Tốt nghiệp
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
28/11/2020
Khoa thông báo Lịch và Danh sách các Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021, như sau:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
23/11/2020
Khoa thông báo kết quả phân công GV phản biện cho các đồ án SV thưc hiện trong HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện lần 2 đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
23/11/2020
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 (năm học 2020-2021)
02/11/2020
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 (năm học 2020-2021)
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2020-2021
01/11/2020
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2020-2021 như sau:
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
09/10/2020
Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
29/09/2020
Khoa CNTT thông báo lịch và danh sách SV hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10-2020
14/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2020-2021
13/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2020-2021
Thông báo lịch nhận chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
02/09/2020
Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2020
01/09/2020
Thông báo lịch và yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK1 năm học 2020-2021
29/08/2020
Kết quả duyệt phân công đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
24/08/2020
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đề tài và phân công GV hướng dẫn (lần 1) như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 1510B01
17/08/2020
Thông báo QĐ số 2271/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020
20/07/2020
Thông báo hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả Thi các chuyên đề và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020
19/05/2020
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6-2020
19/05/2020
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 02/2020
18/05/2020
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 02/2020 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp lớp 1510B01
08/05/2020
Tổ KHĐT thông báo kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp cho SV lớp 1510B01, như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020
13/04/2020
Khoa thông báo về kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020, như sau: