Thông báo gia hạn nộp bản cứng đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017

19/08/2016 11:58
Do tình hình mưa bão, khoa CNTT thông báo lùi thời hạn nộp đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau:
  1. Việc cập nhật đề cương lên hệ thống phải hoàn thành trước 17:00 19/08/2016 (theo Kế hoạch)
  2. Sinh viên chưa nộp có thể nộp bản cứng đề cương đồ án theo lịch mới:
    • Thời gian: 08:00-10:00 ngày 22/08/2016
    • Địa điểm: P17
(13551 lần xem)