Kế hoạch giảng dạy môn giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017

10/08/2016 11:04
Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh thông báo kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017 như sau:
Tags:

1. Thời gian - Đối tượng:

  • Từ ngày 05/09/2016 đến hết ngày 06/11/2016
  • Niên khóa 2014 - 2018. Học vào các buổi sáng thứ 2 và thứ 5 trong tuần.
  • Thời gian lên lớp: Từ 7h30 đến 10h30

(Kế hoạch giảng dạy GDTC lồng ghép với GDQP-AN sẽ căn cứ theo kế hoạch môn học GDQP-AN và có kế hoạch chi tiết riêng của mỗi đợt)

2. Địa điểm học tập:

Trung tâm Thể dục thể thao quận Hoàng Mai. Địa chỉ: Ngõ 104 Nguyễn An Ninh – Tương Mai – Hai Bà Trưng - Hà Nội.

3.Nội dung giảng dạy: Tín chỉ tự chọn số 3,4,5

(5842 lần xem)