Thông báo v/v Hoàn thiện thủ tục dự thi trực tuyến các môn HK2 năm học 2019-2020

16/06/2020 15:59
Tags: Covid-19,

Để hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả Thi các môn thi Bài tập lớn theo hình thức trực tuyến

sinh viên đã thi các môn nói trên cần đến Tổ KH-ĐT (phòng 17 - khu giảng đường khoa CNTT) để: 

  1. Nộp quyển Báo cáo bài tập lớn và quyển Thực hành (nếu có) 
  2. Hoàn thiện với Bộ môn các thủ tục liên quan tới hoạt động Báo cáo BTL (nếu có)
  3. Ký Danh sách thi, Phiếu hỏi thi

Thời hạn cho các việc trên: trước 15:00 ngày 19/6/2020.

Ghi chú: SV không hoàn thiện các thủ tục trên đồng nghĩa với tự ý bỏ thi.

(9056 lần xem)