Kết quả tìm kiếm
Quyết định 2609/QĐ-ĐHM v/v Công nhận SV thuộc diện miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021
02/06/2021
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Quyết định số 2609/QĐ-ĐHM ngày 26/5/2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v Công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Tổng số SV khoa CNTT thuộc diện miễn, giảm học phí: 31 SV
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
09/03/2021
Căn cứ hướng dẫn số 69/HD-ĐHM ngày 29 tháng 04 năm 2016, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 2993/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 08 năm 2018 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập học kì 2 năm học 2020 - 2021
Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2020-2021
21/01/2021
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ và trợ cấp chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
16/10/2020
Quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
05/08/2020
Khoa CNTT thông báo quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
06/07/2020
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2020-2021 (ban hành kèm theo QĐ số 2340/QĐ-ĐHM ngày 2 tháng 7 năm 2020)
Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 3 năm học 2019-2020
29/06/2020
Thông báo v/v Thu học phí kỳ 3 năm học 2019-2020
21/05/2020
Thông báo thu học phí kỳ 3 năm học 2019-2020
Thông báo thu học phí GDQP và GDTC đợt tháng 6 năm 2020
20/05/2020
Thông báo về việc thu hồ sơ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
13/05/2020
Căn cứ công văn số 11/CTSV ngày 11 tháng 05 năm 2020 về việc thu hồ sơ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo thông báo 1195/TB-BTC
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
29/03/2020
Căn cứ hướng dẫn số 69/HD-ĐHM ngày 29 tháng 04 năm 2016, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 2993/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 08 năm 2018 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập năm học 2019-2020.
Thông báo v/v thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
03/02/2020
Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 năm học 2019-2020
10/10/2019
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
17/09/2019
Thông báo v/v thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020
13/09/2019
Thông báo Vv thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020
Thông báo Quy đinh mức thu học phí năm học 2019-2020 (ban hành kèm theo QĐ số 2500/QĐ-ĐHM)c 2019-2020
11/07/2019
Ngày 07/06/2019, Trường ĐH Mở HN ban hành Quy đinh mức thu học phí năm học 2019-2020 (ban hành kèm theo QĐ số 2500/QĐ-ĐHM)
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ 3 (2018-2019)
20/06/2019
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ 3 (2018-2019)
Thông báo v/v Hoãn thu học phí GDQP, GDTC đợt th6/2019 với một số SV 16A, 17A
28/05/2019
Căn cứ ý kiến của Trung tâm Giáo dục Thể chất, Quốc phòng & An ninh - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thông báo thu học phí môn GDQP & GDTC
22/05/2019
Thông báo thu học phí môn GDQP&GDTC
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019
22/05/2019
Thông báo thu học phí kỳ 3 năm học 2018-2019