Thông báo về việc Đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện phải ngừng học

17/10/2011 16:16
Khoa CNTT thông báo qui trình đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện ngừng học như sau
Tags: thông báo,

Các Sinh viên thuộc diện ngừng học (theo danh sách) muốn đăng ký học trả nợ cần:

  1. Làm đơn (theo mẫu)
  2. Đăng ký lớp và môn học. (gặp thầy Toàn, P17 - CS2 khoa CNTT)

Hạn cuối ngày 21 tháng 10 năm 2011

(8089 lần xem)