Kết quả tìm kiếm
Thông báo v/v Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên kỳ 3 năm học 2014-2015
17/07/2015
Khoa CNTT thông báo thực hiện khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng, phục vụ lợi ích của người học.
Thông báo về kinh phí đi học GDQP-AN năm học 2014-2015
10/12/2014
Khoa CNTT Thông báo kinh phí đi học GDQP-AN năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ nhất (Khóa 1410A)
05/12/2014
Khoa CNTT tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất khóa 1410A như sau:
Thông báo v/v kế hoạch học môn GDQP- AN năm học 2014-2015
18/09/2014
Khoa CNTT thông báo triển khai kế hoạch học tập GDQP năm 2014-2015 của Viện ĐH Mở HN như sau: