Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK3 năm học 2015-2016 (TB số 1)

29/05/2016 15:15
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ tính đến hết 09:00 ngày 29/05/2016, Khoa CNTT thông báo một số nội dung như sau
Tags: thông báo,
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ (danh sách sau) do không đủ chỉ tiêu
  STT Bắt đầu học Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  1 31/05 12:45 P22 Đại số và hình giải tích AAB4062016.3
  AAB4062016.7
  Nguyễn Đăng Tuấn 0 Huỷ
  2 30/05 06:45 P23 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132016.2 Võ Thành Trung 1 Huỷ
  3 02/06 12:45 P42 An ninh và bảo mật dữ liệu AAN5022016.2 Nguyễn Đức Tuấn 3 Huỷ
  4 03/06 12:45 P23 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122016.7
  MHN2122016.8
  Nguyễn Thế Hoá 5 Huỷ
  5 01/06 12:45 P44 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012016.3
  AAB4012016.4
  Nguyễn Thị Quỳnh Như 8 Huỷ
  6 03/06 12:45 P42 Kỹ thuật lập trình đồ họa AAG6012016.1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10 Huỷ
  7 01/06 06:45 P52 Quản lý dự án CNTT AAB7152016.3 Trần Tiến Dũng 11 Huỷ
  8 02/06 12:45 P24 Đại số và hình giải tích AAB4062016.4
  AAB4062016.8
  Nguyễn Đăng Tuấn 12 Huỷ
  9 30/05 12:45 P21 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng AAS5112016.3
  AAS5112016.4
  Mai Thị Thúy Hà 18 Huỷ
  10 31/05 12:45 P43 Xác suất và thống kê toán học MHN5182016.2
  MHN5182016.4
  Đỗ Thị Huyền Trang 18 Huỷ
  11 01/06 12:45 P42 Thiết kế đồ họa AAG4042016.1 Trần Duy Hùng 19 Huỷ
 2. Hoãn một số lớp tín chỉ sau, tiếp tục nhận đăng ký bổ sung đến hết đợt điều chỉnh theo lịch đã thông báo
  STT Bắt đầu học Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  12 02/06 12:45 P22 Giải tích 1 AAB1082016.1
  AAB1082016.2
  Nguyễn Thùy Linh 20 Hoãn
  13 01/06 06:45 P51 Quản trị mạng AAN4052016.1 Nguyễn Thành Huy 20 Hoãn
  14 31/05 12:45 P21 Tiếng Anh chuyên ngành AAB4162016.1 Nguyễn Thị Thuý Lan 22 Hoãn
  15 31/05 12:45 P23 Đại số và hình giải tích AAB4062016.1
  AAB4062016.5
  Lê Thị Thanh Thuỳ 25 Hoãn
  16 30/05 12:45 P42 Mã nguồn mở AAN7032016.2 Nguyễn Đức Tuấn 26 Hoãn
  17 01/06 12:45 P22 Thương mại điện tử AAW5122016.1 Thái Thanh Sơn 28 Hoãn
  18 30/05 12:45 P23 Toán rời rạc AAB3192016.1
  AAB3192016.4
  Lê Thị Thanh Thuỳ 30 Hoãn
 3. Để đảm bảo tiến độ đào tạo cho các SV đủ điều kiện, khoa mở thêm 01 lớp Chuyên đề ngành, đăng ký bắt buộc đối với các SV khoá 1410A đủ điều kiện tiên quyết và cho phép SV các khoá trước đăng ký bổ sung.
 4. Việc đăng ký bổ sung, điều chỉnh đăng ký, đăng ký học cải thiện thực hiện theo lịch đã thông báo
(20807 lần xem)