Thông báo Kết quả duyệt đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2015-2016

02/06/2016 00:07
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến hết đợt điều chỉnh (30/05-02/06/2016), khoa CNTT thông báo
Tags: thông báo,
  1. Duyệt cho vận hành các lớp tín chỉ các lớp đã hoãn theo Thông báo số 1, lịch học các lớp này bắt đầu từ 06/06/2016
  2. Các hoạt động đào tạo của HK3 năm học 2015-2016 tiến hành theo Kế hoạch năm học đã công bố
  3. Lịch thu học phí dự kiến: Xem thông báo
(20691 lần xem)