Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK1 năm học 2016-2017 (TB số 2)

24/08/2016 23:50
Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 24/08/2016, khoa CNTT thông báo:

1. Kết quả xử lý với các lớp "Hoãn" trong Thông báo số 1

STT Bắt đầu học Phòng Môn Lớp tín chỉ Giảng viên Số SV Xử lý
15 22/08/2016 6:45 P42 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng AAS5112016.7, AAS5112016.8 Mai Thị Thúy Hà 18 Huỷ
16 24/08/2016 6:45 P51 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN MHN2012016.1 Phạm Nguyên Phương 23 Huỷ
17 24/08/2016 6:45 P21 Mã nguồn mở AAN7032016.7, AAN7032016.8 Nguyễn Đức Tuấn 26 Duyệt
18 25/08/2016 12:45 P42 Thiết kế đồ họa AAG4042016.1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18 Huỷ
19 26/08/2016 12:45 P23 Nguyên lý hệ điều hành AAS6172016.6 Nguyễn Thanh Tùng 26 Duyệt

2. Sinh viên các lớp bị huỷ theo thông báo này được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng giảng viên, không trùng lịch để đảm bảo quyền lợi học tập

3. Các lớp Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành đăng ký sau khi có kết quả HK3 năm học 2015-2016.

4. Các lớp dành cho khoá 1610A tổ chức đăng ký sau khi nhập học

5. Các lớp còn lại đã được duyệt.

(3597 lần xem)