Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

03/09/2016 17:58
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:
Tags: học phí,

1. Đối tượng

  • Hệ Đại học Chính quy
  • Hệ Cao đẳng

2. Thời gian

TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
I Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT - 96 Định Công, Thanh Xuân
1 0011B, 1210A, Từ xa 13,14/9/2016 8g30-10g30 210.000Đ/1 tín chỉ
2 711B1, 711B2 13,14/9/2016 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
II Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)
1 1310A, 1410A, 1510A

Đợt 1: Từ 5/9 đến 16g00 ngày 8/9/2016

Đợt 2: Từ 12/9 đến 16g00 ngày 15/9/2016

210.000Đ/1 tín chỉ

Ghi chú:    Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua NH, sinh viên nộp tiền vào TK cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

  • Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A, 1510A từ ngày 26/9 đến 30/9/2016
  • Sinh viên Khóa 1510A:SV đăng ký tài khoản nộp HP với bộ phận thư viện từ ngày 5-10/9/2016 tại bộ phận thư viện (tầng trệt).
  • Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Nếu không sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan
(9033 lần xem)

Tin liên quan: