Thông báo công văn số 3166/ĐHM về việc tổ chức Đào tạo trong học kì I năm học 2020 - 2021
12/08/2020
Thông báo v/v Kế hoạch trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 06/2020
11/08/2020
Khoa CNTT thông báo kế hoạch trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 06/2020 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo số 2 V/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ III, năm học 2019 -2020
11/08/2020
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Công ty Mobifone Hà Nội tuyển dụng
06/08/2020
Công ty Mobifone Hà Nội cần tuyển 02 DEV
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2020-2021
06/08/2020
Quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
05/08/2020
Khoa CNTT thông báo quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thông báo Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tới làm việc, học tập tại khoa CNTT từ 31/07/2020
30/07/2020
Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách đến làm việc, học tập tại khoa CNTT tuân thủ hướng dẫn sau để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Đại Hội LCH sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin nhiệm kỳ 2020-2023
28/07/2020
LCH sinh viên Khoa CNTT thông báo và triệu tập Đại Hội LCH sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin nhiệm kỳ 2020-2023.
Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK2+3 năm học 2019-2020
24/07/2020
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2019 -2020
21/07/2020
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo QĐ số 2271/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020
20/07/2020
Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020
20/07/2020
Kết quả phúc khảo bài thi HK2 năm học 2019-2020
14/07/2020
Thông báo v/v Tổ chức học lại, thi lại lần 3 SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020
08/07/2020
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại lần 3 Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau:
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
06/07/2020
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
Thông báo (số 3) điều chỉnh các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 HK3 năm học 2019 - 2020
02/07/2020
Xét đề nghị của Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT thông báo (số 3) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 3 năm học 2019-2020
29/06/2020
Tuyển dụng nhân sự ngành IT làm việc tại Đức
29/06/2020
IBA Việt Nam tuyển dụng nhân sự IT làm việc toàn thời gian tại Đức.
Thông báo (số 2) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020
25/06/2020
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 25/06, Xét đề nghị của Bộ môn Cơ sở,
Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020
24/06/2020
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 24/06,Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh với các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau: