Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2022 - 2023

29/12/2022 15:02
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2022 - 2023
Tags: GDTC, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trả đồng phục TDTT:

Địa điểm trả: Văn phòng Khoa CNTT - 96 Định Công 

STT Khóa Ngày trả Thời gian
1 2210A 10/01/2023

Sáng: 08h00 - 10h00

Chiều: 14h00 - 16h00

2 Khóa khác 10/01/2023

Chiều: 14h00 - 16h00


Lưu ý: Sinh viên xuất trình minh chứng đã chuyển khoản và thẻ sinh viên khi đến nhận đồng phục.

(14587 lần xem)