Tốt nghiệp
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
31/03/2021
Khoa thông báo Lịch và Danh sách các Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo về việc báo cáo chuyên môn Đồ án lần 2
26/03/2021
Bộ môn CNPM thông báo về việc báo cáo chuyên môn lần 2:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
25/03/2021
Khoa thông báo kết quả phân công GV phản biện cho các đồ án SV thực hiện trong HK2 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án Công nghệ phần mềm
18/03/2021
Bộ môn CNPM xin thông báo danh sách các Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án như sau:
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 2 (năm học 2020-2021)
18/03/2021
Thông báo Seminar chuyên môn Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021
16/03/2021
Bộ môn Mạng và An toàn hệ thống trân trọng thông báo danh sách các sinh viên có tên đề tài sau đây thực hiện báo cáo chuyên môn.
Thông báo kết quả kiểm tra chuyên môn đối với sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021
14/03/2021
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
11/03/2021
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Công nghệ Đa phương tiện, Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 như sau:
Thông báo lịch và yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm Chuyên đề tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
08/03/2021
Thực hiện kế hoạch học kỳ và yêu cầu của triển khai chuyên đề tốt nghiệp, Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp của HK 2 năm học 2020 – 2021
Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
31/01/2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021
31/01/2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2020-2021
19/01/2021
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2020-2021
12/01/2021
Thông báo về việc thẩm định bằng THPT
30/12/2020
Triển khai công văn số 702/CV-QLĐT ngày 25/12/2020 của Phòng Quản lý đào tạo, khoa CNTT thông báo về việc thẩm định bằng THPT
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12-2020 (bổ sung)
30/12/2020
Căn cứ công văn số 702/CV-QLĐT của Phòng Quản lý Đào tạo - Trường ĐH Mở Hà Nội về việc xét bổ sung tốt nghiệp năm 2020 cho SV đại học hệ chính quy,
Thông báo Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 12/2020
10/12/2020
Khoa CNTT thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 12/2020 như sau
Thông báo QĐ số 4601/QĐ-ĐHM và Danh sách SV Hệ vừa làm vừa học được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2020
01/12/2020
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ vừa làm vừa hoc- Đợt xét tháng 10/2020
01/12/2020
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 10/2020 (hệ Chính qui)
01/12/2020
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 10/2020 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
28/11/2020
Khoa thông báo Lịch và Danh sách các Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021, như sau: