Thông báo Triển khai khóa tập huấn Nâng cao năng lực số

18/10/2023 16:10
dành cho SV, GV trong khuôn khổ chương trình Digital Literacy for e-Learning thuộc dự án UNITWIN của UNESCO

Triển khai hoạt động hợp tác trong khuôn khổ dự án UNESCO - UNITWIN, được sự đồng ý của Nhà trường, khoa CNTT thông báo mở lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực số cho SV và GV quan tâm với các thông tin chi tiết như sau: 

 1. Mục tiêu

  1. Nâng cao kiến thức và hiểu biết về các vấn đề chính liên quan đến e-learning.

  2. Phát triển các kỹ năng thực tế trong việc sử dụng Micro:Bit (phát triển các ứng dụng IoT), App Inventor(ứng dụng cho thiết bị di động), Teachable Machine (ứng dụng AI), các ngôn ngữ Scratch và Python để tạo ứng dụng.

  3. Nâng cao kỹ năng tự học và làm việc nhóm trong thời đại kỹ thuật số thông qua việc sử dụng một số Micro:Bit, App Inventor, Teachable Machine, Scratch và Python trong các dự án chung giữa các sinh viên.

 2. Kết quả mong đợi
  Đến cuối khóa học này, người học có thể

  1. Trình bày kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các khái niệm và thách thức chính liên quan đến học tập trực tuyến, phân tích và thảo luận một cách nghiêm túc các vấn đề học tập trực tuyến một cách hiệu quả.

  2. Sử dụng thành thạo  Micro:Bit (phát triển các ứng dụng IoT), App Inventor(ứng dụng cho thiết bị di động), Teachable Machine (ứng dụng AI), các ngôn ngữ Scratch và Python để thiết kế và phát triển các ứng dụng tương tác

  3. Thể hiện khả năng tự học được cải thiện và nâng cao năng lực làm việc nhóm hiệu quả trong bối cảnh kỹ thuật số

 1. Thành phần và số lượng người học

  1. 20-40 sinh viên năm 2, năm 3 (thông qua đăng ký dưới đây)

  2. Giảng viên quan tâm

 2. Thời gian: 4 ngày (buổi sáng và chiều) gồm 20/10/2023, 27/10/2023, 10/11/2023, 17/11/2023

 3. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

 4. Địa điểm: Khu giảng đường khoa Công nghệ Thông tin

 5. Quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia:

  1. Được giảng dạy và hướng dẫn thực hành bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Mở Hà Nội đã hoàn thành tập huấn bởi Trường Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc trong khuôn khổ dự án UNESCO - UNITWIN

  2. Được sử dụng thực tế thiết bị Micro:Bit do dự án cung cấp

  3. Được tham gia miễn phí

  4. Được ghi nhận minh chứng rèn luyện

  5. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động của khóa tập huấn

 6. Đăng ký: Điền Form sau trước 09:00 ngày 19/10/2023

(14305 lần xem)