Tốt nghiệp
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
01/12/2021
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
24/11/2021
Thông báo QĐ số 5037/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021
09/11/2021
Thông báo Báo cáo chuyên môn Đồ án tốt nghiệp HK1.2021 chuyên ngành CNPM
09/11/2021
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn Đồ án tốt nghiệp.
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1(năm học 2021-2022)
08/11/2021
Thời gian: 13h30, ngày 11/11/2021, Hình thức: trực tuyến
Thư ngỏ mời tham gia Khảo sát ý kiến của người sử dụng lao động ngành CNTT
14/10/2021
Khoa CNTT trân trọng kính mời các công ty, cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng nhân sự CNTT tham gia khảo sát này!
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9 - 2021)
28/09/2021
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt 3 năm 2021 (tháng 9 - 2021), cụ thể như sau:
Kết quả duyệt phân công đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
28/08/2021
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 6-2021)
14/05/2021
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt 2 năm 2021 (tháng 6-2021), cụ thể như sau:
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2020 và tháng 03/2021 (hệ Chính qui)
06/05/2021
Khoa CNTT thông báo trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 10/2020 và tháng 03 năm 2021 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
31/03/2021
Khoa thông báo Lịch và Danh sách các Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo về việc báo cáo chuyên môn Đồ án lần 2
26/03/2021
Bộ môn CNPM thông báo về việc báo cáo chuyên môn lần 2:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
25/03/2021
Khoa thông báo kết quả phân công GV phản biện cho các đồ án SV thực hiện trong HK2 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án Công nghệ phần mềm
18/03/2021
Bộ môn CNPM xin thông báo danh sách các Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án như sau:
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 2 (năm học 2020-2021)
18/03/2021
Thông báo Seminar chuyên môn Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021
16/03/2021
Bộ môn Mạng và An toàn hệ thống trân trọng thông báo danh sách các sinh viên có tên đề tài sau đây thực hiện báo cáo chuyên môn.
Thông báo kết quả kiểm tra chuyên môn đối với sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021
14/03/2021
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
11/03/2021
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Công nghệ Đa phương tiện, Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 như sau:
Thông báo lịch và yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm Chuyên đề tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
08/03/2021
Thực hiện kế hoạch học kỳ và yêu cầu của triển khai chuyên đề tốt nghiệp, Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp của HK 2 năm học 2020 – 2021
Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
31/01/2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)