Thông báo lịch thu học phí cụ thể cho các lớp

12/10/2011 11:25
Để thực hiện tốt việc thu học phí theo Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012, bộ phận Kế toán khoa chia lịch thu học phí cụ thể cho từng lớp như sau

 

LỚP

NGÀY THU

08B1

17+18/10/2011

08B2

17+18/10/2011

08B3

17+18/10/2011

08B4

17+18/10/2011

08B5

17+18/10/2011

08B6

17+18/10/2011

 

 

09B1

19+20/10/2011

09B2

18+19/10/2011

09B3

18+19/10/2011

09B4

18+19/10/2011

09B5

18+19/10/2011

09B6

18+19/10/2011

 

 

10B1

17/10/2011

10B2

17/10/2011

10B3

18/10/2011

10B4

20/10/2011

10B5

17/10/2011

10B6

20/10/2011

Các lớp Cao đẳng

17/10/2011

Các lớp Tại chức, các lớp Hoàn chỉnh kiến thức

17/10-21/10/2011

 

Mọi thông tin khác xem tại Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012

(7187 lần xem)