Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK2+3 năm học 2019-2020

24/07/2020 15:29
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ/năm học của Nhà trường và của Khoa về việc đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên,
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK2+3 năm  học 2019-2020 như sau:

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT
1410A04, 1710A01, 1910A01 30/07/2020 10:00:00 P.52 Nguyễn Thành Huy
1310A03,1410A03,1710A06,1910A05 30/07/2020 10:30:00 P51 Trần Duy Hùng
1510A05, 1810A05 30/07/2020 10:30:00 P22 Nguyễn Thị Tâm
1510A03, 1510A04, 1810A02 30/07/2020 11:00:00 P52 Mai Thị Thúy Hà
1610A06, 1710A03 30/07/2020 14:00:00 P21 Nguyễn Đức Tuấn
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 30/07/2020 16:30 P22 Lê Hữu Dũng
1310A02,1510A06, 1810A04 30/07/2020 16:30:00 52 Nguyễn Thị Quỳnh Như
1510A01, 1710A05,1910A04 31/07/2020 10:00:00 51 Trịnh Thị Xuân
1610A01, 1610A02 31/07/2020 10:00:00 P21 Trần Tiến Dũng
1610A03, 1710A02, 1810A01 31/07/2020 10:30:00 P42,41 Dương Chí Bằng
1510A01, 1610A05, 1910A03 03/08/2020 09:00:00 P51 Nguyễn Thùy Linh
1910A02, 1710A04, 1410A02 04/08/2020 10:00:00 P52 Lê Thị Thanh Thùy
1210A06+ 1310A01+ 1610A04 + 1810A03 04/08/2020 10:30:00 P51 Nguyễn Thị Thúy Lan
(9886 lần xem)