Thông báo về việc giải trình lý do những sinh viên không hoàn thành khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2021 -2022

23/08/2022 14:55
Thực hiện công tác thường kỳ

Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin đã thông báo triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong HK3 năm học 2021 – 2022 chi tiết tại: TB Khảo sát HK3 năm học 2021 - 2022.

Vào ngày 27/07/2022 văn phòng Khoa đã tổng hợp danh sách những sinh viên chưa tham gia khảo sát đúng hạn và gửi thông báo thầy /cô cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên hoàn thiện số phiếu khảo sát trên hệ thống thời hạn khảo sát từ ngày 27/07/2022 đến hết ngày 28/07/2022

Nhưng đến nay vẫn còn 1 số sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong HK3 năm học 2021 -2022 dẫn đến bị khóa truy cập hệ thống CTMS.

Để được xem xét mở khóa truy cập CTMS vì việc này, Văn phòng khoa thông báo tất cả các sinh viên chưa hoàn thành Khảo sát: Làm đơn kèm minh chứng thông báo nhắc nhở khảo sát của thầy/cô CVHT và giải trình lí do tại sao không hoàn thành khảo sát dù đã nhắc nhở nhiều lần.

Đơn nộp về văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin – 96 Định Công. Hà Nội.

Thời gian: Trước 16h00 ngày 26 tháng 08 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(14235 lần xem)