Thông báo về việc Làm lại thẻ cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ

14/10/2011 10:20
Để tạo điều kiện cho Sinh viên khi giao dịch trong khoa và trường, khoa CNTT tổ chức làm lại thẻ sinh viên cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ Sinh viên.

 

Các bước thực hiện như sau:

  1. Sinh viên có nhu cầu đăng ký, nộp 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp ở mặt sau ảnh), lệ phí (20000 đ/thẻ) cho lớp trưởng.
  2. Lớp trưởng lập danh sách (theo mẫu), nộp kèm ảnh và lệ phí đã thu cho GVCN
  3. Các đ/c GVCN làm việc trực tiếp với giáo vụ khoa (đ/c Cao Mạnh Toàn) trước ngày 22 tháng 10 năm 2011
(8063 lần xem)