Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 1)

19/08/2016 21:35
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến 15:00 ngày 19/08/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ do không đủ chỉ tiêu tối thiểu.
  Để đảm bảo quyền lợi học tập cho các sinh viên (SV) đã đăng ký, SV trong những lớp bị huỷ sẽ được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng giảng viên, không trùng lịch. Nếu những SV này không muốn học những lớp được tự chuyển thì có thể đề nghị CVHT huỷ đăng ký.
  STT Bắt đầu học Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  1 22/08/2016 6:45 P23 Quản trị mạng AAN4052016.3 Trần Tiến Dũng (c) 11 Huỷ
  2 22/08/2016 12:45 P22 Chuyên đề thực tập cơ sở AAB3212016.16, AAB3212016.17 Phạm Công Hoà 11 Huỷ
  3 23/08/2016 6:45 P52 Thiết kế Web AAG3012016.2, AAG3022016.3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12 Huỷ
  4 23/08/2016 12:45 P44 Hệ quản trị CSDL AAW6022016.8 Lê Hữu Dũng 15 Huỷ
  5 24/08/2016 12:45 P41 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012016.8, AAB4012016.9 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14 Huỷ
  6 24/08/2016 12:45 P23 Toán rời rạc AAB3192016.7 Nguyễn Địch 14 Huỷ
  7 25/08/2016 6:45 P41 Lập trình hệ thống AAS3132016.2, AAS3122016.3 Phạm Công Hoà 4 Huỷ
  8 25/08/2016 6:45 P24 Phân tích và thiết kế hệ thống TT AAS7182016.2 Lê Hữu Dũng 4 Huỷ
  9 25/08/2016 12:45 P44 An ninh và bảo mật dữ liệu AAN5022016.4 Nguyễn Đức Tuấn 14 Huỷ
  10 25/08/2016 12:45 P52 Cơ sở dữ liệu AAB4022016.9, AAB4022016.10 Nguyễn Thị Tâm 13 Huỷ
  11 26/08/2016 6:45 P22 Nguyên lý hệ điều hành AAS6172016.7 Nguyễn Thanh Tùng 14 Huỷ
  12 26/08/2016 12:45 P52 Chuyên đề thực tập cơ sở AAB3212016.18, AAB3212016.19 Nguyễn Đức Tuấn 12 Huỷ
  13 26/08/2016 12:45 P42 Giải tích 2 AAB2092016.11, AAB2092016.12 Nguyễn Thùy Linh 9 Huỷ
  14 26/08/2016 12:45 P22 Giải tích 2 AAB2092016.7, AAB2092016.8 Nguyễn Tài Hào 27 Huỷ
 2. Hoãn một số lớp tín chỉ theo danh sách sau, chờ quyết định sau đợt điều chỉnh qua CVHT (theo kế hoạch đã công bố)
  STT Bắt đầu học Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  15 22/08/2016 6:45 P42 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng AAS5112016.7, AAS5112016.8 Mai Thị Thúy Hà 18 Hoãn
  16 24/08/2016 6:45 P51 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN MHN2012016.1 Phạm Nguyên Phương 22 Hoãn
  17 24/08/2016 6:45 P21 Mã nguồn mở AAN7032016.7, AAN7032016.8 Nguyễn Đức Tuấn 22 Hoãn
  18 25/08/2016 12:45 P42 Thiết kế đồ họa AAG4042016.1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17 Hoãn
  19 26/08/2016 12:45 P23 Nguyên lý hệ điều hành AAS6172016.6 Nguyễn Thanh Tùng 22 Hoãn
 3. SV các lớp khác học bình thường theo lịch
 4. SV khoá 1210A trở về trước đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu (theo qui chế) do hết khả năng đăng ký ở mọi lớp đủ điều kiện học, nếu có nguyện vọng cần làm đơn (theo mẫu) có chữ kí của CVHT, nộp tại P14 trước 16:00 ngày 23/08/2016 để được xem xét.
(18809 lần xem)