Thông báo v/v Thu học phí HK3 năm học 2015-2016 (lần 2)

12/07/2016 10:18
Tags: học phí,

THU TRỰC TIẾP

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

MỨC THU

I

Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

1

0011B, 1210A

14/7

13g30-15g30

192.000Đ/1 tín chỉ

2

1510A

14/7

13g30-15g30

192.000Đ/1 tín chỉ

3

711B1, 711B2

14/7

13g30-15g30

159.000Đ/1 tín chỉ

II

Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)

1

1310A, 1410A

Từ 12/7/2016 đến 16g00 13/7/2016

192.000Đ/1 tín chỉ

 

Ghi chú:

  1. Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua NH, sinh viên nộp tiền vào TK cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.
  2. Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A từ ngày 14/7 đến 15/7/2016;
  3. Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.
(5991 lần xem)