Tốt nghiệp
Thông báo QĐ số 1106/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024
19/04/2024
Thông báo QĐ số 1106/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024
Thông báo lịch đánh giá A14 Đồ án tốt nghiệp
13/04/2024
Lịch Đánh giá A14 Đồ án tốt nghiệp HK2 2023 - 2024 chuyên ngành Công nghệ phần mềm.
Lịch Đánh giá quá trình Đồ án tốt nghiệp HK2 2023 - 2024 chuyên ngành Công nghệ phần mềm
09/03/2024
Lịch hội đồng báo cáo chi tiết:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 - 2024
20/02/2024
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024
09/12/2023
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV các Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024, như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 - 2023
18/09/2023
Thông báo kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024
26/08/2023
Kết quả duyệt đề tài và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024
17/08/2023
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2023-2024, như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tháng 8 năm 2023
27/07/2023
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, tháng 8 năm 2023, như sau:
Thông báo QĐ số 2357/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023
17/07/2023
Thông báo QĐ số 2357/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 6/2023 (hệ Chính qui
11/07/2023
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 6/2023 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2023
25/05/2023
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2023
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2022-2023
24/04/2023
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2022-2023, như sau:
Thông báo danh sách hội đồng Báo cáo chuyên môn Đồ án chuyên ngành CNPM Học kì 2 năm học 2022 - 2023
11/04/2023
Bộ môn CNPM thông báo lịch báo cáo chuyên môn đồ án như sau: Thời gian: 8h00, ngày 15/4/2023. Địa điểm: SE01 - P23; SE02 - P24
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 3/2023 (hệ Chính qui
11/04/2023
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 3/2023 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo QĐ số 1080/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023
10/04/2023
Thông báo QĐ số 1080/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023
Thông báo lịch báo cáo chuyên môn đồ án sinh viên chuyên ngành Mạng & ATHT học kỳ 2 năm học 2022-2023
07/04/2023
Sinh viên thực hiện báo cáo chuyên môn theo danh sách Hội đồng dưới đây
Thông báo kiểm tra đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp của HK 2 năm học 2022 – 2023
03/04/2023
Thông báo Lịch đăng ký seminar chuyên môn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022-2023
03/04/2023
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2022 (hệ Chính qui)
02/03/2023
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 12/2022 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau: