Tốt nghiệp
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 2/2022 (hệ Chính qui)
18/05/2022
Khoa CNTT thông báo trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 2/2022 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022
21/04/2022
[Cập nhật 22/04/2022 18:00 do có điều chỉnh trong thành viên Hội đồng] Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp (HK2 năm học 2021-2022)
16/04/2022
cập nhật 22/04/2022 do có một số điều chỉnh về thành viên Hội đồng đánh giá
Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án KH2 năm học 2021 - 2022 Bộ môn Mạng & Kỹ thuật máy tính
28/03/2022
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo danh sách Hội đồng đánh giá chuyên môn đồ án như sau:
Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án HK2 năm học 2021 - 2022 Bộ môn Công nghệ phần mềm
23/03/2022
Bộ môn CNPM thông báo danh sách Hội đồng đánh giá chuyên môn đồ án HK2 năm học 2021-2022 như sau:
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 (năm học 2021-2022)
23/03/2022
Thông báo vv báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022
18/03/2022
Thông báo danh sách Hội đồng đánh giá tiến độ đồ án HK2 năm học 2021-2022
15/03/2022
Khoa CNTT thông báo danh sách Hội đồng đánh giá tiến độ đồ án HK2 năm học 2021-2022 như sau
Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2021
10/01/2022
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách học viên Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành CNTT năm 2021, như sau:
Kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022
30/12/2021
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
01/12/2021
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
24/11/2021
Thông báo QĐ số 5037/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021
09/11/2021
Thông báo Báo cáo chuyên môn Đồ án tốt nghiệp HK1.2021 chuyên ngành CNPM
09/11/2021
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn Đồ án tốt nghiệp.
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1(năm học 2021-2022)
08/11/2021
Thời gian: 13h30, ngày 11/11/2021, Hình thức: trực tuyến
Thư ngỏ mời tham gia Khảo sát ý kiến của người sử dụng lao động ngành CNTT
14/10/2021
Khoa CNTT trân trọng kính mời các công ty, cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng nhân sự CNTT tham gia khảo sát này!
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9 - 2021)
28/09/2021
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt 3 năm 2021 (tháng 9 - 2021), cụ thể như sau:
Kết quả duyệt phân công đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022
28/08/2021
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 6-2021)
14/05/2021
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt 2 năm 2021 (tháng 6-2021), cụ thể như sau:
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2020 và tháng 03/2021 (hệ Chính qui)
06/05/2021
Khoa CNTT thông báo trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 10/2020 và tháng 03 năm 2021 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau: