Tin đào tạo
Thông báo v/v tổ chức giảng dạy và kinh phí tham gia khóa học Giáo dục thể chất quốc phòng và an ninh đợt 2
24/03/2023
Dành cho đối tượng khóa 2021
Thông báo v/v Tổ chức học lại SHCDSV giữa khóa tháng 3 năm 2023
03/03/2023
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2022 (hệ Chính qui)
02/03/2023
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 12/2022 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo v/v Tổ chức học lại SHCDSV giữa khóa, cuối khóa tháng 3 năm 2023
01/03/2023
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau:
Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP (đợt T2/2023) & danh sách phân xe
28/02/2023
Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP (đợt T2/2023) & danh sách phân xe
Thông báo quyết định Cảnh báo,Thôi học đối với SV từ HK 2 năm học 2022-2023
27/02/2023
Thông báo quyết định Cảnh báo,Thôi học đối với SV từ HK 2 năm học 2022-2023
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 - 2023
Thông báo Tổ chức đào tạo GDTC-QPAN cho SV khóa 2110A giai đoạn 06/03 - 17/03/2023
17/02/2023
Do khóa 2110A thực hiện việc đi học môn GDTC&QPAN tại Văn Giang, Khoa thông báo về việc tổ chức đào tạo cho SV khóa 2110A trong giai đoạn từ ngày 06/03/2023 đến 17/03/2023, như sau:
Quyết định Ban hành MT, CĐR, Khung chương trình và danh mục học phần - CTĐT cải tiến năm 2022
07/02/2023
Quyết đinh số 3622/QĐ-ĐHM ngày 04/10/2022 ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình khung ngành CNTT năm 2022
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023
19/01/2023
Khoa CNTT Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo v/v Đăng ký chuyên ngành HK2 năm học 2022-2023
31/12/2022
Tổ chức đào tạo HK2 năm học 2022-2023 đáp ứng tình hình mới, Khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký chuyên ngành như sau:
Thông báo Trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 2210A
30/12/2022
Văn phòng khoa CNTT thông báo trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 2210A, cụ thể như sau:
Thông báo v/v Nộp đồ án tốt nghiệp sau khi bảo vệ (HK1 năm học 2022-2023)
29/12/2022
Khoa thông báo về việc SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp đối với các SV đã bảo vệ đồ án TN đợt tháng 12/2022 như sau:
Thông báo v/v Chuẩn bị nộp hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2022)
29/12/2022
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp 2022, cụ thể như sau
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12 - 2022)
20/12/2022
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 12 - 2022, cụ thể như sau
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023
14/12/2022
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023, như sau:
Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Triết học MLN - Học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/12/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Triết học MLN - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 1 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/12/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 1 - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK1 năm học 2022-2023
08/12/2022
Thông báo Khảo sát tình hình việc làm của SVTN năm 2021
08/12/2022