Tin đào tạo
Danh sách đề tài Luận văn Thạc sĩ ngành CNTT từ 2015
27/06/2022
Thông báo QĐ số 1276/QĐ-ĐHM và Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ tháng 4 năm 2022
14/06/2022
Thông báo QĐ số 1276/QĐ-ĐHM và Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ tháng 4 năm 2022.
Thông báo hướng dẫn Học viên cao học sử dụng Thư viện năm học 2021-2022
10/06/2022
Thông báo các quyết Cảnh báo, Đình chỉ, Thôi học đối với SV từ sau HK 2 năm học 2021-2022
07/06/2022
Thông báo các quyết Cảnh báo, Đình chỉ, Thôi học đối với SV từ sau HK 2 năm học 2021-2022
Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tháng 6 năm 2022
06/06/2022
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, tháng 6 năm 2022, như sau:
Thông báo Họp lớp đầu kỳ HK3 năm học 2021-2022
02/06/2022
Báo cáo seminar môn học Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình (Cao học)
20/05/2022
Bộ môn cơ sở tổ chức Seminar môn học
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2022
18/05/2022
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 5 - 2022, cụ thể như sau
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 2/2022 (hệ Chính qui)
18/05/2022
Khoa CNTT thông báo trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 2/2022 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022
21/04/2022
[Cập nhật 22/04/2022 18:00 do có điều chỉnh trong thành viên Hội đồng] Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo Danh sách, Lịch thi đợt 2 các môn Lý luận chính trị - HK2 năm học 2021-2022
21/04/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 2 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị (Triết học MLN, Kinh tế CT MLN, CNXHKH, LS Đảng CSVN, TT HCM, Đường lối CMVN) - HK2 năm học 2021-2022( Đợt 2) như sau:
Thông báo Danh sách thi, Lịch thi đợt 2 các môn Tiếng Anh cơ bản - HK 2 năm học 2021-2022
20/04/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 2 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 - HK2 năm học 2021-2022 (Đợt 2), như sau:
Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK2 năm học 2021-2022
19/04/2022
Thông báo kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp (HK2 năm học 2021-2022)
16/04/2022
cập nhật 22/04/2022 do có một số điều chỉnh về thành viên Hội đồng đánh giá
Thông báo các quyết Cảnh báo, Đình chỉ, Thôi học đối với SV từ HK 2 năm học 2021-202
13/04/2022
Thông báo các quyết Cảnh báo, Đình chỉ, Thôi học đối với SV từ HK 2 năm học 2021-2022
Thông báo QĐ số 696/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2022
01/04/2022
Thông báo QĐ số 696/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2022
Thông báo Danh sách thi, Lịch thi các môn Lý luận chính trị - học kỳ 2 năm học 2021-2022
01/04/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 2 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn thuộc khối Lý luận chính trị (Triết học MLN, Kinh tế CT MLN, CNXHKH, LS Đảng CSVN, TT HCM, Đường lối CMVN) - HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo Danh sách thi, Lịch thi các môn Tiếng Anh cơ bản - học kỳ 2 năm học 2021-2022
30/03/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 2 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 - HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Seminar môn học An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
20/03/2022
Thông báo danh sách Hội đồng đánh giá tiến độ đồ án HK2 năm học 2021-2022
15/03/2022
Khoa CNTT thông báo danh sách Hội đồng đánh giá tiến độ đồ án HK2 năm học 2021-2022 như sau