Thông báo kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2022-2023

04/10/2022 14:48
Tags: thông báo,

1.  Đối tượng:

Các sinh viên làm ĐATN HK 1 năm học 2022-2023 được yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn

2.  Lịch đăng ký:

- Thứ 2 ngày 10/10/2022 từ 8h30 đến 11h30;

- Địa điểm: Văn phòng khoa tầng trệt (cô Thuỳ)

- Sinh viên nộp Sổ theo dõi khi đăng ký, trong sổ đã có ghi rõ yêu cầu kiểm tra chuyên môn từ Bộ môn phụ trách ĐATN

3.  Lịch kiểm tra: 13h00 Chiều Thứ 6 ngày 14/10/2022 tại P23, P24

4.  Lịch trả kết quả: Sáng17/10/2022 tại Văn phòng khoa tầng trệt (cô Thuỳ)

(14041 lần xem)