Thông báo v/v Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự và xác nhận vắng mặt đối với SV khóa 1510A

05/10/2015 15:07
Thông báo v/v Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự  và xác nhận vắng mặt  đối với SV khóa 1510A Những sinh viên chưa hoàn thành thủ tục nhập học (hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự và xác nhận vắng mặt) cần nộp trước 17h ngày 9/10/2015 tại Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên - Viện ĐH Mở HN.
Tags: 1510A, thông báo,

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NVQS và XNVM đối với sinh viên khóa 1510A

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NVQS và XNVM đối với sinh viên khóa 1510A

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NVQS và XNVM đối với sinh viên khóa 1510A

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NVQS và XNVM đối với sinh viên khóa 1510A

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NVQS và XNVM đối với sinh viên khóa 1510A

(38649 lần xem)