Phân công phòng thi và danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016

12/08/2016 17:56
Danh sach sinh viên dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2016 như sau:
Tags:

1. Phân công phòng thi

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Thông tin, số 96 phố Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

TT Phòng/Bàn thi số Phòng thực tế Tầng Ghi chú
I. Kỹ năng Đọc, Viết, Nghe:
1 Phòng 1 Phòng 24 2 SV Khoa CNTT, TCNH
2 Phòng 2 Phòng 22 2 SV Khoa Kiến trúc
3 Phòng 3 Phòng 23 2 SV Khoa Đào tạo Sau ĐH
II. Kỹ năng Nói:
1 Bàn 1 Phòng 21 Tầng 2 SV Khoa CNTT (SBD: 11÷34)
2 Bàn 2 Phòng 22 Tầng 2 SV Khoa Kiến trúc  (SBD: 51÷77)
3 Bàn 3 Phòng 23 Tầng 2 SV Khoa Đào tạo Sau ĐH  (SBD: 121÷142)
4 Bàn 4 Phòng 16 Tầng 1 SV Khoa Đào tạo Sau ĐH  (SBD: 143, 144)
5 Bàn 5 Phòng 16 Tầng 1 SV Khoa Đào tạo Sau ĐH  (SBD: 145÷147)
6 Bàn 6 Phòng 24 Tầng 2
SV Khoa CNTT (SBD: 35÷38)
SV Khoa Kiến trúc  (SBD: 78÷87)
SV Khoa TCNH  (SBD: 101÷104, 108, 109)

2. Danh sách sinh viên

  • Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết:

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

 

  • Kỹ năng Nói:

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

Danh sach sinh vien

(2695 lần xem)