Thông báo Lịch đăng ký seminar chuyên môn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023

09/11/2022 08:16

1.  Đối tượng:

Các sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2022-2023

2.  Lịch đăng ký:

- Thứ 6 ngày 11/11/2022 từ 13h30-16h30

- Địa điểm: P15 (cô Thuỳ)

- Sinh viên nộp bản cứng quyển đồ án (in 2 mặt) + slide báo cáo. (có chữ ký đồng ý của GVHD vào 2 văn bản này)

3.  Lịch đánh giá chuyên môn: Theo từng hội đồng của Bộ môn

4.  Lịch trả kết quả: Theo thông báo của Bộ môn

(13627 lần xem)