguyễn Đình Huy 0|5
23 16A10010281 1610A01 Nguyễn Thùy Linh 0|3
24 16A10010255 1610A02 Nguyễn Đức Anh 0|4
25 16A10010120 1610A02 Nguyễn Đức Chiến 0|3
26 16A10010081 1610A02 Bùi Thúy Hà 0|2
27 16A10010335 1610A02 Nguyễn Thị Hoa 0|2
28 16A10010038 1610A02 Lê Hoàng Nam 0|5
29 16A10010285 1610A02 Trần Thị Nhung 0|5
30 16A10010214 1610A02 Vũ Kiều Oanh 0|3
31 16A10010071 1610A02 Nguyễn Thừa Quân 0|5
32 16A10010174 1610A02 Vương Thị Cẩm Tú 0|3
33 16A10010348 1610A03 Đỗ Thị Huệ 0|2
34 16A10010264 1610A03 Vũ Quang Huy 0|1
35 16A10010073 1610A03 Trần Huy Sơn 0|2
36 16A10010037 1610A03 Nguyễn Văn Sơn 0|4
37 16A10010182 1610A03 Tạ Thu Trang 0|4
38 16A10010189 1610A03 Trần Quốc Trung 0|3
39 16A10010339 1610A04 Nguyễn Văn Khánh 0|3
40 16A10010017 1610A04 Lại Thế Long 0|4
41 16A10010198 1610A04 Nguyễn Đức Minh 0|3
42 16A10010144 1610A04 Phùng Minh Quang 0|5
43 16A10010160 1610A05 Nguyễn Đăng Hải 0|5
44 16A10010207 1610A05 Nguyễn Văn Hùng 0|4
45 16A10010294 1610A05 Nguyễn Duy Ninh 0|4
46 16A10010064 1610A05 Phạm Đức Lâm Sơn 0|2
47 16A10010024 1610A05 Nguyễn Viết Thái 0|5
48 16A10010031 1610A05 Vũ Xuân Trường 0|4
49 16A10010277 1610A06 Nguyễn Chí Dũng 0|6
50 16A10010250 1610A06 Hồ Minh Hoàng 0|3
51 16A10010016 1610A06 Nguyễn Cường Phong 0|4
52 16A10010216 1610A06 Đỗ Hoàng Quân 0|3
53 16A10010011 1610A06 Nguyễn Trần Tân Quang 0|5
54 16A10010025 1610A06 Vũ Văn Sự 1|2
55 16A10010341 1610A06 Nguyễn Trịnh Tuấn 0|2
56 17A10010093 1710A01 Lê Tuấn Anh 0|6
57 17A10010155 1710A01 Lê Ngọc Điệp 0|2
58 17A10010046 1710A01 Nguyễn Như Hải 0|5
59 17A10010261 1710A01 Trương Văn Học 0|6
60 17A10010180 1710A01 Nguyễn Ngọc Huy 0|6
61 17A10010052 1710A01 Nguyễn Quốc Khánh 0|4
62 17A10010254 1710A01 Kiều Quốc Khánh 0|5
63 17A10010336 1710A01 Ngô Quế Lâm 0|5
64 17A10010171 1710A01 Lã Thị Thúy Lành 0|2
65 17A10010223 1710A01 Nguyễn Nhật Long 0|4
66 17A10010154 1710A01 Vũ Phương Nam 0|4
67 17A10010291 1710A01 Lê Thanh Nam 0|5
68 17A10010056 1710A01 Đinh Thị Phương Nam 0|3
69 17A10010034 1710A01 Lê Văn Nguyên 0|7
70 17A10010153 1710A01 Nguyễn Văn Phúc 0|5
71 17A10010218 1710A01 Đinh Hồng Phúc 0|4
72 17A10010287 1710A01 Phạm Xuân Sơn 0|5
73 17A10010167 1710A01 Nguyễn Minh Tân 0|4
74 17A10010279 1710A01 Hoàng Trung Thông 0|6
75 17A10010032 1710A01 Vũ Thị Hoài Thương 0|3
76 17A10010099 1710A01 Trần Thị Thúy 0|4
77 17A10010140 1710A01 Vũ Thị Kiều Trang 0|6
78 17A10010275 1710A01 Toàn Chí Vĩ 0|4
79 17A10010067 1710A02 Phan Văn Cương 0|7
80 17A10010237 1710A02 Nguyễn Bình Dương 1|4
81 17A10010144 1710A02 Nguyễn Ngọc Đạt 0|4
82 17A10010087 1710A02 Nguyễn Phương Hà 0|4
83 17A10010051 1710A02 Lê Văn Hùng 0|3
84 17A10010123 1710A02 Hoàng Vũ Hùng 0|4
85 17A10010129 1710A02 Nguyễn Thị Hương 0|6
86 17A10010070 1710A02 Phan Hoài Nam 0|4
87 17A10010184 1710A02 Đỗ Thị Phương Oanh 0|4
88 17A10010304 1710A02 Mai Đức Phong 0|6
89 17A10010121 1710A02 Nguyễn Đức Tâm 0|4
90 17A10010276 1710A02 Nguyễn Toàn Thắng 0|5
91 17A10010166 1710A02 Nguyễn Hữu Thắng 0|5
92 17A10010262 1710A02 Bùi Văn Tuấn 0|4
93 17A10010053 1710A02 Vũ Văn Việt 0|4
94 17A10010315 1710A02 Phạm Quang Vinh 0|3
95 17A10010215 1710A03 Doãn Quang Anh 0|3
96 17A10010017 1710A03 Vũ Hoài Bắc 0|4
97 17A10010135 1710A03 Nguyễn Duy Hưng 0|2
98 17A10010037 1710A03 Ngô Nhật Ninh 0|4
99 17A10010007 1710A04 Chử Ngọc Ánh 0|5
100 17A10010227 1710A04 Văn Đình Bình 0|1
101 17A10010187 1710A04 Trần Minh Đức 0|4
102 17A10010065 1710A04 Lê Minh Hiếu 0|3
103 17A10010344 1710A04 Đinh Đức Hiếu 0|6
104 17A10010222 1710A04 Nguyễn Thuý Hường 0|4
105 17A10010178 1710A04 Hoàng Minh Quân 0|3
106 17A10010255 1710A04 Nguyễn Đức Thắng 0|5
107 17A10010288 1710A04 Nguyễn Kiều Trang 0|7
108 17A10010133 1710A04 Phan Hoàng Vương 0|3
109 17A10010023 1710A05 Trịnh Thị Hà Anh 0|5
110 17A10010309 1710A05 Nguyễn Như Bảo 1|5
111 17A10010320 1710A05 Nguyễn Văn Đạt 0|5
112 17A10010198 1710A05 Nguyễn Văn Đạt 0|4
113 17A10010325 1710A05 Nguyễn Anh Hiếu 0|3
114 17A10010098 1710A05 Ngô Thành Lâm 0|5
115 17A10010055 1710A05 Nguyễn Thị Loan 0|4
116 17A10010283 1710A05 Hoàng Đình Lượng 0|4
117 17A10010285 1710A05 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0|5
118 17A10010136 1710A05 Nguyễn Anh Quân 0|4
119 17A10010005 1710A06 Đỗ Thành Chính 0|6
120 17A10010047 1710A06 Nguyễn Tiến Dũng 0|2
121 17A10010011 1710A06 Nguyễn Hương Giang 0|7
122 17A10010014 1710A06 Nguyễn Ngọc Khang 0|5
123 17A10010340 1710A06 Hoàng Công Thành 0|3
124 17A10010026 1710A06 Nguyễn Hoàng Minh Thư 0|5
125 17A10010328 1710A06 Hoàng Anh Tú 3|6
126 17A10010219 1710A06 Nhâm Thanh Tùng 0|6
127 18A10010253 1810A01 Tống Quang Anh 0|7
128 18A10010127 1810A01 Nguyễn Tiến Anh 0|7
129 18A10010291 1810A01 Nguyễn Trung Hiếu 0|4
130 18A10010230 1810A01 Nguyễn Ngọc Minh 0|4
131 18A10010356 1810A01 Nguyễn Văn Phong 0|6
132 18A10010063 1810A01 Đặng Đức Tài 0|5
133 18A10010312 1810A01 Đinh Thị Tâm 0|5
134 18A10010067 1810A02 Trần Thị Lan Anh 0|6
135 18A10010334 1810A02 Bùi Trung Dũng 0|8
136 18A10010209 1810A02 Trần Mạnh Đạt 0|5
137 18A10010337 1810A02 Nguyễn Minh Đức 0|7
138 18A10010353 1810A02 Phạm Thị Hà 0|5
139 18A10010244 1810A02 Ngô Thị Hằng 0|4
140 18A10010146 1810A02 Trần Trung Hiếu 0|8
141 18A10010319 1810A02 Nguyễn Huệ 0|4
142 18A10010289 1810A02 Nguyễn Quang Huy 0|6
143 18A10010149 1810A02 Lê Quang Long 0|4
144 18A10010073 1810A02 Nguyễn Hồng Nam 0|5
145 18A10010030 1810A02 Nguyễn Sỹ Nhân 0|6
146 18A10010033 1810A02 Nguyễn Đàm Quân 0|7
147 18A10010287 1810A02 Tạ Văn Tuấn 0|6
148 18A10010047 1810A03 Nguyễn Sỹ Vũ 0|4
149 18A10010248 1810A04 Nguyễn Thị Ngọc Duệ 0|6
150 18A10010348 1810A04 Nguyễn Khương Duy 0|6
151 18A10010336 1810A04 Phạm Quang Đạt 0|5
152 18A10010151 1810A04 Đặng Ngọc Hải 0|5
153 18A10010350 1810A04 Ngô Văn Hưng 0|6
154 18A10010118 1810A04 Đào Văn Hùng 0|6
155 18A10010168 1810A04 Nguyễn Thái Văn Khang 0|4
156 18A10010205 1810A04 Nguyễn Long Nhật 0|3
157 18A10010369 1810A05 Vũ Minh Anh 0|2
158 18A10010059 1810A05 Vũ Đình Chiến 0|4
159 18A10010310 1810A05 Lê Nguyễn Quang Minh 0|5
160 18A10010179 1810A05 Lê Minh Quang 0|6
161 18A10010249 1810A05 Lê Thắng Toàn 1|6
162 18A10010293 1810A05 Nguyễn Quang Tú 0|5
163 19A10010086 1910A01 Trần Thị Anh 0|6
164 19A10010229 1910A01 Phạm Vũ Duy Anh 0|4
165 19A10010031 1910A01 Nguyễn Ngọc Anh 0|6
166 19A10010192 1910A01 Bùi Minh Chiến 0|3
167 19A10010155 1910A01 Trần Thị Kiều Diễm 0|6
168 19A10010109 1910A01 Phan Anh Dũng 0|5
169 19A10010033 1910A01 Phạm Văn Dương 0|7
170 19A10010263 1910A01 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1|7
171 19A10010096 1910A01 Nguyễn Tiến Đạt 0|4
172 19A10010016 1910A01 Đào Tiến Đạt 0|3
173 19A10010313 1910A01 Nguyễn Đắc Đoàn 0|3
174 19A10010019 1910A01 Đào Hương Giang 0|6
175 19A10010336 1910A01 Trịnh Thị Thu Hà 0|5
176 19A10010035 1910A01 Triệu Nguyễn Hiếu 0|4
177 19A10010034 1910A01 Nguyễn Minh Hiếu 0|5
178 19A10010146 1910A01 Đào Mạnh Hiếu 0|5
179 19A10010280 1910A01 Phạm Việt Hùng 0|4
180 19A10010139 1910A01 Lê Trọng Hùng 0|5
181 19A10010355 1910A01 Đào Huy Hưng 0|5
182 19A10010104 1910A01 Hoàng Thị Thu Hương 0|5
183 19A10010065 1910A01 Trần Quang Huy 0|5
184 19A10010182 1910A01 Nguyễn Duy Huy 0|6
185 19A10010149 1910A01 Nguyễn Thanh Huyền 0|4
186 19A10010373 1910A01 Trần Gia Khang 0|2
187 19A10010326 1910A01 Nguyễn Ngọc Lâm 0|5
188 19A10010284 1910A01 Đỗ Thị Liên 0|6
189 19A10010369 1910A01 Nguyễn Đỗ Linh 0|6
190 19A10010037 1910A01 Vũ Thanh Loan 0|4
191 19A10010339 1910A01 Nguyễn Hoàng Long 0|3
192 19A10010365 1910A01 Nguyễn Văn Lực 0|2
193 19A10010172 1910A01 Tạ Đức Mạnh 0|3
194 19A10010304 1910A01 Nguyễn Hữu Mạnh 0|3
195 19A10010048 1910A01 Lê Đức Minh 0|4
196 19A10010383 1910A01 Nguyễn Hồng Ngọc 0|6
197 19A10010228 1910A01 Nguyễn Đức Nguyên 0|6
198 19A10010015 1910A01 Lê Mạnh Quân 0|6
199 19A10010071 1910A01 Đào Anh Quân 0|6
200 19A10010320 1910A01 Đỗ Duy Quyền 0|5
201 19A10010106 1910A01 Đinh Trường Sơn 0|3
202 19A10010374 1910A01 Nguyễn Đình Tài 0|6
203 19A10010042 1910A01 Đỗ Ngọc Thái 0|6
204 19A10010249 1910A01 Nguyễn Quang Thắng 0|6
205 19A10010297 1910A01 Phạm Đình Thiên 0|5
206 19A10010120 1910A01 Đào Thị Xuân Thu 0|1
207 19A10010184 1910A01 Nguyễn Thị Thương 0|5
208 19A10010171 1910A01 Nguyễn Công Tình 0|3
209 19A10010134 1910A01 Cao Thế Trung 0|6
210 19A10010314 1910A01 Trần Viết Trường 0|6
211 19A10010008 1910A01 Nguyễn Hữu Tú 0|4
212 19A10010226 1910A01 Hoàng Văn Tuấn 0|2
213 19A10010179 1910A01 Nguyễn Ngọc Tùng 0|1
214 19A10010225 1910A01 Trần Văn Việt 0|5
215 19A10010066 1910A01 Tô Thế Vinh 0|6
216 19A10010255 1910A01 Phạm Thế Vỹ 0|5
217 19A10010068 1910A02 Trần Thị Ánh 0|6
218 19A10010133 1910A02 Phạm Văn Dương 0|4
219 19A10010213 1910A02 Đỗ Hồng Dương 0|4
220 19A10010308 1910A02 Phạm Tiến Đạt 0|6
221 19A10010372 1910A02 Đinh Công Đạt 0|5
222 19A10010170 1910A02 Nguyễn Tiến Đông 0|2
223 19A10010306 1910A02 Lê Đình Đức 0|5
224 19A10010257 1910A02 Mai Đức Giang 0|5
225 19A10010307 1910A02 Trần Thị Hạ 0|6
226 19A10010214 1910A02 Trịnh Thanh Hải 0|4
227 19A10010013 1910A02 Đàm Thu Hằng 0|6
228 19A10010356 1910A02 Đỗ Trần Trọng Hiếu 0|6
229 19A10010002 1910A02 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 0|6
230 19A10010378 1910A02 Trần Mạnh Hùng 0|1
231 19A10010327 1910A02 Nguyễn Quang Huy 0|6
232 19A10010005 1910A02 Đinh Thị Lam 0|6
233 19A10010316 1910A02 Nguyễn Khắc Long 0|6
234 19A10010160 1910A02 Cáp Thị Hải Ly 0|7
235 19A10010353 1910A02 Nguyễn Văn Mạnh 0|6
236 19A10010335 1910A02 Nguyễn Hồng Ngọc 0|6
237 19A10010288 1910A02 Nguyễn Minh Quân 0|5
238 19A10010093 1910A02 Đỗ Hồng Quân 0|4
239 19A10010040 1910A02 Mai Thế Quyền 0|6
240 19A10010049 1910A02 Lê Thanh Tâm 0|6
241 19A10010342 1910A02 Ngô Thanh Thái 0|4
242 19A10010350 1910A02 Nguyễn Tử Thắng 0|6
243 19A10010113 1910A02 Nguyễn Minh Thành 0|3
244 19A10010366 1910A02 Lương Đức Thiện 0|5
245 19A10010285 1910A02 Văn Minh Trường 0|6
246 19A10010203 1910A02 Nguyễn Ngọc Tùng 0|5
247 19A10010241 1910A02 Vũ Bá Việt 0|6
248 19A10010212 1910A02 Nguyễn Hữu Vũ 0|5
249 19A10010025 1910A03 Ngô Văn Đức 1|7
250 19A10010295 1910A03 Trần Quang Khanh 0|2
251 19A10010223 1910A03 An Văn Minh 0|3
252 19A10010132 1910A03 Nguyễn Phan Quân 0|7
253 19A10010346 1910A03 Lê Ngọc Tuyền 0|4
254 19A10010168 1910A04 Nguyễn Đình Bảo 0|6
255 19A10010235 1910A04 Lê Huân Chương 0|4
256 19A10010148 1910A04 Nguyễn Trần Cường 0|4
257 19A10010354 1910A04 Mầu Văn Tiến Dũng 0|6
258 19A10010153 1910A04 Hoàng Duy 0|5
259 19A10010130 1910A04 Trần Tiến Đạt 0|5
260 19A10010092 1910A04 Nguyễn Đức Hải 0|5
261 19A10010087 1910A04 Phạm Đức Hoàng 0|4
262 19A10010216 1910A04 Trần Quốc Hưng 0|5
263 19A10010100 1910A04 Nguyễn Văn Linh 0|6
264 19A10010141 1910A04 Nguyễn Đức Mạnh 0|1
265 19A10010022 1910A04 Trần Đức Minh 0|5
266 19A10010324 1910A04 Cao Thị Thu Thủy 0|5
267 19A10010145 1910A04 Nguyễn Như Tuấn 0|5
268 19A10010023 1910A04 Lê Đức Việt 0|4
269 19A10010371 1910A04 Hoàng Thị Vinh 0|5
270 19A10010125 1910A05 Nguyễn Tuấn Anh 0|3
271 19A10010224 1910A05 Lê Hà Chi 0|6
272 19A42010190 1910A05 Nguyễn Mạnh Cường 0|1
273 19A10010173 1910A05 Triệu Anh Đức 0|2
274 19A10010061 1910A05 Hoàng Minh Đức 0|4
275 19A10010367 1910A05 Nguyễn Đức Hải 0|5
276 19A10010043 1910A05 Vũ Quốc Hưng 0|5
277 19A10010159 1910A05 Vũ Thị Thùy Linh 0|6
278 19A10010317 1910A05 Nguyễn Văn Mạnh 0|6
279 19A10010165 1910A05 Trần Thành Nam 0|2
280 19A10010368 1910A05 Nguyễn Long Nhật 0|3
281 19A10010041 1910A05 Trần Văn Quang 0|6
282 19A10010254 1910A05 Nguyễn Như Thắng 0|6
283 19A10010233 1910A05 Bùi Minh Tuấn 1|4
(11979 lần xem)