Tin đào tạo
Thông báo số 3 v/v đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2023-2024
21/05/2024
Khoa CNTT thông báo danh sách các lớp điều chỉnh đăng ký tín chỉ như sau.
Thông báo kết quả duyệt đầu vào chuyên ngành của sinh viên HK3 năm học 2023 - 2024
20/05/2024
Tổ chức đào tạo HK3 năm học 2023-2024, Khoa CNTT thông báo kết duyệt đầu vào chuyên ngành của sinh viên cụ thể như sau:
THÔNG BÁO số 2 v/v đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2023-2024
20/05/2024
THÔNG BÁO v/v Mở các lớp đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2023-2024
16/05/2024
Khoa CNTT thông báo thời gian mở đăng ký các lớp tín chỉ như sau:
Thông báo Tổ chức đào tạo GDTC-QPAN cho SV khóa 2210A giai đoạn 03/06 - 05/07/2024
16/05/2024
Khóa 2210A thực hiện việc đi học môn GDTC&QPAN tại cơ sở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Khoa thông báo về việc tổ chức đào tạo cho SV khóa 2210A trong giai đoạn từ ngày 03/06/2024 đến 05/07/2024, như sau:
Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK2 năm học 2023-2024
15/05/2024
Thông báo Kế hoạch học kỳ 3 năm học 2023-2024
14/05/2024
Khoa CNTT thông báo kế hoạch học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024 như sau:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2023-2024(ngày 6-5-2024)
05/05/2024
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV các Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2023-2024, như sau:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2023-2024
03/05/2024
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV các Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2023-2024, như sau:
hông báo về việc thẩm định bằng THPT đợt 1 năm 2024 hệ VHVL, TX
02/05/2024
Thông báo V/v Đăng ký chuyên ngành đợt 2 năm học 2023- 2024
26/04/2024
Khoa CNTT thông báo về việc đăng ký chuyên ngành đợt 2 năm học 2023-2024 như sau:
Danh sách, Lịch thi, Phòng thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 2 - Học kỳ 2 năm học 2023-2024
16/04/2024
Hội đồng thi kết thúc học phần (HK2 năm học 2023-2024) Trường ĐH Mở HN thông báo về Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 2 - HK2 năm học 2023-2024 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức học lại , thi SHCDSV cuối khóa tháng 3 năm 2024
13/03/2024
Thông báo triệu tập các SV/HV tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.
23/02/2024
Khoa CNTT thông báo triệu tập các SV có tên trong danh sách dưới đây tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 - 2024
20/02/2024
Thông báo danh sách (dự kiến) xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2023-2024
06/02/2024
Khoa thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2023-2024, như sau:
Kết quả phúc khảo bài thi HK1 năm học 2023-2024
15/01/2024
Thông báo kết quả phân chuyên ngành, sau khi đánh giá thuyết minh và đề xuất của sinh viên HK2 năm học 2023 - 2024
04/01/2024
Tổ chức đào tạo HK2 năm học 2023-2024 đáp ứng tình hình mới, Khoa CNTT thông báo kết quả phân chuyên ngành, sau khi đánh giá thuyết minh và đề xuất của sinh viên cụ thể như sau:
Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)
25/12/2023
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024
20/12/2023
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau: