Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016

04/06/2016 11:52
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Tags: học phí,

1. Đối tượng:

  • Hệ Đại học chính quy
  • Hệ Cao đẳng

2. Thời gian:

TT Khoá NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
I Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT - 96 Định Công, Thanh Xuân
1 0011B, 1210A 22/6 & 28/6 8g30-10g30 192.000Đ/1 tín chỉ
2 1510A 22, 23/6 & 28/6 8g30-10g30 192.000Đ/1 tín chỉ
3 711B1, 711B2 22/6 & 28/6 8g30-10g30 159.000Đ/1 tín chỉ
II Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)
1 1310A, 1410A Từ 15/6/2016 đến 16g00 24/6/2016 192.000Đ/1 tín chỉ

Ghi chú: 

  • Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua NH, sinh viên nộp tiền vào TK cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.
  • Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A từ ngày 13/7 đến 15/7/2016;
  • Từ tháng 9/2016 khóa 1510A nộp HP qua TK ngân hàng; SV đăng ký tài khoản nộp HP với bộ phận thư viện từ ngày 27-30/6/2016 tại thư viện (tầng trệt).
Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.
(11579 lần xem)