Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK1 năm học 2016-2016 (đã được yêu cầu)

19/09/2016 14:37
  1. Thời gian: 09:00 ngày 21/09/2016
  2. Địa điểm: P23
  3. Đối tượng:
    SV làm đồ án tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2016-2017 được được Hội đồng yêu cầu kiểm tra (lưu ý: SV mang theo Sổ theo dõi và máy tính cài sẵn phần mềm cần thiết)
  4. Thời gian trả kết quả:
    10:00-15:00 ngày 22/09/2016 (tại P31, gặp cô Thuỳ)
(8091 lần xem)