Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2020

01/09/2020 16:36

Căn cứ kế hoạch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2020 của Trường ĐH Mở HN, Khoa đã mở lớp để SV đăng ký thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  • Thời gian đăng ký dự thi: trước 11:00 ngày 03/09/2020
  • Đối tượng đăng ký: SV năm cuối
  • Chi tiết về Ngày thi, Danh sách, Phòng thi, Giờ thi, ... sẽ được thông báo  khi Nhà trường gửi thông tin cho Khoa. Sinh viên cần chú ý các thông báo tiếp theo.
(28200 lần xem)