Thông báo V/v về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017

15/09/2016 10:11
Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 như sau:
Tags:

Miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên

Miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên

Miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên

Miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên

Miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên

Miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên

Miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên

(4451 lần xem)